Znak - obec Ostrov Obec Ostrov okres Havlíčkův Brod
Hlavní strana Dnes je sobota 22.01.2022, svátek má Slavomír

Obec Ostrov

Zpívání koled u vánočního stromečku

Na Štědrý den odpoledne jsme se sešli u vánočního stromu, abychom si zazpívali společně vánoční koledy. Účast byla krásná, přišla skoro polovina obyvatel, asi 70 občanů a dětí. Na úvod vystoupily Anička Pavelková s Aničkou Vrkotovou a zahrály koledy na zobcovou flétnu. Potom zatroubil na lesní roh Honzík Pavelka. Po krátkém projevu starosty a zamyšlení se nad narozením Ježíše Krista a s přáním všem požehnané Vánoce a hodně dárků pod stromečkem, vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2022, jsme si společné zazpívali koledy a popřáli si navzájem hezkých vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku. Hudební doprovod Petra Havla na harmoniku byl jako vždy perfektní. Bylo to krásné slunné odpoledne a všichni šli domů příjemně naladěni vánoční atmosférou.

Děkuji moc Aničkám a Honzíkovi za jejich vystoupení, kterým nám přišli ukázat, co vše umí. Bylo to moc krásné, zahřálo nás to u srdíčka a ujistilo, že máme opravdu moc šikovné děti v naší obci. Věřím, že budou v této tradici pokračovat a můžeme se těšit na jejich další vystoupení. Třeba příští rok přibudou další mladí hudebníci. Petru Havlovi děkuji za hudební doprovod a všem přítomným, že si našli chvilku si zazpívat a vánočně se naladit.

Starosta Ing. Jan Rajdl

Obrázek 2021-dscn0035.jpgObrázek 2021-dscn0042.jpgObrázek 2021-dscn0048.jpgObrázek 2021-dscn0052.jpgObrázek 2021-dscn0074.jpg

 

 

 

Dne 9. ledna 2022 bude probíhat v Ostrově Tříkrálová sbírka pro charitu. 

Lidé mohou přispět i finančním darem na účet sbírky (do 31. ledna) nebo do online pokladničky na tříkrálovém webu. Návštěvníci online koledy na www.trikralovasbirka.cz mohou podpořit i přímo Charitu ve svém regionu, přehrát si přání, požehnání a stáhnout si online drobnosti.


Poděkování za účast na obecních brigádách

 

V sobotu dne 6. 11. 2021 se uskutečnila obecní brigáda na mazání stromků proti okusu od zvěře. Brigády se zúčastnilo 13 občanů a práce probíhala ve velice dobré a poklidné náladě. Počasí nám přálo, byl krásný slunný den, který jsme si zpříjemnili opékáním buřtů.

 

Dále děkuji za účast na úklidu čističky. Úklid se konal v neděli dne 5. 12. 2021 a zúčastnilo se ho 9 osob.   

 

Jakub Žatečka

místostarosta

 

 

Obrázek 1.jpgObrázek 11.jpgObrázek 111.jpgObrázek 1111.jpgObrázek 11111.jpgObrázek 11112.jpgObrázek 111113.jpgObrázek 111114.jpgObrázek 111115.jpg


 

Rozsvícení vánočního stromečku a lampionový průvod

 

Po dvou letech jsme se znovu sešli zahájit společně adventní dobu. Za přísných hygienických opatření se nás v neděli 28. 11. 2021 sešlo asi 50 dospělých občanů a 17 dětí. Všichni si přišli s dobrou náladou popřát předvánočního klidu a nezapomněli si přinést lampióny. Po rozsvícení lampiónů se vytvořil průvod, který se za chladného počasí a doprovodu hudby Petry Karlové na harmoniku a Davida Špačka na buben, vydal kolem Prosů, Kubátů, Vavřičků a zpět okolo Lebedů k vánočnímu stromečku. Po přivítání panem starostou proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku a jeho zamyšlení se nad těžkou dobou covidovou. Připomněl, aby lidé žili ve víře a v naději na klidnější a šťastnější život. Proto jsme si postavili kapličku a zasvětili jí patronce Svaté Anežce České, aby nás ochraňovala právě v těžkých dobách, třeba jako je nyní. Rozzářené oči dětí i dospělých byly odměnou všem organizátorům a členům spolku RASTEPANO, kteří se na přípravě podíleli.

 

Děkuji všem dětem a občanům, kteří si přišli popřát. Všudy přítomný sníh dotvářel překrásně blížící se vánoční čas. Děkuji hudebníkům, dětem a spoluobčanům, kteří si přišli popovídat a předvánočně se naladit. Opravdu nás to moc potěšilo.

 

Přijměte, prosím, pozvání ke stromečku 24. 12.2021 v 14:00 hodin, kde si společně zazpíváme koledy a popřejeme si radostné svátky a šťastný nový rok 2022.

 

Ing. Jan Rajdl

 starosta

 

Obrázek 2021-img-20211206-wa0000.jpgObrázek 2021-dscn3855.jpgObrázek 2021-dscn3867.jpgObrázek 2021-dscn3894.jpgObrázek 2021-dscn3895.jpgObrázek 2021-dscn3897.jpgObrázek 2021-img-20211127-103254.jpg
Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku a lampionový průvod


Spolek RASTEPANO z. s. Ostrov a Obecní úřad Ostrov zvou všechny občany a děti na rozsvícení vánočního stromku a lampionový průvod. Sraz na návsi bude v neděli dne 28. 11. 2021 v 16:30 hodin. Dejme na chvíli zapomenout předvánočnímu shonu. Rozsvítíme společně vánoční strom. Světlo lampiónů ať nám připomene začátek doby adventní a blížící se nejkrásnější svátky v roce - Vánoce.

Přijďme si popovídat a naladit předvánoční atmosféru, zahřát se čajem a ochutnat něco z domácích produktů. Tímto Vás prosíme o malý příspěvek do společného občerstvení.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Alena Stejskalová

Ing. Jan Rajdl

 

 

Poděkování

Obec Ostrov děkuje všem, kteří se v sobotu dne 4. 9. 2021 zúčastnili na mši svaté u kapličky s vysvěcením základního kamene obecního domu a soutěže mladých hasičů se zábavným odpolednem na Kamenném stádě. Děkujeme organizátorům, spolku Rastepano, zastupitelům, hasičům z Hradce a všem kdo se o zdařilou akci postarali. Přálo počasí, děti si zařádily na skluzavce a zatančily při hudbě Jana Černého. Opravdu krásná akce, moc děkuji.                                                                                                                         starosta Ing. Jan Rajdl

fotky na adrese:

https://ostrov36.rajce.idnes.cz/1._posviceni/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

Obrázek 1posviceni.jpg Obrázek 2posviceni.jpg  Obrázek 3posviceni.jpg


OÚ Ostrov a spolek Rastepano zvou všechny domácí i přespolní na  1. POSVÍCENÍ

 Bude se konat 4. září 2021 ve 13.30 bude děkan Jan Bárta sloužit Mši Svatou na návsi u kapličky a poté posvětí základní kámen Obecního domu.

 Po zbytek odpoledne nás na hřišti na Kamenném stádě čeká dětská mini soutěž v požárním útoku, skákací hrad pro děti, hudba v podání DJ Jana Černého a samozřejmě občerstvení.

 Vezměte dobrou náladu a přijďte slavit.


 

Firma Bromová - Seč bude prodávat kuřice různých barev, stáří 17-22 týdnů za 170-220 Kč / kus.

 

Prodej se uskuteční v neděli 26.9. u horní autobusové zastávky v 10:55 hodin.

 

 

Michael  Pour

 

608217464

 

 


Komunální odpady

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je komunálním odpadem směsný a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek, a dále směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební a demoliční odpad.

Obec je původcem komunálního odpadu od okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí k tomuto účelu určenému. Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob a musí určit místa pro oddělené soustřeďování komunálního odpadu. Mezi odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu patří nebezpečné odpady, papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad a jedlé oleje a tuky. Od 1. ledna 2025 také textil.

Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec zajistit nejen prostřednictvím sběrných nádob na tříděný odpad, ale také například pytlovým způsobem sběru nebo určením místa pro odkládání jednotlivých složek komunálních odpadů v rámci sběrného dvora.

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, stanovuje následující cíle pro komunální odpady:
  1. Zvýšit do roku 2025 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 55 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  2. Zvýšit do roku 2030 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 60 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  3. Zvýšit do roku 2035 úroveň přípravy k opětovnému použití a úroveň recyklace komunálních odpadů nejméně na 65 % celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  4. Odstraňovat uložením na skládku v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 10 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.
  5. Energeticky využívat v roce 2035 a v letech následujících nejvýše 25 % z celkové hmotnosti komunálních odpadů vyprodukovaných na území České republiky.

 

Pozvánka

na veřejnou schůzi

 Veřejná schůze se bude konat v pátek dne 13. 8. 2021 v 19:00 hod. na Kamenném stádě.  

 Program veřejné schůze:

 1)      poděkování,

2)      bilance akcí provedených v roce 2020,

3)      vodoměry do všech domácností – povinně,

4)      svoz odpadu a třídění odpadu – osvěta,

5)      situace v obecních lesích,

6)      plánované akce na rok 2021 a roky další,

7)      konání mše svaté, svěcení základního kamene obecního domu a dětské odpoledne – dne 4. 9. 2021 od 13:30 hod.,

8)      různé, diskuse, zápis z kroniky.

 Žádáme o účast občanů z každého čísla popisného, event. evidenčního.

 Občerstvení zajištěno.

 

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.

 

Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

 

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podob­ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfek­ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na info­linku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

Koho se sčítání týká

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo­bým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybra­ných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin­né formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.

Ochrana dat

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.

Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se sečíst“.  Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

 

Sčítání obyvatel bude probíhat od 27.3.2021 do 11.5.2021 do sčítacího formuláře v elektronické podobě při online sčítání nebo následně při terénním došetření. Více na úřední desce.

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi ohlédnutí se za uplynulým rokem 2020.

Nejprve chci všem občanům poděkovat za spolupráci a pomoc při řešení mnoha případů týkající se naší obce. Mám na mysli Vaše poznatky a připomínky, které jsou pro nás někdy nepříjemné, ale musím přiznat, že ve většině případů jsou podnětné a vedou k zamyšlení a řešení situace. Co ještě udělat a co zlepšit? Trochu mě mrzí, že nemá každý tu odvahu říci svůj názor, ale posílá anonymy. Nebojte se přijít, jsme každou středu na úřadě.

Začala doba roušková. Se začátkem roku se objevila virová nemoc COVID 19, která zachvátila postupně celý svět a samozřejmě i naši republiku. První ochrana před ní byla obyčejná rouška. Naše kronikářka paní Eva Pavelková ušila do každé rodiny z naší obce dvě roušky. Ještě jednou Evě velice děkujeme. Pandemii se podařilo v první vlně v naší obci zvládnout, a to díky včasné ochraně a zodpovědnosti obyvatel. První, kdo se setkal s virem, byla rodina Kubátova a Stejskalova. Naštěstí s minimálními zdravotními problémy. Podzimní vlna pandemie bohužel postupně obešla více jak polovinu obyvatel. Díky ochraně naší nové patronky svaté Anežky České, se v obci nevyskytl nikdo s těžkým průběhem a také nikdo s touto nemocí nezemřel.

Dále děkuji všem za včasné zaplacení poplatků za odebranou vodu za rok 2020 a komunální odpad na rok 2021. Náklady na odpady i vodu stále rostou. Naše snaha je a bude taková, aby se s vodou šetřilo a Vaše bazény se napouštěly postupně, aby nedošlo k vyprázdnění obecního vodojemu a problémům s vodou pro ostatní spotřebitelé, jako tomu bylo v loňském létě. Další naší snahou bude, aby se více třídil komunální odpad a celkově se snížilo jeho množství. Od 1. 1. 2021 je v platnosti nová vyhláška na zacházení s komunálním odpadem. Tím nám vzniká nová povinnost vydat novou vyhlášku nakládání s odpady v obci. Budeme sledovat náklady na odpad za I. pololetí a podle toho budu navrhovat zastupitelstvu, zda zdražíme nebo ne. Komunální odpad je měřen počtem a velikostí popelnic. Nejlépe se tedy ušetří, když v případě, že nemáte plnou popelnici, tuto nedáte k odvozu. Je mi jasné, že rodiny, kde je více lidí, nebo jsou v rodině malé děti, naplní popelnici každých 14 dní. Ovšem třeba v rodinách, kde bydlí jeden člen či dva členové, by stačilo dávat k odvozu jednou za měsíc. Cena za komunální odpad je 500 Kč na obyvatele. Cena vodného v roce 2021 je 16 Kč/m3 a cena stočného 8 Kč/m3 . Ceny se na další období nemění.  Rok 2020 byl více deštivý. Začalo se s vodou šetřit, nemuselo se tolik zalévat a tím se dostatek vody s malými problémy podařilo zajistit. Děkuji moc občanům, že pochopili situaci s nedostatkem vody a nám tím ušetřili čas a peníze s dovozem vody v cisternách. Nový vrt, který je již hotový, se podařilo dokončit v listopadu loňského roku a v dnešní době již plně funguje. Celkové náklady byly ve výši 1 092 397,90 Kč, dotace byla ve výši 847 731 Kč a náklady obce byly ve výši 244 666,90 Kč. V rámci nového vrtu se vyměnilo celé kovové vodovodní vedení ve vodárně a namontovalo elektronické dávkování chloru. Věříme, že tím se podařilo zajistit dostatek kvalitní pitné vody. Neznamená to ale, že můžeme pitnou vodou plýtvat.

 V říjnu proběhly volby do krajských zastupitelstev. Příprava a samotné volby jsou vždy časově náročné. Děkuji celé volební komisy za perfektně zvládnutý průběh voleb, které probíhaly za přísných podmínek v době koronaviru. Jmenovitě Ing. Jitce Tutkové, Janě Rajdlové, Ing. Haně Zlatové a Evě Pavelkové.

RASTEPANO - OSTROVSKÝ SPOLEK, z.s. v čele s Alenou Stejskalovou je stabilní oporou obecního úřadu v konání společenských akcí. Spolek si dobře vedl i roce 2020 a pomáhal s organizací společenských akcí, které byly organizačně náročné. Byla to hlavně akce vysvěcení kapličky, odhalení památníku padlých a čtvrté setkání rodáků. To vše se uskutečnilo dne 5. 9. 2020. Tímto členům spolku moc děkuji a přeji hodně úspěchů v jejich působení v roce 2021.

Co se podařilo vybudovat v obci

Z dotačního programu obnovy vesnice se pracovalo na projektové dokumentaci a stavebním povolení na novou budovu obecního domu. Jedná se o víceúčelovou budovu, kde bude mít své zázemí spolek, obecní úřad, budou zde garáže, sklady, archiv, sál a výčep asi pro 100 návštěvníků.

Při revizi katastrálního operátu v obci Ostrov bylo zjištěno 18 nesouladů. Tyto nesoulady jsem celý rok řešil a napravoval novými geometrickými plány, vyjímáním pozemků z půdních fondů, žádostmi o slučování pozemků, posíláním žádostí na vklad do katastru, vypisováním potvrzení atd. Musím se pochválit, že se podařilo dát věci do pořádku. Chodníky jsou opravdu vedeny jako chodníky, odradonovačka je stavba na pozemku, cesty jsou ostatní plochy s komunikacemi. Zbývají mi dva nesoulady, které jsou odročeny na rok 2021.

Stále se dokončují věcná břemena na vedení plynu, zbývají slovy tři zápisy věcných břemen do katastru a bude hotovo. Po jejich dokončení se plánuje předání vedení plynu, který vede po naší obci, z majetku svazku plynofikace“ Ledečska“, do majetku RWE.

Schválil se finální projekt na budování obecního domu a začalo se řešit stavební povolení a získání dotace. Jednání proběhlo s europoslancem Tomášem Zdechovským, který přislíbil pomoc. Věříme, že v tomto roce se nám podaří dotaci získat. Zastupitelstvo obce schválilo veřejnou sbírku na stavbu obecního domu a bude hledat a oslovovat dárce. Číslo účtu je 123-612480287/0100. V rámci přípravy stavby jsme již nechali přeložit telefonní vedení a v tomto roce dojde k přeložce elektrického vedení a elektrického sloupu u horní silnice směrem k čekárně nad Vosikovi.

Obecní úřad nechal zpracovat strategický rozvojový plán obce. Tohoto nelehkého úkolu se chopila Ing. Hana Zlatová. Já s Ing. Jitkou Tutkovou jsme ji připravovali podklady týkající se obce a ostatní byla práce Hanky. Zastupitelé plán poté schválili v prosinci. Tímto Hance moc děkuji za její pomoc.

Pokračovalo se na stavbě kapličky. Hrubá stavba z roku 2019 stála, ale přišel Covid-19 a vše se zastavilo. Po uvolnění na jaře práce opět začaly. Tesařské práce dělal pan Jakub Vaněček, který je zeť Stanislava Špačka a chodila mu pomáhat podávat prkna jeho manželka. Jeho precizní práce je vidět na celém tesařském díle. Střechu provedla firma Kaštálek z Dolních Kralovic a je krásná.  Strop uvnitř kapličky je smrkový a vyrobil jsem ho já starosta. Obraz svaté Anežky České na stěně namaloval pan malíř Karel Kubíček, sami se podívejte na tu nádheru a skvost naší kapličky. Obraz je namalován z lásky a víry, že nás bude naše patronka ochraňovat, a proto i my ji musíme chránit a chodit jí děkovat a prosit o ochranu. Pan Kubíček nám dílo věnoval jako dar do naší kapličky. Většina z Vás si před kapličkou pamatuje ještě jednu vzrostlou lípu. Celou zimu ji někteří zastupitelé chránili. Tím mě ale navedli na myšlenku, že když skácet, tak aby tu po ní něco zbylo. Najednou bylo vše jinak, lípa se pokácela a z ní vznikla krásná socha svaté Anežky České, kterou zhotovil sochař Josef Špicl za částku 23 000 Kč. Díky Jakube Žatečko za zajištění a výběr sochaře, je to tvoje dílo a povedlo se moc. Dále vznikl oltářní stůl, který vyrobil můj bratr Jiří Rajdl jako dar. Mříže a kříž v kapličce jsou vykovány ve Střední umělecké škole ve Světlé nad Sázavou v dílnách v Lipnici nad Sázavou, a to žákem Richardem Rulfem jako maturitní práce. Je to další skvostná rukodělná práce, jsou nádherné a nenapodobitelné, jak s velkým uznáním řekl mistr malíř Karel Kubíček. Okna vyrobil truhlář Miloš Horčička, je to další skvostná práce. Na závěs na oltářní stůl vyšila přenádherně podobiznu svaté Anežky České naše kronikářka Eva Pavelková a zajistila krásnou květinovou výzdobu. Vybrat patrona kapličky nebylo vůbec jednoduché. Oslovil jsem i pana děkana Jana Bártu, aby nám pomohl. On také Anežku navrhoval. V zastupitelstvu jsme samí chlapi, a tak jsme vybírali zase chlapa. Když jsem vyslovil návrh, že by to mohla být svatá Anežka Česká, pamatuji si rozhodující výrok Fandy Stejskala – „No a co chlapi, tak to bude ženská“. Promiň Anežko, tak to řekl a tím bylo rozhodnuto. Samí chlapi nakonec jednohlasně svatou Anežku Českou schválili. Vybrat zvonaře, hlavně šikovného a ochotného, to byl další oříšek na rozlousknutí. Dojeli jsme se podívat do dílny Michala Votruby z Myslkovic a bylo rozhodnuto. Volba byla skvělá a dne 16. května 2020 nám mistr před našimi zraky zvon odlil. Pan Josef Benc při cestě domu řekl, že to byla nádherná podívaná a překrásný zážitek. Je to mistr svého řemesla. Sami vidíte výsledek jeho práce. Se zvonem je spojené i elektrické ovládání, které namontoval Miroslav Voráček. Sbírka na kapličku byla pro většinu občanů naší obce věcí cti a samozřejmosti. Nešlo nám o to, kdo jakou částkou přispěje, ale zda s obcí žije a o dění v obci se zajímá. Toto vše krásně naše sbírka ukázala. Ale hřeje mě u srdce slyšet z úst pochybovačů, že kaplička je opravdu krásná, povedla se vám a vypadá, jako by zde stála od nepaměti. Samotná sbírka byla úspěšná a přinesla krásných 256 700 Kč. Děkuji Ing. Jitce Tutkové za její mravenčí práci s evidencí sbírky. Zmíním ještě jedno číslo, a to celkové náklady na kapličku 394 548 Kč. Obec doplatila 137 848 Kč. Děkuji všem, co darovaly peníze na stavbu. Dále děkuji všem, kdo chodili na brigády na kapličku a pracovali zadarmo. Jak nejlépe končit, než poděkováním. Nejdříve svaté Anežce České, to ona si nás vybrala a vedla naše kroky k úmyslu zasvětit kapličku a zvon právě jí. Děkuji Ti sv. Anežko za vedení našich kroků. Tímto svatostánkem se zvelebí naše obec a posílí naše vědomí, kam patříme a co vyznáváme. Děkuji i Tobě Pane Bože, že jsi nám dal dostatek síly v této nelehké době koronaviru dokončit naší kapličku a se svatou Anežkou Českou jste nás po celou dobu chránili před nákazou.

Mojí povinností je ustanovit v celé obci Ostrov, že vždy 5. září bude slavnost posvěcení kapličky se mší svatou. Slavnost posvícení se bude slavit v neděli, která bude co nejblíže 5. září. Na svátek svaté Anežky České, který připadá na 13. listopadu, se bude slavit Poutní slavnost, a to v neděli co nejblíže 13. listopadu.

Zajímavosti kolem stavby kapličky

Stavbu kapličky schválilo Zastupitelstvo obce Ostrov dne 6. 2. 2019. Kaplička je zasvěcena sv. Anežce České. Stavební povolení vyřídil starosta Ing. Jan Rajdl a stavba byla povolena dne 7. 8. 2019. První kopnutí pro výstavbu kapličky bylo 5. 9. 2019, kdy Stanislav Špaček z Ostrova vyhrabal základy a udělal základní desku. Dne 11. 10. 2019 byla slavnostně uložena první základní cihla a začala tím hrubá stavba. Povolení na nové odběrné místo elektrické energie vyřídil dne 15. 3. 2020 starosta Ing. Jan Rajdl. Zvon byl slavnostně odlit dne 16. 5. 2020 v Myslkovicích u zvonaře Michala Votruby. Zvon nese název sv. Anežka Česká. Na zeď nad oltářní stůl zhotovil obraz podobizny sv. Anežky České mistr malíř Karel Kubíček z Ledče nad Sázavou dne 20. 8. 2020 jako dar obci. Kaplička byla vysvěcena 5. 9. 2020 a byl také zavěšen a vysvěcen nový zvon.

Památník padlých a nuceně nasazeným zhotovil pan Martin Šimek ze Střední umělecké školy ve Světlé nad Sázavou - středisko Lipnice nad Sázavou a stál 10 000 Kč.  Byl slavnostně odhalen a vysvěcen děkanem panem Janem Bártou dne 5. 9. 2020. Na památníku jsou jména a popisná čísla, kde v té době tito občané žili. Dnes je to někde trochu jinak. Vzpomínáme na padlého Josefa Rajdla, který bydlel v domě čp. 10, nezvěstného Františka Kubáta, který bydlel v domě čp. 4. a na ostatní nuceně nasazené. Vzdáváme čest jejich památce. Navždy je vytesáno do kamene jejich jméno a jejich prožité utrpení. Pan mistr kameník Martin Šimek z umělecké školy ve Světlé nad Sázavou, který kámen opracoval, pravil, že do tohoto kamene dá to jejich utrpení, které při zastavení a zadívání se uvidí každý.

Byl zrenovován křížek se zvoničkou vedle kapličky firmou Epitaf z Okrouhlice a obnoven celý nápis z roku 1852. Nebyl rozluštěn celý nápis a tak jsem stále tlačil na místostarostu. Jakube, máš lepší oči, prosím Tě, přečti to. Jako zázrakem se mu podařilo pár písmen přečíst a mě napadlo oslovit pana Zdeňka Kubíka z firmy Alerion, který umí staroslověnštinu a on nápis rozluštil. Bylo to už vedení svaté Anežky České, aby to tu měla v pořádku, za její pomoc ji moc děkuji.

Transliterace

(s nejistými posledními třemi řádky):

 

Tato ozdoba Je

založena ke Cť a

chwále Božý za

Panowaní w Před

stawenstwu :

+

Jana Dwořáka

a Wíboru Jozefa

Drahozala Jana

CIHlář maťeJe Wo

sIku a v BRItomno

stI Wsech občanu

obce WostRowske

1852

 

Transkripce

[včetně logické rekonstrukce částí v závorkách]:

 

Tato ozdoba je

založena ke ct[i] a 

chvále Boží za

panování v před[-]

stavenstvu :

+

Jana Dvořáka

a výboru Josefa

Drahozala[,] Jana

Cihlář[e,] Matěje Vo[-]

sik[y] a v [p]řítomno[-]

sti všech občanů

obce [o]strovské

1852

 

 

Jenom pro zajímavost – zvoničku vedle křížku zhotovil místní kovář Josef Kozlík a sloužila jako umíráček a v tomto roce zvonila jeho synovi Ing. Janu Kozlíkovi, který zemřel dne 29. 4. 2020 a Václavu Kadanskému. Na umíráček zvoní pan Jan Kubát už více než 30 let.

Po třech letech se konečně podařilo dokončit nový vrt a jeho připojení a zprovoznění. Musím hlavně poděkovat panu Josefovi Nouzovi za organizaci a dozor nad provedenou prací firmy Ekomonitor z Chrudimi. Podařilo se vyměnit celé kovové potrubí s ventily za plastové v celé vodárně, nainstalovat elektronické dávkování chloru, umístit koš do dna vodárny, nové elektrické ovládání čerpadel s časovými spínači. Nový vrt je po kolaudaci a plně funguje. Celé dílo stálo 1 092 397,90 Kč, dotace činila 847 731 Kč a náklady obce byly 244 666,90 Kč. Zbývá dokončit ochranná pásma I. a II. stupně vodních zdrojů. Máme závazné stanovisko orgánu územního plánování a firma Ekomonitor zajišťuje geometrický plán.

Kácení v obecních lesích pokračovalo likvidací kůrovcové kalamity. Kácelo se hlavně v Podlahách, Kamenice a Kamenné stádo. Vytěžilo se 1 410 m3 dřeva. Po dohodě s Martinem Bencem, správcem lesa, který zároveň provádí těžbu a zajišťuje prodej s Jakubem Žatečkou, se vybrala firma Ligna Natura s.r.o., které se dřevo prodalo. Stále to nekončí, kůrovec řádil dál. Vyčištěné plochy na Vrchách se podařilo osázet buky na dotace a oplotit na dotace. Dále se sázelo v Podlahách a pod silnicí k Vilémovicům, kde se podařilo nasázet smrky a borovice na dotace. Celkem se vysázelo 26 700 sazenic stromků. Došlo i na jejich ošetření, vyžínalo se a dělal se nátěr proti okusu. Děkuji všem brigádníkům a děkuji místostarostovi Jakubovi Žatečkovi za skvěle odvedenou celoroční práci při organizaci všech prací v lese, dále evidenci těžby a prodeje palivového dříví z obecních lesů. Podařilo se získat dotace, jejich zpracování si vzal na starosti Jakub Žatečka a celkem obec dostala na dotace do lesa 1 016 600 Kč.

Jaké společenské akce se v naší obci v roce 2020 realizovaly

Dne 15. února se konal MASOPUSTNÍ REJ. Jako vždy krásné masky, dobrá nálada, svařák, gročík, čaj, koblihy a hojná účast. Všem se to moc líbilo.

Další akce byla 2. května, kdy se spolku Rastepano a pár nadšencům podařilo postavit máj na hřišti na Kamenném stádě.

Ještě 16. května se nás 10 účastnilo odlévání zvonu v Myslkovicích. Byla to nádhera.

Dále se 6. června konalo kácení máje. Bylo krásné počasí a zájem rodičů a dětí nás velmi potěšil. Připravené atrakce pro děti a občerstvení pro starší, hudba Jana Černého, heligonky, zásah hasičů z Hradce a koupání v jezírku, přilákalo na stovku místních i přespolních.

Dne 31. 7. byla VEŘEJNÁ SCHŮZE na Kamenném stádě. Sešlo se přes 25 spoluobčanů, kteří se zájmem o obec přinesli nové podněty, co ještě v obci vylepšit. Starosta seznámil občany s budováním kapličky, připojení vrtu, úklidem obce, zimní údržbou, péče o zeleň a prosil šetřit s pitnou vodou. Poděkoval všem za třídění odpadu. Za recyklovaný odpad se vrátilo 16 927 Kč od firmy Ekokom. Za jejich zájem o dění v obci jím tímto děkuji.

Největší akcí bylo 5. 9. svěcení kapličky a zvonu s jeho zavěšením a první zazvoněním se mší svatou, dále odhalení a vysvěcení památníku padlých a čtvrtý sraz rodáků. Děkuji spolku Rastepano a všem za pomoc. Bez dobrých a ochotných spoluobčanů by se tak organizačně náročný den nedal dělat. Nebudu jmenovat, ale jenom moc děkovat. Tímto děkuji i panu děkanovi Janu Bártovi a Mgr. Janě Sklenářové za organizaci vysvěcení a mše svaté. Za hudební doprovod a zpěv při mši a odhalení památníku padlých paní Mgr. Petře Karlové a zpěvákům skupiny Gaudeámus ze Světlé nad Sázavou. Byla to z pohledu historického velice důležitá akce. My ji zatím nedokážeme docenit, až další generace budou říkat, že v obci je od roku 2020 kaplička se zvonem, který pravidelně zvoní v pravé poledne a večer v 18 hodin, památník hrdinům a padlým v I. světové válce a nuceně nasazeným v II. světové válce, tehdy to bude mít tu nevyčíslitelnou hodnotu.

Vánoční balíčky s osobním přáním do nového roku předal starosta a místostarosta osmi obyvatelům starším 75 let. Předali dárek také paní M. Hurské, Marii Pavelkové k životnímu výročí a popřáli hodně zdraví do dalších let. Popřáli dvěma narozeným dětem v roce 2020 a předali dar rodičům s přáním hodně zdraví všem.

Dále budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, svoz velkoobjemového odpadu, pronájem buňky na hřišti k soukromým oslavám, pronájem obecního stanu a lavic, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony.

Na nových stránkách www.ostrov-obec.cz, ve složce Fotografie, je odkaz, kde jsou fotky ze všech akcí. Dále se zde dozvíte, jaké akce budou pořádány v roce 2021.

Ing. Jan Rajdl, starosta


1.1.2021 - výročí 30 let samostatnosti naší obce ze dne 1. 1. 1991, to jsme měli 107 obyvatel 

Přejeme šťastný nový rok 2021

 

TAK NÁM NASTALA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLE A PŘESTOŽE JSME SE NEMOHLI SEJÍT, TAK NÁM NÁVES ROZZÁŘIL STROMEČEK.

Obrázek stavba-stromecku.jpg  Obrázek mikulas.jpg Navštívil nás Mikuláš,anděl a čerti.

TAKÉ KAPLIČKA SE KRÁSNĚ ROZSVÍTILA. DOUFÁME, ŽE VÁS TO POZITIVNĚ NALADÍ V TÉTO DOBĚ. DĚKUJEME VŠEM,

KTEŘÍ SE NA VÝZDOBĚ PODÍLELI. PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ V ADVENTNÍ DOBĚ.

Obrázek kaple-2020.jpg Obrázek naves-2020.jpg Obrázek stromecek-2020.jpg

V TOMTO ČASE SE TAKÉ OSLAVÍ ÚŽASNÉ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ - 90 LET PANÍ MARIE HURSKÁ, NAŠE RODAČKA.

PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ, HODNĚ ZDRAVÍ A ELÁNU DO DALŠÍCH LET.

 

V tabulce v odkazu příznaky covidu x příznaky chřipky

covid-vs-chripka-1-1.pdf

 

Obrázek sk2.jpg Obrázek sk3.jpg Obrázek sk4.jpg Obrázek sk5.jpg Obrázek sk6.jpg Obrázek sk7.jpg

Obrázek sk8.jpg Obrázek sk9.jpg Obrázek sk10.jpg

Obrázek sk11.jpg Obrázek sk15.jpg Obrázek sk14.jpg

DALŠÍ FOTKY NA: https://ostrov36.rajce.idnes.cz/2020_sveceni_kaplicky_sraz_rodaku/


Zajímavosti kolem stavby kapličky

Stavbu kapličky schválilo Zastupitelstvo obce Ostrov dne 6. 2. 2019. Kaplička je zasvěcena sv. Anežce České. Projekt vypracoval Ing. Jiří Angelis, nastávající zeť pana MVDr. Jaroslava Vosiky z Ostrova, jako dar na kapličku. Stavební povolení vyřídil starosta Ing. Jan Rajdl a stavba byla povolena dne 7. 8. 2019.

První kopnutí pro výstavbu kapličky bylo 5. 9. 2019, kdy Stanislav Špaček z Ostrova vyhrabal základy a udělal základní desku. Dne 11. 10. 2019 byla slavnostně uložena první základní cihla a začala tím hrubá stavba.

Stavbu řídil zastupitel Martin Pavelka a brigádně všichni zastupitelé a občané. Materiál dodávala společnost Dolnokralovickástavební s.r.o. a dodávky zajišťoval Stanislav Špaček.

Přívod elektrické energie a nový rozvaděč zajistil Jiří Pavelka a firma Václav Ostatnický z Prosíček.

Povolení na nové odběrné místo elektrické energie vyřídil starosta Ing. Jan Rajdl.

Dřevo na kapličku je z obecních lesů, těžbu zajistil náš správce lesů Martin Benc z Ostrova a pořezání kulatiny zajistil místostarosta Jakub Žatečka.

Tesařské práce udělal pan Jakub Vaněček z Pelhřimova.

Okna vyrobil truhlář pan Miloš Horčička z Golčova Jeníkova.

Mříže do kapličky zhotovil žák Richard Rulf jako maturitní práci ze Střední umělecké školy ve Světlé nad Sázavou - středisko Lipnice nad Sázavou.

Památník padlých a nuceně nasazeným zhotovil pan Martin Šimek ze Střední umělecké školy ve Světlé nad Sázavou - středisko Lipnice nad Sázavou.

Zvon byl slavnostně odlit dne 16. 5. 2020 v Myslkovicích u zvonaře Michala Votruby. Zvon nese název sv. Anežka Česká.

Automatický pohon zvonu vyrobil Miroslav Voráček.

Klempířské práce a pokládku krytiny zajistila firma Kaštálek z Dolních Kralovic.

Kapličce musela ustoupit vzrostlá lípa, která před ní stála. Z jejího dřeva se dala zhotovit socha sv. Anežky České, kterou zhotovil sochař pan Josef Špicl z Havlíčkova Brodu a oltářní stůj z fošen udělal truhlář Jiří Rajdl z Ledče nad Sázavou s bratrem Ing. Janem Rajdlem.

Na zeď nad oltářní stůl zhotovil obraz podobizny sv. Anežky České mistr malíř Karel Kubíček z Ledče nad Sázavou jako dar obci.

Na závěs na oltářní stůl vyšila podobiznu sv. Anežky České paní Eva Pavelková z Ostrova.

Byl zrenovován křížek se zvoničkou vedle kapličky firmou Epitaf z Okrouhlice a obnoven celý nápis z roku 1852. Jenom pro zajímavost - zvoničku zhotovil místní kovář Josef Kozlík a sloužila jako umíráček a v tomto roce zvonila jeho synovi Ing. Josefu Kozlíkovi, který zemřel dne 29. 4. 2020 a Václavu Kadanskému. Na umíráček zvoní pan Jan Kubát už více než 30 let.

Sbírka na kapličku byla úspěšná a vynesla 306 757,00 Kč.

Náklady na kapličku prozatímní jsou 372 941,00 Kč.

V Ostrově dne 5. 9. 2020 starosta Ing. Jan Rajdl


POZVÁNKA

Zastupitelé obce Ostrov Vás srdečně zvou na SVĚCENÍ KAPLIČKY A ČTVRTÉ RODÁKY.

Bude se konat v sobotu dne 5. 9. 2020. Zváni jsou rodáci obce, příznivci a přátelé Ostrova.

Program:

1. Svěcení kapličky ve 14,00 hod. na návsi

2. Svěcení nového zvonu

3. Odhalení památníku padlých I. světové války

4. Sraz rodáků na hřišti

5. Občerstvení zajištěno

6. Hudba a společenská zábava

Těšíme se na Vaši hojnou účast. Zastupitelé obce Ostrov Starosta Ing. Jan Rajd


Obrázek detsky-den2.jpg Obrázek detsky-den3.jpg

Zábavné odpoledne a večer na hřišti dne 13. 6. 2020

Kamenné Stádo znovu ožilo. Po době rouškové a stavění máje v rouškách, došlo k uvolnění a mohli jsme zažít velmi krásnou akci spolku RASTEPANO. Krásné počasí přilákalo velké množství dětí rodičů, nejen z Ostrova, ale i z okolních obcí. Těší nás, že si k nám postupně nachází cestu rodiče s dětmi z okolních vesnic a přijdou se pobavit. Obec zapůjčila stan a pomohla finančně. O zábavu, soutěže a sponzorské dary se postarali členové spolku. Děti vždy za své výkony na hřišti dostanou odměnu. Pro ně také máme zdarma párek v rohlíku, pití, sladkosti a zmrzlinu. Dětem se to moc líbilo, a protože byl krásný den, tak skoro všichni skončili v koupacím jezírku. Tolik veselí a radosti dětí na Kamenném Stádě dlouho nebylo. Určitě to byla nejlepší odměna všem organizátorům. Pro starší bylo zážitkem vystoupení heligonek. Jejich hraní se všem moc líbilo a tímto jim ještě jednou moc děkujeme. Škoda jen, že Vás starších přišlo málo. Došlo i na kácení máje a k tomu nám zahrál a celý večer provázel DJ Honza Černý.

Díky moc spolku RASTEPANO za perfektní organizaci, za napečené sladkosti, výborné klobásy, párečky v rohlíku a další dobroty. Dále děkujeme hasičům z Hradce za krásnou ukázku jejich práce a techniky, díky i heligonkářům za krásné písničky a panu Černému za hudební produkci. Věříme, že všem občanům a dětem se odpoledne moc líbilo. Určitě se budeme těšit na další akci spolku RASTEPANO.

Ing. Jan Rajdl

starosta

Obrázek detsky-den4.jpgObrázek detsky-den5.jpg Obrázek detsky-den6.jpg

VÍCE NA: https://ostrov36.rajce.idnes.cz/2020_brigada_na_cisteni_jezirka/


Poděkování

Obec Ostrov děkuje za vyčištění koupacího jezírka a jeho přípravu na novou sezonu. Za velké pomoci dobrovolných hasičů z Hradce a mladých brigádníků z Ostrova se povedlo vyčistit jezírko tak, že na dětský den děti neodolaly a do čisté vody s radostí skákaly.

Všem moc děkuji, opravdu se jim to povedlo.

starosta Ing. Jan Rajdl

Obrázek cisteni-jezirka1.jpg Obrázek cisteni-jezirka2.jpg Obrázek cisteni-jezirka3.jpg

VÍCE NA: https://ostrov36.rajce.idnes.cz/2020_brigada_na_cisteni_jezirka/


OÚ Ostrov a Rastepano z.s. si vás dovolují pozvat na

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA HŘIŠTI

 

Koná se 13. 6. 2020 na hřišti na Kamenném stádě.

Program: 14:00 - zahájení, dětské hry a soutěže

15:30 - kácení máje

16:00 - ukázka hasičského zásahu

16:30- zahrají heligonkáři

18:00 - až do rána volná a veselá zábava

Celé odpoledne bude pouštět muziku DJ Petr Blažek.

Občerstvení je zajištěno, krásné počasí objednáme.

Vy si vezměte dobrou náladu a přijďte se pobavit.

Jen pejsky, prosíme, nechte doma.

Ing. Jan Rajdl, Alena Stejskalová

 

V SOBOTU 16.5.2020 BUDE ODLIT ZVON PRO NAŠÍ KAPLIČKU V MYSLKOVICÍCH U ZVONAŘE PANA MICHALA VOTRUBY. ZVON NESE NÁZEV SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ.

 

Obrázek model-zvonu1.jpg Obrázek model-zvonu2.jpg

 

PRÁCE V LESE

OBEC DALA POSTAVIT OPLOCENKY V DÉLCE 938 METRŮ, VE KTERÝCH JE VYSÁZENO 16150 KUSŮ BUKŮ NA 2,1 HEKTARECH

BYLA PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI, DOUFÁME ŽE POČASÍ NÁM BUDE PŘÁT A BUKY DOBŘE POROSTOU

PRÁCE V LESE POKRAČUJE, ZÁJEMCI O DŘEVO SE MOHOU HLÁSIT NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Obrázek plot.jpg Obrázek plot1.jpg Obrázek plot2.jpg

 

Hezký jarní den znamenal obnovení prací na naší kapličce, což je dobrá zpráva

v dnešních dnech. Všem přejeme hodně zdraví a dobrou náladu.

Obrázek kaplicka-duben-2020a.jpg Obrázek kaplicka-duben-2020b.jpg

 


Telefon: 724 176 382

Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou