Znak - obec Ostrov Obec Ostrov okres Havlíčkův Brod
Hlavní strana » Akce obce » Rok 2019 Dnes je pátek 12.07.2024, svátek má Bořek

Rok 2019

Vážení spoluobčané, dovolte mi krátké ohlédnutí se za uplynulým rokem 2019.

Jako každý rok děkuji všem za včasné zaplacení poplatků za odebranou vodu za rok 2019 a komunální odpad na rok 2020. Náklady na odpady i vodu stále rostou. Každý rok se zvyšují ceny za svoz odpadů, a to jak komunálního, tak recyklovaného. Z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny za komunální odpad na 500 Kč. Cena vodného se posune v roce 2020 na 16 Kč/m3 a cena stočného na 8 Kč/m3. Rok 2019 nebyl tak suchý, jako předešlý, a proto se vystačilo s tím málem, co nám starý vrt dává. Začalo se s vodou šetřit, nemuselo se tolik zalévat a tím se dostatek vody s malými problémy podařilo zajistit. Děkuji moc občanům, že pochopili situaci s nedostatkem vody a nám tím ušetřili čas a peníze s dovozem vody v cisternách. Nový vrt, který je již hotový, má dostatek vody a v dobré kvalitě. Nemohlo se dále postupovat v jeho napojení na vodovod, protože trvalo 7 měsíců, než se získalo stavební povolení. V roce 2020 dojde k jeho napojení na stávající vodojem. Věříme, že tím se podařilo zajistit dostatek kvalitní pitné vody. Neznamená to ale, že můžeme pitnou vodou plýtvat.

Volby v dubnu do Evropského parlamentu. Příprava a samotné volby jsou vždy časově náročné. Děkuji celé volební komisy za perfektně zvládnutý průběh voleb.

SPOLEK RASTEPANO z.s., se postupně rozrůstá pod vedením paní Aleny Stejskalové. Spolek se dobře začlenil do obce a organizuje společenské akce, které se obyvatelům líbí. Rozcestníky a hned dva, zhotovil a zabudoval spolek na návsi a u Havlů směrem na Kamenné Stádo. Zvelebil a zkrášlil tím naši obec. Tímto členům děkuji a přeji hodně úspěchů do jeho působení v roce 2020, kdy je čeká nelehký úkol navíc, a to organizace vysvěcení nové kapličky, odhalení památníku a čtvrté setkání rodáků, to vše 5. 9. 2020. Tímto Vás všechny rodáky srdečně zvu.

Co se podařilo vybudovat v obci. Z dotací programu obnovy vesnice se pracovalo na budově úřadu. Dokončila se oprava všech zbylých místností. Jejich vymalování, položení dlažby, zazdění dveří do sousedního objektu pana Cihláře Pavla a oprava chodby. Došlo konečně i na opravu střechy. Firma Kaštálek z Dolních Kralovic pokryla celou střechu prkny a položila na ní plechovou krytinu. Konečně nám nebude zatékat do místností. Došlo i na opravu povrchu vozovky v Příhoně. Nový nástřik asfaltem, posyp jemnou drtí a zaválcování stál 43 720,- Kč. Stávající povrch se začal rozpadat a tímto došlo k jeho zpevnění. Cestu dole u Kadansků částečně poškodila velká voda, a tak se pomocí škrabané obalovačky a vibračního zařízení opravila. Oprava byla provedena brigádně. Podařilo se vykoupení pozemku na vybudování nového chodníku. Děkuji panu Novákovi a panu Kozlíkovi, že vyšli obci vstříc. Je schválená Krajem Vysočina oprava silnice od pana Hroudy až k odbočce ke křížku ve vsi. Bude se měnit tvar křižovatky, nový povrch a bude se budovat chodník s osvětlením, po kterém obyvatelé stále volají. Zatím se nepodařilo Kraji Vysočina zajistit projektanta této opravy. Doufejme, že se to podaří v roce 2020. Dokončují se věcná břemena na vedení plynu. Po jejich dokončení se plánuje předání vedení plynu, který vede po naší obci, z majetku svazku plynofikace“ Ledečska“, do majetku RWE. Schválil se projekt na budování Obecního domu a začalo se řešit získání dotace, zatím bezúspěšně. Měli jsme pozvaného pana senátora Jaromíra Strnada, zatím ani jemu a jeho právníkovi se nepodařilo dotaci sehnat. Další jednání proběhlo s europoslancem Tomášem Zdechovským s příslibem pomoci, taktéž hejtman Jiří Běhounek přislíbil finanční pomoc. Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou sbírku na stavbu obecního domu a bude hledat a oslovovat dárce. Číslo účtu je 123-612480287/0100.

Zastupitelstvo obce schválilo stavbu nové kapličky. Pan Ing. Jiří Angelis zajistil stavební dokumentaci. Rozhodlo se, že bude stát na návsi vedle stávajícího křížku, bude mít elektronické zvonění, nový zvon pojmenovaný Anežka Česká a bude zasvěcena Svaté Anežce České. Starosta vyřídil stavební povolení a začalo se budovat. Zastupitelé si schválili, že postaví kapličku svépomocí. Prvním kopnutím do země dne 5. 9. 2019 Standa Špaček zahájil stavbu a vybetonoval základní desku stavby. Slavnostně, za účasti asi 50 spoluobčanů, tedy jedné třetiny obyvatel, jsme položili 11. 10. první cihlu. Poklepem na cihlu pan Kubát, Pavelka, Prášek, Kadanský, všichni zastupitelé, mládež a ostatní přáli kapličce, ať rychle roste, je tady dlouho a připomíná všem, z jakých kořenů vycházíme. Zastupitelům se podařilo do konce roku postavit hrubou stavbu pod vedením Martina Pavelky a Jirka Pavelka zajistil nový přívod elektrické energie. Jakub Žatečka zajistil dřevo na střechu a podařilo se kapličku před zimou přikrýt. Sbírka na kapličku zatím přinesla 135 500,- Kč. Darovali obyvatelé, obce Hradec, Vilémovice, město Ledeč nad Sázavou a další. Sbírka není u konce je možno do ní dále přispívat na účet 115-9710180297/0100.

Katastrofa v obecních lesích. Finanční ztráta na vytěženém dřevě je přes 20 miliónů. Tento rok kůrovec třikrát vylétl a doslova zničil většinu stromů v obecních lesích, jak na Vrchách, tak v Podlahách u silnice k Vilémovicím a za Kamenicí. Po dohodě s Martinem Bencem, správcem lesa, zastupitelstvo rozhodlo, aby těžbu provedl pan Kotek se svoji firmou Hugo-Les. Bylo vytěženo přes 2600 m3 dřeva. Stále to nekončí, kůrovec bude řádit dál. Děkuji místostarostovi Jakubovi Žatečkovi za skvěle odvedenou celoroční práci při organizaci všech prací v lese, dále evidenci těžby a prodeje palivového dříví z obecních lesů. Doufejme, že tento rok bude příznivější.

Jaké společenské akce v naší obcí v 2019 se realizovaly Lednový sníh zlákal k radovánkám na sněhu. Dne 5. 1. se mládež i starší zúčastnili sjezdu na sněhu na čemkoli. Krásná akce. Díky. Dne 23. února se konal MASOPUSTNÍ REJ. Jako vždy krásné masky, dobrá nálada, svařák, gročík, čaj, koblihy a hojná účast. Všem se to moc líbilo. Tradiční akce PÁLENÍ ČARODĚJNIC, bylo v režii naší omladiny a jako vždy krásná akce s opékáním buřtů, hojnou účastí rodičů a dovádějících dětí. Další akce 4. května, která se podařila spolku Rastepano, bylo STAVĚNÍ MÁJE S POSEZENÍM na Kamenném stádě, přišlo asi 34 občanů, krásná akce se všem líbila, akorát počasí bylo májové, chvíli pršelo a naopak. ČISTÁ VYSOČINA je akce, kdy mladí uklízí okolí silnice od Ledče nad Sázavou k Pavlovu a k Vilémovicům. Tímto jim ještě jednou za úklid děkuji. Punkový festival OSTROVSKÝ LAZARET navštívilo na 200 lidí, 25. května nám zahrálo 6 kapel. Slabá účast byla ovlivněna mistrovstvím světa v hokeji. KÁCENÍ MÁJE 1. června. Krásné počasí, zájem rodičů a dětí nás velmi potěšil. Připravené atrakce pro děti a občerstvení pro starší přilákalo na stovku místních i přespolních. Velkým lákadlem bylo vozidlo dobrovolných hasičů z Hradce, vystoupení taneční skupiny Sweet Diamont a vystoupení heligonkářů. Povedená akce, Rastepano dávám jedničku.

Dne 2. 8. byla VEŘEJNÁ SCHŮZE na Kamenném stádě. Sešlo se přes 30 spoluobčanů, kteří se zájmem o obec přinesli nové podněty, co ještě v obci vylepšit. Starosta seznámil občany s budováním opravy obecního úřadu, kapličky, připojení vrtu, úklidem obce, zimní údržbou, péče o zeleň, další zdražení vody, komunálního odpadu a prosil šetřit s pitnou vodou, které je momentálně nedostatek. Poděkoval všem za třídění odpadu, za recyklovaný odpad se vrátilo 10 407,00 Kč od firmy Ekokom. Za jejich zájem o dění v obci jim tímto děkuji. První OSTROFEST proběhl na konci prázdnin dne 31. srpna, krásný den, děti si ho užily, zahrály kapely z okolí a došlo i na tanec. Děkuji Honzovi a Ivetě Havlovým za organizaci. Těšíme se na druhý ročník. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU s dalšími novými ozdobami od paní Pavelkové a LAMPIONOVÝ PRŮVOD za hudebního doprovodu Davida Špačka a Petra Havla, další povedená akce spolku Rastepano. Na 70 účastníků, z toho 15 dětí se prošlo s rozsvícenými lampiony po vsi. Dospělí si připomněli z projevu starosty, že nastává čas adventu. Dne 24. 12. od 14,00 hod. ZPÍVÁNÍ KOLED U STROMEČKU. Počasí přálo – jen ten sníh nebyl. 70 spoluobčanů si přišlo zazpívat koledy za doprovodu Petry Špačkové. Starosta popřál všem hodně dárků pod stromečkem, hezky prožitý Štědrý večer a hodně zdraví, lásky a štěstí v roce 2020. Bylo to moc krásné a všichni si koledy zazpívali. Příjemně naladění se rozcházeli do svých domovů ke slavnostní štědrovečerní večeři. Vánoční balíčky s osobním přáním do nového roku předal starosta a místostarosta osmi obyvatelům starších 75 let. Předali dárek také paní M. Cihlářové a panu J. Práškovi k životnímu výročí a popřáli hodně zdraví do dalších let. Popřáli čtyřem narozeným dětem v roce 2019 a předali dar rodičům s přáním hodně zdraví všem.

Určitě budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, dále svoz velkoobjemového odpadu, pronájem buňky na hřišti k soukromím oslavám, pronájem obecního stanu a lavic, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony. Na nových stránkách www ostrov-obec.cz, ve fotogalerii, je odkaz na rajče, kde jsou fotky ze všech akcí. Dále se zde dozvíte, jaké akce budou pořádané v roce 2020. Starosta Ing. Jan Rajdl Zpívání koled Na Štědrý den se sešlo asi 72 občanů i s dětmi, aby si zazpívali společně vánoční koledy. Po krátkém projevu starosty, zamyšlení se nad narozením Ježíše Krista a s přáním všem požehnané Vánoce a hodně dárků pod stromečkem, vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2020, jsme si společné zpívali koledy a popřáli si navzájem hezkých vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku. Hudební doprovod Petry Špačkové na harmoniku, byl jako vždy perfektní. Bylo to krásné slunné odpoledne a všichni šli domů příjemně naladěni vánoční atmosférou. Děkuji Petře Špačkové za hudební doprovod, všem přítomným, že si našli chvilku se vánočně naladit. Starosta Ing. Jan Rajdl

 Obrázek stromek5.jpg

Lampionový průvod Zahájit společně adventní čas se sešlo v sobotu 30. 11. 2019 v Ostrově na návsi 52 občanů a 17 dětí. Všichni přišli s dobrou náladou popřát si předvánočního klidu a nezapomněli přinést lampióny a něco sladkého k zakousnutí. Po zapálení svíček se vytvořil průvod, který se za chladného počasí a doprovodu hudby Petra Havla na harmoniku a Davida Špačka na buben, vydal kolem Prosů, Kubátů, Vavřičků a zpět okolo Lebedů ke stromečku. Po přivítání a zamyšlení se nad uplynulým rokem pana starosty, bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Petr nám zahrál u stromečku koledy a naladil všechny přítomné vánočně. Rozzářené oči dětí i dospělých, byly odměnou všem, jak organizátorům, tak členům spolku RASTEPANO, kteří se na přípravě podíleli. Děkuji všem občanům, kteří přinesli sladkosti a dobroty k čaji. Děkuji hudebníkům a všem spoluobčanům, kteří si přišli popovídat a předvánočně se naladit. Opravdu nás to moc potěšilo. Přijměte, prosím pozvání ke stromečku 24. 12.2019, v 14,00 hodin, kde si společně zazpíváme koledy a popřejeme si radostné svátky a šťastný nový rok 2020. Starosta Ing. Jan Rajdl

Obrázek 2019-rozcestnik4.jpg

Poděkování Obec Ostrov děkuje za další krásnou výzdobu obce, kterou vymysleli členové spolku Rastepano a zorganizovala kronikářka Eva Pavelková. Nové rozcestníky brigádně vybudovali – Martin, Vojta a Ondra Pavelkovi, Petr a Josef Nouzovi, Jirka Vosáhlo, Jan Vosika, František Stejskal. Dřevo věnoval Antonín Radil z Olešné a směrovky vyrobil Josef Radil z Olešné. Všem moc děkuji, opravdu se jim to povedlo. 10. 10. 2019 starosta Ing. Jan Rajdl

Obrázek 2019-brigada-jezirko-1.jpg  Obrázek 2019-brigada-jezirko-4.jpg Obrázek 2019-carodejnice-1.jpg

 Obrázek 2019-kaplicka-1kopnutia.jpg

VEŘEJNÁ SBÍRKA Obec Ostrov u Ledče nad Sázavou vyhlásila veřejnou sbírku na vybudování místní kapličky. Obec doposud kapličku neměla a hodlá jí vybudovat především z důvodu úcty ke svým předkům a pro budoucí generace. Kaplička bude budována svépomocí za podpory darů. Přispět je možno na bankovní účet, který byl pro tuto sbírku zřízen 115-9710180297/0100

 

 Obrázek 2019-den-deti4.jpg

Zábavné odpoledne a večer na hřišti dne 1. 6. 2019 Kamenné Stádo znovu ožilo o další velmi krásnou akci spolku RASTEPANO. Krásné počasí přilákalo velké množství dětí rodičů, nejen z Ostrova, ale i z okolních obcí. Obec zapůjčila stan a pomohla finančně. O zábavu, soutěže a sponzorské dary se postarali členové spolku. Děti soutěžily v malování, prolézání pytlem, házení míčem, házením kroužků, prostřelováni míčku brankami a nakonec si mohly nechat namalovat na obličej to, co si přály. Dětem se to moc líbilo, za každý provedený úkol dostaly odměnu v podobě sladkosti, omalovánek, tužek a dalších drobností. Došlo i na kácení máje. Hasiči z Hradce předvedli ukázku dětského hasičského útoku. Vyvrcholením bylo vystoupení dětské taneční skupiny Sweet diamond z Ledče nad Sázavou. Děti si odpoledne pořádně užily a za hudebního doprovodu DJ Romana Březiny si zatančily. Pro starší bylo zážitkem vystoupení heligonek. Jejich hraní se všem moc líbilo a tímto jim ještě jednou moc děkujeme. Škoda jen, že Vás starších přišlo málo. Díky moc spolku RASTEPANO za perfektní organizaci, za napečené sladkosti, výborné klobásy, párečky v rohlíku a další dobroty. Dále děkujeme hasičům z Hradce za krásnou ukázku práce s dětmi, heligonkářům a taneční skupině Sweet diamond za jejich vystoupení. Věříme, že všem občanům a dětem se odpoledne moc líbilo. Určitě se budeme těšit na další akci spolku RASTEPANO. Ing. Jan Rajdl starosta

Obrázek 2019-den-deti-1.jpg Obrázek 2019-den-deti.jpg   Obrázek 2019-den-deti3.jpg

 Obrázek maskarni-rej1-6.jpg

Radovánky na sněhu

Příjemné odpoledne při sjezdech na louce za Ostrovem směrem k Pavlovu, připravil pro děti i starší spolek Rastepano. Sjezd na čemkoliv a na závěr koulovačka na krásném sněhu. Rodiče i děti se příjemně unavily při náročných sjezdech. Nálada byla výborná. Počasí se vydařilo, nikomu z přítomných se domů nechtělo. Děkuji, všem dětem, rodičům a občanům, kteří se přišli pobavit. Děkuji spolku RASTEPANO za opravdu povedenou akci. Těšíme se na další akci na shledanou. Ing. Jan Rajdl Starosta

 Obrázek sankovani-1.jpg

Se začátkem roku 2019 přijde čas také na již devatenáctý ročník Tříkrálové sbírky. Největší dobrovolnické akci v republice patří termín mezi 1. a 14. lednem, přičemž na území Oblastní charity Havlíčkův Brod, tedy v okrese Havlíčkův Brod, na Humpolecku a Polensku, se bude koledovat hlavně od 4. do 6. ledna. Tři králové vyrazí do ulic, aby domácnostem v novém roce popřáli hodně zdraví a štěstí a zároveň je požádali o příspěvek na pomoc lidem v nouzi žijícím v regionu.

Obrázek 2019-tri-kralove.jpg


Telefon: 724 176 382

Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou