Znak - obec Ostrov Obec Ostrov okres Havlíčkův Brod
Hlavní strana Dnes je sobota 10.12.2022, svátek má Julie

Obec Ostrov

Mše svatá

Obec Ostrov děkuje všem, kteří se v pátek dne 2. 9. 2022 zúčastnili mše svaté u kapličky na návsi, která je zasvěcena Svaté Anežce České. Již třetím rokem jsme vzdali úctu naší patronce a děkovali za ochranu našich občanů a ochranu naší krásné obce Ostrov. Po mši svaté jsme poseděli u kapličky a povídali se sousedy při kávě a výborných koláčích od spolku RASTEPANO. Moc děkuji paní Pavelkové, Nouzové a ostatním, co koláče napekli, byly výborné. Děkuji Martinovi Pavelkovi a ostatním, co se podíleli na občerstvení a organizaci slavnosti posvícení. Děkuji Petře Karlové, zpěvákům a Janu Ochovi za hudební doprovod mše svaté a při posezení. Děkuji děkanovi ThDr. Janu Bártovi za mši svatou a udělení požehnání všem občanům, za něž byla mše sloužena.

Přálo počasí, dobrá nálada nechyběla. Opravdu krásná akce, moc děkuji.


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek mse-2022.jpgObrázek mse-22img-20220902-085432.jpgObrázek mse-22img-20220902-091439.jpgObrázek mse-22img-20220902-150608.jpgObrázek mse-22img-20220902-160355.jpgObrázek mse-22img-20220902-160550.jpgObrázek mse22dscn1576.jpg


Zábavné odpoledne a večer na hřišti dne 11. 6. 2022

Kamenné stádo znovu ožilo. Krásné počasí přilákalo velké množství dětí a rodičů nejen z Ostrova, ale i z okolních obcí. Těší nás, že si k nám postupně nachází cestu rodiče s dětmi z okolních vesnic a přijdou se pobavit. Obec zapůjčila stan, skákací hrad a pomohla finančně. O zábavu, soutěže a sponzorské dary se postarali členové spolku a hasiči z Hradce. Děti vždy za své výkony na hřišti dostanou odměnu. Pro ně také máme zdarma párek v rohlíku, pití, sladkosti a zmrzlinu. Dětem se to moc líbilo. Soutěž hasičů se moc povedla, děti plnily různé úkoly a jejich zápal pro soutěž byla krásná. Ostatní je povzbuzovali k nejlepším výkonům, za něž byly odměněny. Byl krásný den, tak skoro všichni skončili v koupacím jezírku. Tolik veselí a radosti dětí na Kamenném stádě dlouho nebylo. Určitě to byla nejlepší odměna všem organizátorům. Pro starší bylo zážitkem vystoupení heligonek. Jejich hraní se všem moc líbilo a tímto jim ještě jednou moc děkujeme. Došlo i na kácení máje a k tomu nám zahrál a celý večer provázel DJ Jan Černý.

 

Díky moc spolku RASTEPANO za perfektní organizaci, za napečené sladkosti, výborné klobásy, párečky v rohlíku a další dobroty. Dále děkujeme hasičům z Hradce za krásnou soutěž, díky i heligonkářům za krásné písničky. Věříme, že všem občanům a dětem se odpoledne moc líbilo. Určitě se budeme těšit na další akci spolku RASTEPANO.

 

Ing. Jan Rajd
starosta

Obrázek detsky-den-22dscn0937.jpgObrázek detsky-den-22dscn0945.jpgObrázek detsky-den-22dscn0974.jpgObrázek detsky-den-22dscn0978.jpgObrázek detsky-den-22dscn1011.jpgObrázek detsky-den1.jpg

Obrázek detsky-den-22dscn0904.jpg

 

Čištění koupacího jezírka 2022 - poděkování

Obec Ostrov děkuje za vyčištění koupacího jezírka a jeho přípravu na novou sezónu. Za velké pomoci dobrovolných hasičů z Hradce, dále soukromého zemědělce Josefa Nouzy a mladých brigádníků z Ostrova, se vyčistilo jezírko a bude po napuštění a provedení drobných oprav uvedeno do letního provozu. Bude to již sedmá sezóna. Přeji všem krásné léto s relaxací u koupacího jezírka.

Všem moc děkuji za pomoc, opravdu se to povedlo.  


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek dscn0547-jezirko.jpgObrázek dscn0551-jezirko.jpgObrázek dscn0565-jezirko.jpg

Obrázek dscn0569-jezirko.jpg


Stavění máje 2022

Dne 7. 5. 2022 proběhla další akce v režii Spolku RASTEPANO. Na víceúčelovém hřišti se za účasti asi 35 občanů a dětí stavěla už podruhé v Ostrově máj. Krásnou máj připravil František Stejskal a Martin Pavelka. O občerstvení se staral Martin Pavelka. Nádherné počasí nám přálo a akce – Stavění Máje – se Spolku RASTEPANO zdařila. Děkuji všem organizátorům i všem, kteří se přišli pobavit a těšíme se na kácení máje, které proběhne společně se zábavným odpolednem pro děti i dospělé na Kamenném stádě dne 11. 6. 2022. V programu bude plno soutěží pro děti, budou zde dobrovolní hasiči se svojí technikou, zahraje dechovka a dojde i na diskotéku pana Březiny.


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek dscn0454-maj.jpgObrázek dscn0461-maj.jpgObrázek dscn0475-maj.jpgObrázek img-20220507-165520-maj.jpg


Čarodějnice 2022

Obec Ostrov děkuje Petrovi Nouzovi, Tomášovi Pajerovi, Vojtovi Pavelkovi, Janu Ochovi, Jirkovi Vosáhlovi a dalším, co postavili krásnou hranici na pálení čarodějnic. Její výška 4,5 metru byla ohromující a stavba unikátní. Tři dny a bylo hotovo. Děkuji Janu Ochovi za soudek piva z jeho soukromého pivovaru, bylo výborné. Počasí přálo a všem se akce moc líbila, hlavně dětem. Sedělo se dlouho do noci a zpívalo se při hře na kytaru.


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek img-20220430-191837-carodejnice.jpgObrázek img-20220430-193210-carodejnice.jpgObrázek img-20220430-194229-carodejnice.jpg

Obrázek img-20220430-205724-carodejnice.jpg


Obnova zeleně 2022 - poděkování

Obec Ostrov děkuje všem brigádníkům, kteří tvrdě pracovali na obnově zeleně na návsi a v Peculce. Práce to byla namáhavá a všichni brigádníci, tedy Eva Pavelková, Martin Pavelka, Vojta Pavelka, Petr Nouza, Jiří Vosáhlo, Jakub Žatečka, Tomáš Pajer, Jan Vosika, Václav Vrkota, Petr Havel, se pořádně zapotili. Pan Josef Nouza, Martin Pros a Martin Pavelka zapůjčili traktor na vytrhání a odvoz starých keřů s ostrými trny. Všem moc děkuji za vzorně provedenou práci a těším se na nový výsledek Vaší práce.

Ještě tímto děkuji za údržbu travnatých a okrasných ploch Evě a Martinovi Pavelkovým.


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek img-20220322-141143-zelen.jpgObrázek img-20220326-080411-zelen.jpgObrázek img-20220326-085325-zelen.jpgObrázek img-20220422-152401-zelen.jpgObrázek img-20220430-160952-zelen.jpgObrázek img-20220430-161056-zelen.jpg


Ohlédnutí za rokem 2021

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi ohlédnutí se za uplynulým rokem 2021.

Prožili jsme další rok, který poznamenala stále se šířící nemoc COVID-19, dnes mutace nazvaná OMIKRON. Tato mutace se rychle šířila celou obcí, jen málo rodin minula, zejména pak postihla rodiny s dětmi. To samozřejmě poznamenalo i chod obecního úřadu a plánované akce. Přesto se zastupitelé pravidelně scházeli na svých zasedáních a schválili začátkem roku dvě opatření. Jedno se týká velikosti popelnic pro rodinu. Schválili popelnici o velikosti 110 l na rodinu. Do konce roku se podařilo starostovi postupně přesvědčit všechny občany a na malé popelnice jim osobně nalepil čárový kód, který přiřadil každé rodině. Teď děkuji všem, že pochopili, že jediná cesta k udržení a nezdražování za popelnice je důsledně třídit odpad a stále snižovat množství komunálního odpadu do černých popelnic. Za rok budeme vědět, kdo jak hodně třídí, protože budeme mít přesný přehled o tom, kdo kolik popelnic s komunálem dal k vývozu. Zatím to nic neznamená, ale do budoucna možná ano, ale nebudu předbíhat. Druhé rozhodnutí zastupitelstva se týká pitné vody. Zastupitelstvo schválilo, že kdo nemá vodoměr, musí si ho nejpozději v roce 2022 namontovat. Potom dojde k zaplombování všech vodoměru a tím jejich převedení do vlastnictví obce, která se bude starat o výměnu a cejchování vodoměrů podle zákona. Všichni přislíbili, že si vodoměry namontují. Tím dojde ke sjednocení v odběru pitné vody a nastavení jednodušší vyhlášky o vodném a stočném.

Děkuji všem za včasné zaplacení poplatků za popelnice, psa a pitnou vodu. Za popelnici a psa platíme zálohově na příslušný rok, za pitnou vodu platíme za minulý rok.

Zpracování ročních výkazů. Leden a únor je naplněný tvorbou výkazů a hlášení o pitné vodě, odpadní vodě, odpadech, ekonomické výkazy a statistické výkazy. Musím pochválit a poděkovat místostarostovi Jakubovi Žatečkovi, že s pomocí podkladů od paní Ing. Jitky Tutkové,  dokáže zvládat vypracování těchto výkazů, ikdyž jsou výkazy stále náročnější a složitější. Moc jim děkuji, je to úmorná práce se slovy a čísly.

Zastupitelstvo se i v COVID době sešlo v roce 2021 sedmkrát při řešení otázek a rozhodnutí k zvelebení obce. V březnu schválilo vybudování úpravny vody na snížení pesticidu a dusičnanů v pitné vodě. Nabídka od firmy WATEK, s.r.o. z Ledeč nad Sázavou za předběžnou cenu 230.000,- Kč byla nejvýhodnější a její realizace v dubnu velmi rychlá. Systém filtru pracuje spolehlivě a přesně, je digitálně řízen a dosáhlo se tím snížit dusičnany a pesticidy na minimální hodnoty. Voda se pravidelně podle plánu kontroly celoročně sleduje. Firma Zdravotní ústav s pracovištěm v Jihlavě odebírá několikrát do roka vzorky, a to jak z domácností, tak z vodojemu a posílá nám výsledky. Za dodržování všech předpisů a správné odběry vody zodpovídá Josef Nouza a jeho soused Ing. Jan Vosika. Po dokončení úpravny vody, rekonstrukce rozvodů ve vodárně a nového vrtu je podle zaslaných rozborů pitná voda v 100% kvalitě. Každý rok se podle zákona část peněz za vybrané vodné vkládá do fondu obnovy vodovodu. V plánu je čerpat tyto prostředky na obnovu starého vrtu a výměnu části posledního úseku kovového potrubí, a to kolem pana Prose. Stočné se vybírá na náklady spojené s kořenovou čističkou. O její údržbu a chod se stará Pavel Vosika a Jiří Novák. Celoročně sledují hladinu odpadní vody v jezírkách, čistí přívod a kontrolují septik. O vyčištění septiku se stará Josef Nouza. Sečení trávy kolem zajišťuje Martin Pavelka a brigádu na úklid rákosu zajišťuje Jakub Žatečka. Ještě jeden náklad je, a to jsou odebírané vzorky odpadní vody na nátoku a výtoku z čističky. Provádí se čtyřikrát do roka a samozřejmě se také platí. Všem, co se starají o vodu jak pitnou tak odpadní, moc děkuji. Bez jejich ochoty bychom museli předat tuto starost firmě. Nedovedu si představit, jak vysoko by se vyšplhaly ceny za vodné a stočné. Ještě zastupitelé schválili čerpání dotace na úpravnu vody, kterou obec dostala ve výši 123.500,- Kč. Dále schválili prodej části pozemku rodině Gramerových. Ještě jedno rozhodnutí padlo, a to dar pro farnost v Ledči nad Sázavou ve výši 20.000,- Kč na topení a opravu kostela.

V dubnu jsme konečně získali pravomocné povolení na výstavbu obecního domu. To je rozhodující pro získání dotace z EU.  Věříme, že se podaří dotaci získat. V roce 2021- 2027 je nové dotační období, a to je příležitost pro náš záměr. Stále se řeší věcná břemena na plyn. Jedna z posledních byla dořešena se Žatečkovými, Krajem Vysočina a s ČD. Za vše se musí platit, ale není jiná cesta. Když se nepodařilo břemena udělat při plynofikaci, musíme to dodělat my. Pokud se podaří převést rozvod plynu po obci na RVE, spadne z nás všem velký kámen a zodpovědnost za rozvod plynu. Ještě se schválilo čištění koupacího jezírka, a to za pomoci hasičů z Hradce. Tímto jim moc děkujeme, protože jsou ochotni kdykoliv potřebujeme pomoci. Bez jejich sousedské pomoci nelze některé práce a akce dělat. V květnu jako pravidelně máme kontrolu z kraje na hospodaření obce. Již měsíc předem připravujeme s Ing. Jitkou Tutkovou podklady pro kontrolu. Vše musí být perfektní, a to majetek, faktury, prodeje, nákupy, výplaty, pracovní smlouvy a vše kolem účetnictví, nesmí chybět žádný podpis a musí být vše spočítané do haléře. Celý den kontrolor z kraje probírá každou část pečlivě a provádí zápis z kontroly. Je to den nekonečně dlouhý a namáhavý. Musím Ing. Jitku Tutkovou moc pochválit, protože kontrola za rok 2020 byla v pořádku a nebylo shledáno žádných nedostatků ve vedení obce ani v účetnictví obce, což je velice dobře.

V červnu zastupitelé schválili smlouvu o společném postupu mezi obcí a Krajem Vysočina při opravě silnice a vybudování chodníku od pana Hroudy, podél Vodičků a Prosů až s napojením na stávající chodník v obci. V září se podařilo vysoutěžit firmu OPTIMA, spol. s r. o. z Vysokého Mýta na zhotovení projektové dokumentace za 330.000,- Kč. V roce 2022 se získá stavební povolení a poté dotace na chodník. Jeho budování se plánuje na rok 2023. Zastupitelé schválili text na základní kámen při výstavbě obecního domu a že bude kámen vysvěcen  4. 9. 2021 při mši svaté u kapličky. Ještě jsme schválili koupi pozemku od Vodičků avšech Prosů na chodník. Jenom připomínám, že předtím jsme koupili pozemky od Kozlíků, Krajíčků a Ackermanů podél silnice. Všem děkuji a slibuji, že chodník bude. Byl schválen dar spolku Rastepano ve výši 10.000,- Kč na jeho činnost a SDH Hradec ve výši 2.000,- Kč na ceny na soutěž. Byl schválen datum veřejné schůze 13. 8. 2021 a její program.

Veřejná schůze byla na Kamenném stádě s velkou účastí, za to děkuji. O třídění odpadů zde promluvil Ing. Jan Vosika, o stavu v obecních lesích pan Jakub Žatečka, o šetření s vodou pan Josef Nouza a vše ostatní vysvětlil Ing. Jan Rajdl. Došlo na diskuzi, kdy se občané živě zajímali o dění kolem obce. Věřím, že se podařilo na všechny dotazy odpovědět. Večer došlo na promítání v letním kině. Děkuji spolku Rastepano za pomoc s občerstvením během schůze. Sešlo se zde 52 občanů.

V září byly schváleny tři vyhlášky s platností od 1. ledna roku 2022. Vyhláška o obecním systému odpadového hospodářství. Vyhláška o místním poplatku z komunálního odpadu. Vyhláška o místním poplatku ze psa. Došlo k úpravě poplatku, aby byl dělitelný dvanácti, a to z důvodu, pokud někdo požádá o navrácení poplatku díky odstěhování v průběhu roku. Vyhlášky vypracoval starosta a zastupitelé schválili. Starosta již na jaře oslovil zastupitele, že je potřeba zapsat historii naší obce do knížky. Po dvou jednáních s panem Pavlem Peškem, tvůrcem knihy, zastupitelé schválili sepsání historie obce Ostrov od jeho prvních zmínek až do současnosti. Dále zmapování jednotlivých rodů na číslech popisných, dále všechny zajímavosti kolem mlýna, Kamenného stáda, vzniku JZD, společného působení obce Hradec a Ostrov. I každá Vaše zajímavost je vítaná a jistě knihu obohatí. Předem děkujeme za Vaši vstřícnost a zapůjčení dobových fotografií. 

Listopadové zasedání zastupitelů schválilo nákup posypové soli na zimní údržbu obecních silnic, hlavně silnice do mlýna. Posečení rákosu a jeho úklid z kořenové čističky. Schvaluje pronájem části haly na Kamenném stádě panu Janu Ochovi na tři roky dle smlouvy. Schvaluje výši vodného a stočného na rok 2022.

Konec roku je ve znamení schvalování rozpočtu na rok 2022 a jeho příprava je vždy náročná. Je třeba určit, kolik peněz je zapotřebí na jednotlivé akce, tedy výši výdajů obce a vše dát do souladu s příjmy. Musím poděkovat Ing. Jitce Tukové za její trpělivost s mými připomínkami a jejich zapracování do rozpočtu. Dále se upravuje rozpočtový výhled na tři roky a ten se také schvaluje. Na údržbu chodníku byl osloven Jiří Vosáhlo a Josef Lebeda. Prohrnování silnic zajistil Martin Pros. Děkuji za jejich pomoc, vše fungovalo perfektně. Schvaluje se vždy dodatek smlouvy na rok s firmou FCC Dačice, s.r.o. na svoz odpadů, Envirex spol. s r.o. Chotěboř  na vzorky z kořenové čističky. Schvaluje se smlouva s panem Pavlem Peškem na tvorbu knihy historie obce Ostrov. 

V říjnu proběhly volby do Parlamentu ČR. Příprava a samotné volby jsou vždy časově náročné. Děkuji celé volební komisi za perfektně zvládnutý průběh voleb, které probíhaly za přísných podmínek v době koronaviru. Jmenovitě Ing. Jitce Tutkové, Janě Rajdlové, Ing. Haně Zlatové a Evě Pavelkové. 

RASTEPANO - OSTROVSKÝ SPOLEK, z.s. v čele s Alenou Stejskalovou je stabilní oporou obecního úřadu v konání společenských akcí. Spolek si dobře vedl i roce 2021 a pomáhal s organizací společenských akcí, které byly organizačně náročné. Byla to hlavně akce mše svaté u kapličky s vysvěcením základního kamene obecního domu a s dětským odpolednem na Kamenném stádě. Dva skákací hrady, hudba Jana Černého a soutěž mladých hasičů. To vše se uskutečnilo dne 4. 9. 2021. Tímto členům spolku moc děkuji a přeji hodně úspěchů v jejich působení v roce 2022. Dále děkuji panu děkanovi Janu Bártovi a Mgr. Janě Sklenářové za organizaci mše svaté a posvěcení základního kamene obecního domu. Za hudební doprovod a zpěv při mši svaté Mgr. Petře Karlové a zpěvákům skupiny Gaudeámus ze Světlé nad Sázavou. 

Vánoční balíčky s osobním přáním do nového roku předal starosta a místostarosta devíti obyvatelům starším 75 let. Předali dárky také paní M. Krajíčkové, panu MVDr. Jaroslavu Vosikovi a panu Františku Pavelkovi k životním výročím a popřáli hodně zdraví do dalších let. Popřáli čtyřem narozeným dětem v roce 2021 a předali dar rodičům s přáním hodně zdraví všem. 

Dále budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, svoz velkoobjemového odpadu, pronájem buňky na hřišti k soukromým oslavám, pronájem obecního stanu a lavic, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony. 

Na stránkách www.ostrov-obec.cz, ve složce Fotografie, je odkaz, kde jsou fotky ze všech akcí. Dále se zde dozvíte, jaké akce budou pořádány v roce 2022. 

Na závěr mého ohlédnutí za rokem 2021 chci poděkovat hlavně Ing. Jitce Tutkové za její houževnatou a přesnou práci v oblasti ekonomiky, místostarostovi Jakubovi Žatečkovi za organizaci brigád, práci kolem lesa (dotace, výsadba stromků, oplocenky, prodej dřeva atd.), zpracování výkazů a mnoho dalšího pro blaho obce. Musím poděkovat Lence Žatečkové, bez její pomoci si již nedovedu některé práce na úřadě představit. Ikdyž je na mateřské a v zápřahu dvou dětí, vždy si najde čas a ráda pomůže. Na skoro konci volebního období musím ještě poděkovat všem zastupitelům za jejich pomoc při řešení stále složitějších a komplikovanějších rozhodnutí, které se týkají obce a obecního úřadu a samozřejmě za pomoc brigádnickou a organizační při společenských akcí. Musím poděkovat všem, kdo chodí na brigády, ale hlavně Vám mladým, jste budoucnost naší malé velebné obce Ostrov. 

Děkuji.

Ing. Jan Rajdl, starosta


Sbírka pro Ukrajinu

Humanitární sbírka pro Ukrajinu byla zorganizována ze strany Lenky Žatečkové, Petry Kalenské a Aleny Stejskalové za spolek Rastepano. Z Ostrova přispělo do sbírky 21 rodin, 6 dárců bylo z Ledče nad Sázavou a 2 dárci z Kožlí. Dárci přinesli trvanlivé potraviny, hygienické a úklidové pomůcky, spacáky, peřiny, polštáře, deky, povlečení, hry a hračky pro děti, jídlo pro děti a spoustu dalších potřebných věcí. Vybíralo se na obecním úřadě a o sběr a třídění se postaraly Eva Pavelková, Míla Špačková, Jana Rajdlová,  Alena Stejskalová a Lenka Žatečková.  Petra Kalenská bohužel onemocněla a mohla tedy pouze smutně přihlížet. Martin Pros poskytl přepravky a sbírku svým autem odvezl na charitu do Havlíčkova Brodu na sběrné místo.

Moc děkujeme všem, co přispěli potřebnými věcmi pro lidi z Ukrajiny a zmírnili tak jejich utrpení způsobené válkou s Ruskem. Velkou radost měli hlavně organizátoři.

 

Ing. Jan Rajdl

starosta

 

Obrázek 1-sbirka.jpg


 

Maškarní rej

V roce 2021 se nekonal průvod masek, jelikož byl COVID a všechny akce byly zakázány.

U příležitosti pátého průvodu masek po vesnici dne 19. 2. 2022 v 14.00 hodin se sešlo na návsi v Ostrově u čekárny asi 56 dospělých, z nichž 46 bylo v maskách. Dětí se sešlo 18 a všechny byly v maskách. Nálada byla výborná, všichni okukovali nápadité masky svých kamarádů a mnohdy se ani poznali.  Počasí se moc vydařilo, bylo 10 stupňů nad nulou, přímo jarní počasí. Sluníčko svítilo a hřálo do krásné nálady. Po krátkém poděkování starosty s přáním, ať jsou maškary hodně veselé, se všichni vydali průvodem po vsi.

Masopustní rej se vydařil. Poděkování si zaslouží všichni, kdo přišli v maskách. Bylo zde spoustu velice nápaditých masek, jako například paní Horáčková a její družina z filmu Babovřesky, kouzelníci, čarodějové, víly, vodník, andílek, myšky, jeptiška, kominík, řezník, Vochomůrka, Křemílek, automat na kávu a další.

Děkuji všem velkým i malým, kteří se přišli pobavit, stejně jako těm, co se přišli na nás podívat. Děkuji spolku RASTEPANO  a organizátorce Evě Pavelkové za opravdu povedenou akci a za napečení výborných koblihů a uvaření čaje.

Těšíme se za rok na shledanou.


Ing. Jan Rajdl

starosta

 

Obrázek 1-maskara.jpgObrázek 2-maskara.jpgObrázek 3-maskara.jpgObrázek 4-maskara.jpgObrázek 5-maskara.jpgObrázek 6-maskara.jpgObrázek 7-maskara.jpgObrázek 8-maskara.jpgObrázek 9-maskara.jpg

 

 Zpívání koled u vánočního stromečku

Na Štědrý den odpoledne jsme se sešli u vánočního stromu, abychom si zazpívali společně vánoční koledy. Účast byla krásná, přišla skoro polovina obyvatel, asi 70 občanů a dětí. Na úvod vystoupily Anička Pavelková s Aničkou Vrkotovou a zahrály koledy na zobcovou flétnu. Potom zatroubil na lesní roh Honzík Pavelka. Po krátkém projevu starosty a zamyšlení se nad narozením Ježíše Krista a s přáním všem požehnané Vánoce a hodně dárků pod stromečkem, vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2022, jsme si společné zazpívali koledy a popřáli si navzájem hezkých vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku. Hudební doprovod Petra Havla na harmoniku byl jako vždy perfektní. Bylo to krásné slunné odpoledne a všichni šli domů příjemně naladěni vánoční atmosférou.

Děkuji moc Aničkám a Honzíkovi za jejich vystoupení, kterým nám přišli ukázat, co vše umí. Bylo to moc krásné, zahřálo nás to u srdíčka a ujistilo, že máme opravdu moc šikovné děti v naší obci. Věřím, že budou v této tradici pokračovat a můžeme se těšit na jejich další vystoupení. Třeba příští rok přibudou další mladí hudebníci. Petru Havlovi děkuji za hudební doprovod a všem přítomným, že si našli chvilku si zazpívat a vánočně se naladit.

Starosta Ing. Jan Rajdl

Obrázek 2021-dscn0035.jpgObrázek 2021-dscn0042.jpgObrázek 2021-dscn0048.jpgObrázek 2021-dscn0052.jpgObrázek 2021-dscn0074.jpg

 

 

 

Dne 9. ledna 2022 bude probíhat v Ostrově Tříkrálová sbírka pro charitu. 

Lidé mohou přispět i finančním darem na účet sbírky (do 31. ledna) nebo do online pokladničky na tříkrálovém webu. Návštěvníci online koledy na www.trikralovasbirka.cz mohou podpořit i přímo Charitu ve svém regionu, přehrát si přání, požehnání a stáhnout si online drobnosti.


Poděkování za účast na obecních brigádách

 

V sobotu dne 6. 11. 2021 se uskutečnila obecní brigáda na mazání stromků proti okusu od zvěře. Brigády se zúčastnilo 13 občanů a práce probíhala ve velice dobré a poklidné náladě. Počasí nám přálo, byl krásný slunný den, který jsme si zpříjemnili opékáním buřtů.

 

Dále děkuji za účast na úklidu čističky. Úklid se konal v neděli dne 5. 12. 2021 a zúčastnilo se ho 9 osob.   

 

Jakub Žatečka

místostarosta

 

 

Obrázek 1.jpgObrázek 11.jpgObrázek 111.jpgObrázek 1111.jpgObrázek 11111.jpgObrázek 11112.jpgObrázek 111113.jpgObrázek 111114.jpgObrázek 111115.jpg


 

Rozsvícení vánočního stromečku a lampionový průvod

 

Po dvou letech jsme se znovu sešli zahájit společně adventní dobu. Za přísných hygienických opatření se nás v neděli 28. 11. 2021 sešlo asi 50 dospělých občanů a 17 dětí. Všichni si přišli s dobrou náladou popřát předvánočního klidu a nezapomněli si přinést lampióny. Po rozsvícení lampiónů se vytvořil průvod, který se za chladného počasí a doprovodu hudby Petry Karlové na harmoniku a Davida Špačka na buben, vydal kolem Prosů, Kubátů, Vavřičků a zpět okolo Lebedů k vánočnímu stromečku. Po přivítání panem starostou proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a jeho zamyšlení se nad těžkou dobou covidovou. Připomněl, aby lidé žili ve víře a v naději na klidnější a šťastnější život. Proto jsme si postavili kapličku a zasvětili jí patronce Svaté Anežce České, aby nás ochraňovala právě v těžkých dobách, třeba jako je nyní. Rozzářené oči dětí i dospělých byly odměnou všem organizátorům a členům spolku RASTEPANO, kteří se na přípravě podíleli.

 

Děkuji všem dětem a občanům, kteří si přišli popřát. Všudy přítomný sníh dotvářel překrásně blížící se vánoční čas. Děkuji hudebníkům, dětem a spoluobčanům, kteří si přišli popovídat a předvánočně se naladit. Opravdu nás to moc potěšilo.

 

Přijměte, prosím, pozvání ke stromečku 24. 12.2021 v 14:00 hodin, kde si společně zazpíváme koledy a popřejeme si radostné svátky a šťastný nový rok 2022.

 

Ing. Jan Rajdl

 starosta

 

Obrázek 2021-img-20211206-wa0000.jpgObrázek 2021-dscn3855.jpgObrázek 2021-dscn3867.jpgObrázek 2021-dscn3894.jpgObrázek 2021-dscn3895.jpgObrázek 2021-dscn3897.jpgObrázek 2021-img-20211127-103254.jpg
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku a lampionový průvod


Spolek RASTEPANO z. s. Ostrov a Obecní úřad Ostrov zvou všechny občany a děti na rozsvícení vánočního stromku a lampionový průvod. Sraz na návsi bude v neděli dne 28. 11. 2021 v 16:30 hodin. Dejme na chvíli zapomenout předvánočnímu shonu. Rozsvítíme společně vánoční strom. Světlo lampiónů ať nám připomene začátek doby adventní a blížící se nejkrásnější svátky v roce - Vánoce.

Přijďme si popovídat a naladit předvánoční atmosféru, zahřát se čajem a ochutnat něco z domácích produktů. Tímto Vás prosíme o malý příspěvek do společného občerstvení.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Alena Stejskalová

Ing. Jan Rajdl

 

 

Poděkování

Obec Ostrov děkuje všem, kteří se v sobotu dne 4. 9. 2021 zúčastnili na mši svaté u kapličky s vysvěcením základního kamene obecního domu a soutěže mladých hasičů se zábavným odpolednem na Kamenném stádě. Děkujeme organizátorům, spolku Rastepano, zastupitelům, hasičům z Hradce a všem kdo se o zdařilou akci postarali. Přálo počasí, děti si zařádily na skluzavce a zatančily při hudbě Jana Černého. Opravdu krásná akce, moc děkuji.                                                                                                                         starosta Ing. Jan Rajdl

fotky na adrese:

https://ostrov36.rajce.idnes.cz/1._posviceni/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

Obrázek 1posviceni.jpg Obrázek 2posviceni.jpg  Obrázek 3posviceni.jpg


OÚ Ostrov a spolek Rastepano zvou všechny domácí i přespolní na  1. POSVÍCENÍ

 Bude se konat 4. září 2021 ve 13.30 bude děkan Jan Bárta sloužit Mši Svatou na návsi u kapličky a poté posvětí základní kámen Obecního domu.

 Po zbytek odpoledne nás na hřišti na Kamenném stádě čeká dětská mini soutěž v požárním útoku, skákací hrad pro děti, hudba v podání DJ Jana Černého a samozřejmě občerstvení.

 Vezměte dobrou náladu a přijďte slavit.


 

Firma Bromová - Seč bude prodávat kuřice různých barev, stáří 17-22 týdnů za 170-220 Kč / kus.

 

Prodej se uskuteční v neděli 26.9. u horní autobusové zastávky v 10:55 hodin.

 

 

Michael  Pour

 

608217464

 

 


Komunální odpady

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Obec je původcem komunálního odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu určenému. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Mezi odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu patří nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky. Od 1. ledna 2025 také textil.

Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec zajistit nejen prostřednictvím sběrných nádob na tříděný odpad, ale také například pytlovým způsobem sběru nebo určením místa pro odkládání jednotlivých složek komunálních odpadů v rámci sběrného dvora.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, stanovuje následující cíle pro komunální odpady:
  1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  5. Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

 

Pozvánka

na veřejnou schůzi

 Veřejná schůze se bude konat v pátek dne 13. 8. 2021 v 19:00 hod. na Kamenném stádě.  

 Program veřejné schůze:

 1)      poděkování,

2)      bilance akcí provedených v roce 2020,

3)      vodoměry do všech domácností – povinně,

4)      svoz odpadu a třídění odpadu – osvěta,

5)      situace v obecních lesích,

6)      plánované akce na rok 2021 a roky další,

7)      konání mše svaté, svěcení základního kamene obecního domu a dětské odpoledne – dne 4. 9. 2021 od 13:30 hod.,

8)      různé, diskuse, zápis z kroniky.

 Žádáme o účast občanů z každého čísla popisného, event. evidenčního.

 Občerstvení zajištěno.

 

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

 

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

 

Sčítání obyvatel bude probíhat od 27.3.2021 do 11.5.2021 do sčítacího formuláře v elektronické podobě při online sčítání nebo následně při terénním došetření. Více na úřední desce.

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi ohlédnutí se za uplynulým rokem 2020.

Nejprve chci všem občanům poděkovat za spolupráci a pomoc při řešení mnoha případů týkající se naší obce. Mám na mysli Vaše poznatky a připomínky, které jsou pro nás někdy nepříjemné, ale musím přiznat, že ve většině případů jsou podnětné a vedou k zamyšlení a řešení situace. Co ještě udělat a co zlepšit? Trochu mě mrzí, že nemá každý tu odvahu říci svůj názor, ale posílá anonymy. Nebojte se přijít, jsme každou středu na úřadě.

Začala doba roušková. Se začátkem roku se objevila virová nemoc COVID 19, která zachvátila postupně celý svět a samozřejmě i naši republiku. První ochrana před ní byla obyčejná rouška. Naše kronikářka paní Eva Pavelková ušila do každé rodiny z naší obce dvě roušky. Ještě jednou Evě velice děkujeme. Pandemii se podařilo v první vlně v naší obci zvládnout, a to díky včasné ochraně a zodpovědnosti obyvatel. První, kdo se setkal s virem, byla rodina Kubátova a Stejskalova. Naštěstí s minimálními zdravotními problémy. Podzimní vlna pandemie bohužel postupně obešla více jak polovinu obyvatel. Díky ochraně naší nové patronky svaté Anežky České, se v obci nevyskytl nikdo s těžkým průběhem a také nikdo s touto nemocí nezemřel.

Dále děkuji všem za včasné zaplacení poplatků za odebranou vodu za rok 2020 a komunální odpad na rok 2021. Náklady na odpady i vodu stále rostou. Naše snaha je a bude taková, aby se s vodou šetřilo a Vaše bazény se napouštěly postupně, aby nedošlo k vyprázdnění obecního vodojemu a problémům s vodou pro ostatní spotřebitelé, jako tomu bylo v loňském létě. Další naší snahou bude, aby se více třídil komunální odpad a celkově se snížilo jeho množství. Od 1. 1. 2021 je v platnosti nová vyhláška na zacházení s komunálním odpadem. Tím nám vzniká nová povinnost vydat novou vyhlášku nakládání s odpady v obci. Budeme


Telefon: 724 176 382

Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou