pohled na obec Ostrov zobrazení mapy s obcí Ostrov
Nacházíte se zde: Hlavní strana

Obec Ostrov

 

  Obrázek img-0-069.jpg 

Maškarní rej

Dne 10. 2. 2018 v 14.00 hodin se sešlo na návsi v Ostrově u čekárny asi 50 dospělých a 17 dětí u příležitosti druhého masopustního průvodu. Většina účastníků přišla v maskách. Nálada byla výborná, všichni okukovali nápadité masky svých kamarádů.  Počasí se vydařilo, bylo těsně nad nulou a bílý sníh lemoval silnici, vykouklo i sluníčko. Po krátkém uvítání starosty a přání, ať jsou maškary hodně veselé, se všichni vydali průvodem po vsi.

Masopustní rej se vydařil, všichni měli výbornou náladu a užili si hodně legrace. Masek se sešlo na 38, více než v roce 2017 a byly opravdu nápadité, hrubá mouka, hladká mouka, polohrubá mouka, čarodějnice, Viking, Nastěnka, myška, ježek, mrkev, nádražák, kostlivec, kouzelnice, lupiči, karatista, večerníček, Pat a Mat, Křemílek a Vochomůrka, berušky, Karkulka, řezník, kominík, lev, mimozemšťan , lampa a mnoho dalších skvělých masek.

Děkuji všem, velkým i malým, za účast, že si udělali čas a přišli společně oslavit konec masopustu.

Děkuji spolku RASTEPANO za přípravu, napečené koblihy a výborný čaj.

Těšíme se za rok na shledanou.

Ing. Jan Rajdl

starosta


další fotky na: http://ostrov36.rajce.idnes.cz/2018_Maskarni_rej/

 Obrázek img-0-050.jpg Obrázek img-0-053.jpg                                           

    Obrázek img-0-048.jpg          Obrázek img-0-066.jpg Obrázek p2100735.jpgVážení spoluobčané,

 

dovolte mi krátké ohlédnutí se za uplynulým rokem 2017.

 Nejdříve chci poděkovat všem za včasné zaplacení poplatků za odebranou vodu za rok 2017 a komunální odpad na rok 2018. Náklady na odpady i vodu stále rostou a proto nelze odhadnout, jak dlouho bude obec schopna letošní ceny garantovat. Když se podíváte po okolních obcích, jsme stále na nejnižších cenách. V létě nastal velký problém s množstvím vody, kdy nejdříve nastal velký výpadek vody a museli jsme řešit situaci postupným vypínáním a zapínáním vody. Pak došlo k výpadku vody úplně a pan Štecher zjistil, že je poškozené čerpadlo, které se muselo vyměnit. Začalo se s vodou šetřit, přestalo se zalévat a dostatek vody se s malými problémy podařilo zajistit. Děkuji moc občanům, že pochopili situaci s nedostatkem vody a nám tím ušetřili čas a peníze s dovozem vody v cisternách.

 SPOLEK RASTEPANO z.s., který má zatím 14 členů a věřím, že se bude postupně určitě jeho základna rozrůstat pod vedením paní Aleny Stejskalové. Spolek dobře pracoval a organizuje společenské akce naší obce. Tímto mu přeji hodně úspěchů, do jeho působení v roce 2018.

 

Co se podařilo vybudovat v obci.

  Z dotací programu obnovy vesnice se dobudovalo v druhé etapě KOUPACÍ JEZÍRKO. Účelem je, aby se měli v letních měsících, kde scházet rodiče s dětmi a naučili své ratolesti plavat. V  roce 2018 se bude pokračovat v pracích na úpravách okolních prostoru koupacího jezírka. Z ohlasů okolních obcí je zřejmé, že místo které zastupitelé vybrali bylo správné.

 Vykupovaly se pozemky na vybudování chodníku. Děkuji rodině Ackermanových, Krajíčkových a Honzovi Kozlíkovi, kteří vyšli obci vstříc. Ještě zbývá koupit pozemek kolem domu J. Kozlíka a od pana Nováka, kde je třeba posunout kamenný plot, ale i to jsme schopni panu Novákovi vybudovat.

 Je schválená Krajem Vysočina oprava silnice od pana Hroudy až k odbočce ke křížku ve vsi. Bude se měnit tvar křižovatky, nový povrch a bude se budovat chodník s osvětlením.

 Bezúplatné vrácení pozemku pozemkovým fondem na Kamenném stádě parcelní číslo 140/4 a 663. Pozemkový fond již tyto pozemky vrátil.

 Dokončují se věcná břemena na vedení plynu. Po jejich dokončení se plánuje předání vedení plynu, který vede po naší obci, z majetku svazku plynofikace Ledečska, do majetku RWE.

 Schválil se projekt na budování Obecního domu a zadalo se zhotovení jeho projektové dokumentace panu Bělohradskému, mladšímu.

 Obec podala žádost na vybudování nového vrtu. Žádost byla již akceptována s podporou dotace 80%.

 Dotace na malou lesní techniku. Podařilo se získat dotaci v rámci Kraje Vysočina a nakoupit nový křovinořez a postřikovač s dotací 60 %.

  

Jaké společenské akce v naší obcí v 2017 se realizovaly

 První společnou akcí byla, díky bohaté sněhové nadílce, akce sjezd na čemkoli na stráni pod čističkou. Došlo i na odměny účastníků v podobě kulatých sladkých medailí. Podařená akce se za slunného, ale mrazivého dne všem moc líbila.

 Dne 18. února se podařilo zorganizovat Masopustní rej. Ani pamětníci jako pan Kubát Jan, který se sám účastnil jako pirát, nedokázal přesně určit, kdy naposledy se masopust v Ostrově konal. Průvodu se účastnilo přes 50 masek, které v průvodu doprovázelo asi 25 přihlížejících.

 Tradiční akce pálení čarodějnic, bylo v režii naší omladiny a jako vždy krásná akce s hojnou účastí rodičů a dětí.

 Další akce, která se podařila spolku Rastepano, bylo stavění máje s posezením na Kamenném stádě, přišlo asi 40 občanů, krásná akce se všem líbila.

 Kácení máje bylo spojeno s dětským zábavným odpolednem. Krásné počasí, zájem rodičů a dětí nás velmi potěšilo. Připravené atrakce pro děti a občerstvení pro starší přilákalo na 100 místních i přespolních. Velkým lákadlem bylo vozidlo dobrovolných hasičů z Ledče nad Sázavou a heligonkáři.

 ČISTÁ VYSOČINA je akce kdy mladí uklízí okolí silnice od Ledče nad Sázavou k Pavlovu a k Vilémovicím. Tímto jim ještě jednou za úklid děkuji.

 Na 100 účastníků další akce, druhého hudebního festivalu LAZARET. 7 kapel si pochvalovalo nejen organizaci, ale i dobré počasí a pivo. Akce se obešla bez incidentu a účastníci po sobě vzorně uklidili.

 30. 6. byla VEŘEJNÁ SCHŮZE na Kamenném stádě. Sešlo se přes 50 spoluobčanů, kteří se zájmem o obec přinesli nové podněty co ještě v obci vylepšit. Hlavně se řešilo, zda stavět Obecní dům a co s nedostatkem pitné vody. Za jejich zájem o dění v obci jím tímto děkuji.

 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU s novými ozdobami od paní Pavelkové A LAMPIONOVÝ PRŮVOD, další povedená, akce ve spolupráci se Spolkem Rastepano. Na 70 účastníků z toho 19 dětí se prošlo s rozsvícenými lampiony po vsi. Ze tmy dětem zářily oči radostí a dospělí si připomněli, že nastává čas adventu. Do kroku hráli David a Petra Špačkovi, dík.

 24. 12. 14,00 hod. ZPÍVÁNÍ KOLED U STROMEČKU. Počasí přálo – jen ten sníh nebyl, 60 spoluobčanů si přišlo zazpívat koledy za doprovodu harmoniky Petry Špačkové. Bylo to moc krásné a motivující, všichni s radostí zazpívali. Příjemně naladění se rozcházeli do svých domovů ke slavnostní štědrovečerní večeři.

 Vánoční balíčky s osobním přáním do nového roku, předal starosta osmi obyvatelům starším 75 let. Předal dárek, také paní Nouzové k životnímu výročí a popřál hodně zdraví do dalších let. Popřál Editce Práškové k jejímu narození a předal dar rodičům s přáním hodně zdraví.

 Určitě budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, dále svoz velkoobjemového odpadu, společné výlety, pronájem buňky na hřišti k soukromím oslavám, pronájem obecního stanu, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony.

 Na Kamenném Stádě si pronajala objekt silážní jámy a budovu pod ní firma PROFLEX s.r.o. dopravní společnost. Tento prostor je v ochranném pásmu II. stupně našeho vodního zdroje. Tímto je prosím o šetrné zacházení s nebezpečnými odpady, aby nedošlo k zamoření pitné vody.

 Na stránkách www ostrov-obec.cz , ve fotogalerii, je odkaz na rajče, kde jsou fotky z akcí.

Starosta Ing. Jan Rajdl 


Volba prezidenta 2. kolo

volilo 92 občanů

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.    45 hlasů

Zeman Miloš Ing.  47 hlasů


Spolek Rastepano z.s. Ostrov a Obecní úřad Ostrov

Vás zvou na Maškarní rej, který se koná 10.2.2018 ve 14:00 hodin

na návsi u horní čekárny. Dospělé i dětské masky jsou vítány.

Hudba a občerstvení jsou zajištěny.

                                Alena Stejskalová a Ing. Jan Rajdl

Obrázek p2180074-3-.jpg

 

Tříkrálová sbírka pro oblastní charitu vynesla v Ostrově 6465,- Kč. Děkujeme.


 

 OÚ Ostrov            PF 2018

          vám přeje

              krásné a pohodové vánoce.

              Do nového roku hodně zdraví,

              klidných dní

              a splněných přání.

                                                                              za zastupitele

                                         ing. Jan Rajdl                              

 

 

Obrázek dscn2270.jpg  Zpívání u vánočního stromku Obrázek dscn2268.jpg

 

V neděli 24. 12. 2017 na Štědrý den se sešlo asi 60 občanů i s dětmi, aby si zazpívali společně vánoční koledy. Po krátkém projevu starosty a zamyšlení nad oslavou narození Ježíše Krista došlo na společné zpívání koled a popřání si hezkých vánočních svátků. Hudební doprovod Petry Špačkové na harmoniku, byl jako vždy perfektní a všichni si přišli s radostí zazpívat vánoční koledy. Byl krásný den a děkuji všem i Petře, že si našli chvilku se vánočně zahřát.

 

Starosta Ing. Jan Rajdl

 

 Obrázek dscn2266.jpg Obrázek dscn2273.jpg Obrázek dscn2271.jpg 


Nacházíte se zde: Hlavní strana

Obecní úřad Ostrov
Ostrov 36
584 01 Ledeč nad Sázavou

Telefon: 569 720 998, 724 176 382