pohled na obec Ostrov zobrazení mapy s obcí Ostrov
Nacházíte se zde: Hlavní strana

Obec Ostrov

  Místo a čas konání voleb do Parlamentu České republiky:

volby proběhnou ve volební místnosti na obecním úřadě v Ostrově č.p. 36

dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin


hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny před konáním voleb

volič prokáže svou totožnost a státní občanství občanským průkazem

nebo cestovním pasem


 

Poděkování

 

Obec Ostrov děkuje mladým brigádníkům, kteří v sobotu dne 12. 8. 2017 provedli kompletní vyčištění žlabů podél vozovky směrem do Hradce a vyčistili i sběrné kanály. Práce to byla namáhavá a kluci Vojta Pavelka, Petr Nouza a Honza Stejskal se pořádně zapotili. Pan Josef Nouza zapůjčil traktor na odvoz naplavené hlíny a kamení. Všem moc děkuji za vzorně provedenou práci.

 

Ještě tímto děkuji za údržbu travnatých a okrasných ploch Evě a Martinovi Pavelkovým.

                                                                                                                                       starosta Ing. Jan Rajdl


 

Osvědčení o úspoře emisí

 Obec Ostrov má smlouvu s firmou EKO-KOM, která odebírá tříděný odpad. Jedná se o plasty, sklo, papír, nápojový karton a kovy. Díky Vám občané se daří každoročně zvyšovat množství tříděného odpadu a zároveň snižovat množství směsného komunálního odpadu. Obec obdržela OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ za rok 2016. Za čistě vytříděný odpad je Obci zaplaceno. V roce 2014 to bylo cekem 7 830,50 Kč a v roce 2015 to byla částka 10 317,50 Kč a za rok 2016 částka 9 336,00 Kč.

 Všem obyvatelům Obce Ostrov děkuji, že svůj domovní odpad tak dobře třídí.

 Starosta obce Ostrov

Ing. Jan Rajdl


 Obrázek p6170524.jpg   Obrázek p6170550.jpg  Obrázek p6170548.jpg

Dětské odpoledne, heligonky a zábavný večer, dne 17. 6. 2017

 Tak by se dala ve zkratce nazvat další velmi povedená akce spolku RASTEPANO. Obec zapůjčila stan a přispěla na občerstvení, o zábavu, soutěže a sponzorské dary se postarali členové spolku. Děti si zasoutěžily ve skládání kostek, prolézání pytlem, házení míčem, skákáním v pytli, lezením po stopách, chytáním rybiček, prostřelováni míčku brankami a nakonec si mohly nechat namalovat na obličej to, co si přály. Dětem se to moc líbilo, za každý provedený úkol dostaly odměnu v podobě sladkosti, omalovánek, tužek, pitíček a dalších drobností, které věnovaly sponzorující firmy z Ledče nad Sázavou. Také těm děkujeme. Děti si odpoledne pořádně užily a nakonec si zahrály společně fotbálek.

 Pro starší bylo zážitkem vystoupení heligonek ve složení pan Pavelka, pan Beneš a bratři Kluchovi. Jejich vystoupení se všem moc líbilo a tímto jim ještě jednou moc děkujeme.

 Došlo také na kácení máje, které bylo jako další tradice v Ostrově po mnoha letech znovu obnoveno.

 Navštívili nás také dobrovolní hasiči z Ledče nad Sázavou. Přijeli s hasičským autem, předvedli dětem ukázku jejich moderní hasičské techniky. Nakonec se odvážní mohli svést hasičským autem terénem v okolí. Děkujeme dobrovolným hasičům za zpestření dětského odpoledne.

 Díky moc spolku RASTEPANO za perfektní organizaci, za napečené sladkosti, výborné klobásy, cukrovou vatu, párečky v rohlíku a další dobroty. Věříme, že všem občanům a dětem se zábavné odpoledne líbilo. Určitě se budeme těšit na další akci spolku RASTEPANO.

 Ing. Jan Rajdl

 starosta

  

OÚ Ostrov a Rastepano z.s. si Vás dovolují pozvat na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA HŘIŠTI dne 17.6.2017

Program:

od 14.00 zábava pro děti – hry, soutěže, malování na obličej, diskotéka, ukázka hasičské techniky

od 16.00 kácení máje

od 16.30 zahrají heligonkáři

od 17.30 zábava pro dospělé

Občerstvení zajistíme my, dobrou náladu si přinesete vy a hezké počasí si objednáme.  Ing. Jan Rajdl

                                                                                                                                                             Alena Stejskalová

 

Na tuto akci mají psi vstup zakázán. Děkujeme.

 

 

Stavění Máje

 

Dne 7. 5. 2017 se uskutečnila další akce pod záštitou Spolku RASTEPANO. Na Kamenném stádě se za velké účasti občanů a dětí stavěla po dlouhé době v Ostrově máj. Sešlo se 30 spoluobčanů, který se přišli pobavit a zařádit si s dětmi na sportovním víceúčelovém hřišti. Krásnou máj připravil František Stejskal se svým synem Honzou, věnec upletli paní Pavelková Eva, Nouzová Zdeňka a Stejskalová Alena. O občerstvení se staral Martin Pavelka.

 Počasí se nám přálo a akce – Stavění Máje – se Spolku RASTEPANO zdařila.

 Děkujeme všem, co přišli a už se těšíme na kácení máje, které proběhne společně se zábavným odpolednem pro děti i dospělé na Kamenném stádě dne: 17.6.2017.

 

Starosta Ing. Jan Rajdl
Nacházíte se zde: Hlavní strana

Obecní úřad Ostrov
Ostrov 36
584 01 Ledeč nad Sázavou

Telefon: 569 720 998, 724 176 382