Znak - obec Ostrov Obec Ostrov okres Havlíčkův Brod
Hlavní strana Dnes je neděle 21.07.2024, svátek má Vítězslav

Obec Ostrov

 

Výsadba aleje 

Dne 12.2. 2024 byla dokončena výsadba listnatých dřevin, lípy a jeřábu v počtu 37 ks.
Realizace projektu byla z dotace SFŽP ČR v rámci výzvy č. NPŽP 4/2021 formou 100% dotace ve výši 247 222,22 Kč.

Obrázek sfzp-h-cmyk.jpg

STAVĚNÍ MÁJE 2024

 

Dne 4. 5. 2023 proběhla další akce v režii Spolku RASTEPANO. Na víceúčelovém hřišti se za účasti asi 35 občanů a dětí stavěla už popáté v Ostrově máj. Krásnou máj připravil František Stejskal a Martin Pavelka. O občerstvení se staral Martin Pavelka. Děkuji všem, co přinesli něco dobrého k zakousnutí. Počasí nám přálo a akce – Stavění Máje – se Spolku RASTEPANO zdařila. Děkuji všem organizátorům i všem, co se přišli pobavit při stavění máje a těšíme se na kácení máje, které proběhne společně se zábavným odpolednem pro děti i dospělé na Kamenném stádě dne 15. 6. 2024.


Ing. Jan Rajdl

starosta

 

Obrázek staveni-maje-2024-1.jpgObrázek staveni-maje-2024-2.jpgObrázek staveni-maje-2024-3.jpgObrázek staveni-maje-2024-4.jpgObrázek staveni-maje-2024-5.jpgObrázek staveni-maje-2024-6.jpgObrázek staveni-maje-2024-7.jpgObrázek staveni-maje-2024-8.jpg


ČIŠTĚNÍ KOUPACÍHO JEZÍRKA 2024

Obec Ostrov děkuje všem, co se zúčastnili vyčištění koupacího jezírka a jeho přípravy na novou sezónu. Za velké pomoci dobrovolných hasičů z Hradce, mladých a starších brigádníků z Ostrova se vyčistilo jezírko a bude po napuštění a provedení drobných oprav uvedeno do letního provozu. Bude to již sedmá sezóna. Přeji všem krásné léto s relaxací u koupacího jezírka.

Jenom prosím, nevoďte na koupaliště své psí mazlíčky ani na pláž. Pokud tam někoho uvidíte, poproste ho, ať si je nechají doma, nebo chodí někam jinam. Jezírko je určené hlavně pro děti, aby se naučily plavat a ne, aby házely kamínky do vody a koupali se zde psi. Pokud se přijdete koupat, můžete přispět na údržbu jezírka příspěvkem do kasičky. Děkujeme předem za Váš příspěvek.

Všem moc děkuji za pomoc a dodržování jednoduchých pravidel.  


Ing. Jan Rajdl

starosta


Obrázek cisteni-jezirka1.jpgObrázek cisteni-jezirka2.jpgObrázek cisteni-jezirka3.jpgObrázek cisteni-jezirka-4.jpgObrázek cisteni-jezirka-5.jpgObrázek cisteni-jezirka-6.jpg

ČARODĚJNICE 2024

 

Obec Ostrov děkuje všem, kteří přišli na pálení čarodějnice. Děkuji omladině za stavbu hranice a samotnou čarodějnici s překrásnými kozačkami. Kluci udělali i posezení z laviček s ohništi na opékání buřtů. Hranice se svojí výškou 4,5 metrů byla ohromující a stavba dokonalá. Počasí moc nepřálo, bylo sice teplo, ale silný vítr hnal oheň směrem do louky a byl děsivý, a to hlavně ve chvíli, kdy se opřel do ohně v hranici.  Vypadalo to jako drak, který chrlí z tlamy několikametrový plamen. Chvílemi to bylo až strašidelné a nebezpečné. Děkuji všem, že si hlídali své děti a nikomu se nic nestalo. Děkuji Martinovi Pavelkovi za nákup buřtů a občerstvení. Všem se akce moc líbila, hlavně dětem co si mohly zapálit čarodějnici a opéci špekáčky. Sedělo se a vyprávělo dlouho do noci.


Ing. Jan Rajdl

starosta

Obrázek carodejnice-2024-1.jpgObrázek carodejnice-2024-2.jpgObrázek carodejnice-2024-3.jpgObrázek carodejnice-2024-4.jpgObrázek carodejnice-2024-5.jpgObrázek carodejnice-2024-6.jpgObrázek carodejnice-2024-7.jpg
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2023

Vážení spoluobčané,

dovolte mi se ohlédnout za uplynulým rokem 2023.

Další rok, který poznamenala inflace. Zdražování veškerého zboží a tím znehodnocování našich vydělaných peněz a pozvolné snižování naší životní úrovně. Do této inflace stále zasahuje pokračující válka na Ukrajině. Rusko svojí agresí se stále snaží dobýt Ukrajinu. To samozřejmě má vliv i na chod obecního úřadu a některých plánovaných akcí. Vláda dělá hodně změn a kompetence přesouvá na nás, ty nejspodnější. Plno změn přináší i chaos a zmatek pro naší práci. Neustále se potýkáme s novými rozhodnutími a stále se měnícími pravidly. Dotace pro obce se snižují, hlavně co se týče výše alokovaných peněz na jednotlivé dotační tituly, a tak získat dotaci je stále složitější a pro nás, malé obce, pomalu nedosažitelné. Přesto se podařilo získat dotaci na fotovoltaickou elektrárnu ve výši 766 646,79 Kč, která se bude realizovat v roce 2024 na budově OMD na Kamenném stádě. Dále jsme získali dotaci na zateplení obecního úřadu ve výši 150 000 Kč a podařila se i realizace. Došlo na výměnu oken a vchodových dveří firmou LV okna a dveře s.r.o. Dolní Kralovice a zateplení s fasádou firmou PKbau s.r.o Světlá nad Sázavou. Věříme, že tím dojde k úspoře na vytápění budovy obecního úřadu. Máme podanou žádost na dotaci na chodník kolem Prosů a nedostali jsme dotaci na stavbu nového obecního domu z důvodu, že byly vybrány projekty za více miliónů a našich 27 miliónů bylo málo. Podařilo se upravit terén pro výsadbu lipové a jeřábové aleje nad dětský hřištěm a památníkem padlých. Děkuji rodině Gramerových a Mužátkových za spolupráci při úklidu obecních pozemků. V roce 2024 se budou stromy sázet, získaná dotace je 100% veškerých nákladů. Stále likvidujeme dopady kůrovcové kalamity. Tentokrát se těžilo kůrovcové dříví ke mlýnu nad chatou pana Drahozala a pod skládkou silnic k Vilémovicům. V roce 2024 se musí po těžbě terén vyčistit a zasázet. Věřím, že pan Jakub Žatečka a Martin Benc to zvládnou. Martin Benc má ještě v roce 2024 vytěžit poslední kůrovcové dřevo, které máme za skládkou směrem Vilémovice. Konečně bude vytěženo kůrovcové dříví.

 Zastupitelé se pravidelně scházeli na svých zasedáních a bylo to šestkrát. Schválili začátkem roku tato opatření. V rámci inflace schválili zastupitelé navýšení mzdy všem zaměstnancům pracujícím na dohody. Na základě stížnosti na používání zábavné pyrotechniky od pana MVDr. Jaroslava Vosiky a Jitky Vosikové zastupitelé neschválili vydání vyhlášky na zákaz používání zábavné pyrotechniky v obci. Hlavně z důvodu toho, že obec nemá možnost tuto vyhlášku, tedy zákaz, jakkoliv kontrolovat ani pokutovat. Koncem roku jsem všechny občany požádal, aby zvážili její používán, a když ano, tak na svém pozemku a na svoji odpovědnost s ohledem na sousedy, jejich majetek a domácí zvířata. Ještě zastupitelé schválili prodloužení stavebního povolení na stavbu obecního domu o dva roky a podpis smlouvy s firmou Artendr na získání dotace na fotovoltaickou elektrárnu.

Děkuji všem za včasné zaplacení poplatků za popelnice, psa a pitnou vodu. Za popelnici a psa platíme zálohově na příslušný rok, za pitnou vodu platíme za minulý rok. Strašně moc děkuji, že všechny domácnosti přistoupily na malou popelnici a tím se snížil velkoobjemový odpad, a proto jsme nemuseli na rok 2024 zdražovat odpady, jako tomu je v okolních obcích. Děkuji Vám všem, co poctivě třídíte odpad, jenom díky Vám nemusíme stále zdražovat. Bohužel se stále nevede sledování popelnic podle kódů, protože prostě nefungovaly z různých důvodů. Ekokom svozová firma připravuje do provozu v roce 2024 systém na magnetické kódy a věříme, že bude kvalitnější. Více k odpadům na veřejné schůzi. Vodoměry se podařilo namontovat skoro všem, ale ještě jsou dvě domácnosti, co nemají vodoměr. Děkuji všem, co vodoměry již namontovali. Ještě bych chtěl poděkovat Lence Žatečkové za zpracování podkladů a Ing. Jitce Tutkové za výběr poplatků.

Zpracování ročních výkazů. Leden, únor, březen je vždy naplněn tvorbou výkazů a hlášení o pitné vodě, odpadní vodě, odpadech, ekonomické výkazy a statistické výkazy. Musím pochválit a poděkovat místostarostu Jakuba Žatečku, že dokáže zvládat vypracování těchto výkazů a s pomocí podkladů od paní Ing. Jitky Tutkové, a to i přes to, že jsou výkazy stále náročnější a složitější. Moc jim oběma děkuji, je to úmorná práce se slovy a čísly. V lednu proběhly volby prezidenta ČR. Příprava a samotné volby jsou vždy časově náročné. Děkuji celé volební komisi za perfektně zvládnutý průběh voleb. Jmenovitě Janě Žatečkové, Evě Pavelkové, Líbě Prosové a Ing. Jitce Tutkové.

V březnu zastupitelé schválili dar 15 000 Kč spolku Rastepano, novou vyhlášku o daních z nemovitostí, dále schválili dar farnosti Ledeč nad Sázavou 20 000 Kč, schválili text kroniky. Zastupitelé neschválili souhlas s výstavbou přístřešku paní MUDr. Aleně Zajíčkové, a to z důvodu její výstavby těsně s hranicí obecního pozemku. Zastupitelé schválili žádost na čerpání dotace z programu OVV na zateplení obecního úřadu a schválili nákup mzdového programu na výpočet a mzdy zaměstnanců obecního úřadu.

Zastupitelstvo v dubnu na svém zasedání projednalo a schválilo opravu hráze u kořenové čističky svépomocí, bohužel se nenašel vhodný termín, a tak snad v roce 2024 se domluví a opravu provedou. Zastupitelstvo schvaluje novou smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství s firmou Ekokom se sídlem v Praze. Zastupitelé se dohodli, že sečení trávy bude nadále provádět Martin Pavelka, údržbu zeleně Jakub Žatečka za pomoci ostatních zastupitelů, správa vodárny Josef Nouza a Ing. Jan Vosika, zimní údržbu silnic Martin Pros, zimní údržbu chodníků Jiří Vosáhlo, Ing. Jan Vosika a rodina Lebedova, provoz koupacího jezírka zajistí Jiří Vosáhlo a Ing. Jan Vosika, správu vodoměrů František Stejskal, správu obecních lesů Jakub Žatečka a Martin Benc, deratizaci 2x ročně Jakub Žatečka. Brigády bude zajišťovat Jakub Žatečka, správu obecních stránek bude mít na starost Lenka Žatečková, správu dětského hřiště Tomáš Pajer, údržba čističky Pavel Vosika a Jiří Novák, úklid kapličky Líba Prosová. Doufám, že jsem na někoho nezapomněl. Tímto všem veliké díky za jejich práci pro obec a ochotu pracovat pro zvelebování naší malé, ale krásné obce. Ještě se schválilo čištění koupacího jezírka, a to za pomoci hasičů z Hradce. Tímto jim moc děkujeme, protože jsou ochotni nám kdykoliv pomoc, nikdy neodmítnou. Bez jejich sousedské pomoci nelze některé práce a akce dělat.

V květnu jako pravidelně máme kontrolu z kraje na hospodaření obce. Již měsíc předem připravujeme s Ing. Jitkou Tutkovou podklady pro kontrolu. Vše musí být perfektní, jak majetek, faktury, prodeje, nákupy, výplaty, pracovní smlouvy a vše kolem účetnictví. Nesmí chybět žádný podpis a musí být vše spočítané do haléře. Celý den kontrolor z kraje probírá každou část pečlivě a provádí zápis z kontroly. Je to den nekonečně dlouhý a namáhavý. Musím Ing. Jitku Tutkovou moc pochválit, protože kontrola za rok 2022 byla v pořádku a nebylo shledáno žádných nedostatků ve vedení obce  a ani v účetnictví obce, a to je dobře.

V červnu zastupitelé schválili dar pro hasiče Hradec 2 000, dále dar záchranné stanici Pavlov 5 000 Kč. Schvalují správu o výsledku přezkoumání hospodaření a závěrečný účet obce Ostrov za rok 2022. Zastupitelé schvalují novou smlouvu s firmou Ekokom, datum veřejné schůze na 18. 8. 2023 s občerstvením za 5 000 Kč, dále se schvaluje navýšení darů k výročí 70 let a potom každý pátý rok ve výši 800 Kč a občanům starším 75 let a každý další rok ve výši 500 Kč, při narození dítěte 4 000 Kč. Zastupitelstvo obce Ostrov dává souhlas s případnou změnou pozemkových úprav obce Vilémovice a souhlasí s případnou změnou výměry +-10 m2.

Veřejná schůze dne 18. 8. 2023 byla na Kamenném stádě s velkou účastí, za to děkuji. Její program byl o nové knize obce Ostrov, kterou představil Ing. Jan Rajdl, stav v obecních lesích pan Jakub Žatečka, šetření s vodou pan Josef Nouza. Starosta poděkoval všem za brigádnickou pomoc, mládeži za stavění čarodějnice a účast na akcích pořádaných spolkem Rastepano. Došlo na diskuzi, kdy se občané živě zajímali o dění kolem obce. Věřím, že se podařilo na všechny dotazy odpovědět. Večer došlo na promítání v letním kině. Děkuji spolku Rastepano za pomoc s občerstvením během schůze.

V září zastupitelé schválili dar dětské skupině v Pavlově pro naše dvě děti z Ostrova, které tam chodí, a to ve výši 10 000 Kč. Zastupitelé schválili smlouvu o zřízení a vedení termínovaného účtu v KB a smlouvu o vkladovém účtu v ČS. Byla schválena smlouva o užívání programového vybavení a o programátorském servisu a podpoře s firmou Alfa Software, s.r.o. na mzdy.

Prosincové zasedání je ve znamení schvalování rozpočtu na rok 2024, rozpočtového výhledu na roky 2024 až 2027, příprava je vždy náročná v tom aby se na nic nezapomnělo. Je třeba určit, kolik peněz je potřeba na jednotlivé akce, tedy výši výdajů obce a vše dát do souladu s příjmy. Musím poděkovat Ing. Jitce Tukové za její trpělivost s mými připomínkami a jejich zapracování do rozpočtu. Dále se upravuje rozpočtový výhled na tři roky a ten se také schvaluje. Zastupitelé schválili dar do MŠ Kožlí pro děti z Ostrova, které tuto školku navštěvuji, a to ve výši 15 000 Kč. Schválili příkaz k inventarizaci majetku a zápis inventarizační komise. Tímto děkuji za provedenou inventarizaci majetku obce. Byla schválena nová vyhláška odpadového hospodářství, cena za odpady se pro rok 2024 nemění. Zastupitelé schválili souhlas na stavbu přístřešku u č.p. 34 dle dodané projektové dokumentace. Zastupitelé brali na vědomí zprávu starosty ze schůze Mikroregion Ledečsko a ze schůze Svazku Plynofikace. Tady je potřeba zmínit, že jako jedna z mála obcí Svazku Plynofikace máme zapsaná všechna věcná břemena vedení plynu v obci, jak na obecních pozemcích, tak i na soukromích pozemcích. Zastupitelé schválili novou smlouvu na vzorky odpadní vody čistička s firmou ENVIREX spol. s r.o. Chotěboř a dodatek smlouvy s FCC Dačice s.r.o. na svoz odpadů, která je navýšená o 10%  na vývoz odpadu, a to jak tříděného, tak komunálního. Dále platíme za dotříďování tříděného odpadu na recyklovatelný a nerecyklovatelný odpad. Byla schválena kalkulace vodného a stočného a cena vodného a stočného pro rok 2024, která je stejná jako v roce 2023. Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů s krajem Vysočina na stavbu nového chodníku a opravu silnice od pana Hroudy, podél silnice, až se napojí na stávající chodník u Prosů. V březnu a dubnu 2024 proběhne výběrové řízení na stavbu a pak se podepíší smlouvy a realizace bude nejspíš zahájena v červnu a červenci, kdy bude uzavřená silnice na Pavlov. Zatím však nevíme, na jak dlouho. Také čekáme na výsledek podané žádosti na SFDI o dotaci na chodník, která by měla být vyhodnocená v leden či únoru 2024. Zastupitelé schválili další smlouvu o dílo s firmou Geonova s.r.o. na tvorbu digitálně technické mapy naši infrastruktury, vodovodu, kanalizace, obecní silnice, veřejného osvětlení atd. Ze zákona ji máme vytvořit do 1. 7. 2024. Ve smlouvě se firma zavázala s naší pomocí to zvládnout. Tady chci poprosit o součinnost hlavně pamětníků výstavby vodovodu a kanalizace při určování co nejpřesnější polohy těchto sítí, které bude do předpřipravené mapy ukládat Ing. Jan Vosika. Toto zpřesnění bude probíhat podle počasí v měsíci únoru a březnu 2024. Do fondu obnovy vodovodu a kanalizace byla schválena zastupiteli částka 47 882 Kč, která byla vybrána za stočné.

Musím moc poděkovat Jakubovi Žatečkovi za organizaci brigád, za technickou pomoc při řešení oprav a všem ostatním zastupitelům za jejich pomoc při řešení stále náročnějších úkolů v řízení obecního úřadu. Ing. Jitce Tutkové za práci s ekonomickou částí obecního úřadu a Lence Žatečkové za dodržování GDPR a dalších činností obecního úřadu. Ještě chci moc poděkovat spolku RASTEPANO, že se osamostatnil ve své činnosti pro občany obce a jde mu to opravdu výborně. Mám s toho nesmírnou radost a přeji hodně moc úspěchů v jeho činnosti pro nás občany obce Ostrov. Samozřejmě obec je tu pro Vás a budeme Vás stále podporovat. Jste přece obecní spolek. Pokud budete žádat naši pomoc, obecní úřad Vám vždy rád pomůže. Mohl bych vyjmenovat všechny akce obecního spolku, ale to bych se opakoval, protože pravidelně se snažím napsat na stránky obce něco o každé akci spolku.

Děkuji panu děkanovi Janu Bártovi a Mgr. Janě Sklenářové za organizaci mše svaté u kapličky. Za hudební doprovod a zpěv při mši svaté Mgr. Petře Karlové a zpěvákům skupiny Gaudeámus ze Světlé nad Sázavou.

Vánoční balíčky s osobním přáním do nového roku předal starosta a místostarosta sedmi obyvatelům starším 75 let. Předali dárek také paní Marii Novákové, Janu Kubátovi a Josefovi Bencovi k životnímu výročí a popřáli hodně zdraví do dalších let.

Dále budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, svoz velkoobjemového odpadu, bezplatný pronájem buňky na hřišti k soukromým oslavám, pronájem obecního stanu a lavic, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony. Na stránkách www.ostrov-obec.cz, ve složce fotografie, je odkaz, kde jsou fotky ze všech akcí. Dále se zde dozvíte, jaké akce budou pořádány v roce 2024. Na závěr mého ohlédnutí za rokem 2023 chci poděkovat všem, kdo chodí na brigády a jakkoliv pomáhají při úklidu, sečení, zametání, sbírání odpadků, ale hlavně Vám mladým, jste budoucnost naší malé překrásné obce Ostrov, nezapomínejme na to, že to, co děláme, je pro krásu naší obce.

 

Ing. Jan Rajdl

starosta


MAŠKARNÍ REJ 2024

 

U příležitosti sedmého průvodu masek po vesnici dne 3. 2. 2024 v 14.00 hodin se sešlo na návsi v Ostrově u čekárny pod kapličkou asi 56 dospělých, z toho bylo 46 osob v maskách. Dětí bylo 18 a všichni v maskách. Všichni přišli v dobré náladě a v nápaditých maskách se mnohdy ani nepoznali.  Počasí moc nepřálo, byly 3 stupně nad nulou, foukal větřík a sluníčko se schovávalo.  Po krátkém úvodu, ochutnání koblihů a něčeho na zahřátí, se všichni vydali průvodem po vsi.

 

Masopustní rej se vydařil. Řezník všem na potkání nabízel klobásy, a že shání svini na zabití. Otík zase nabízel suchý rohlík. Kat sháněl oběť na špalek. Opice se snažila utéct z klece. Kominík si přivedl kominici. Děti byly za piráty, rytíře, včelku, indiána, mimomě, princeznu, bílé paní, hasiče a mnohé další. Všichni se společně veselili. Poděkování si zaslouží všichni, kdo přišli v maskách, ale i bez masek. Nálada byla výborná, došlo i na zastavování vozidel a rozdávání výborných koblihů kolemjedoucích řidičů.

 

Děkuji všem, co se přišli pobavit. Děkuji i těm, co se přišli na nás podívat a podpořit nás. Děkuji obecnímu spolku RASTEPANO  za další povedenou akci. Za napečené  výborné koblihy a čaj. Těšíme se zase na příští rok.


Ing. Jan Rajdl

starosta


Obrázek masopust-2024-8.jpgObrázek masopust-2024-9.jpgObrázek masopust-2024-10.jpgObrázek masopust-2024-11.jpgObrázek masopust-2024-12.jpgObrázek masopust-2024-1.jpgObrázek masopust-2024-2.jpgObrázek masopust-2024-3.jpgObrázek masopust-2024-4.jpgObrázek masopust-2024-5.jpgObrázek masopust-2024-6.jpgObrázek masopust-2024-7.jpg

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2024


Tříkrálová sbírka proběhla v neděli 7. 1. 2024 a bylo vybráno krásných 10.132,- Kč. 


Obrázek trikralova-sbirka-24-1.jpgObrázek trikralova-sbirka-24-2.jpgObrázek trikralova-sbirka-24-3.jpgObrázek trikralova-sbirka-24-4.jpg


Zpívání koled u kapličky 2023

 

Na Štědrý den odpoledne jsme se sešli u vánočního stromku, abychom si zazpívali společně vánoční koledy. Po krátkém projevu starosty a s přáním všem požehnané Vánoce a hodně dárků pod stromečkem, vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2024, nám od kapličky překrásně zatroubil na lesní roh koledy Honzík Pavelku, pak i u stromečku doprovodil zpěváky při zpěvu koled. Petr Havel byl jako vždy perfektní a svým uměním na harmoniku rozproudil skoro všechny ke zpěvu. Všichni jsme si společné zapívali koledy a popřáli si navzájem hezkých vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku.  Bylo to hřejivé odpoledne a všichni šli domů příjemně naladěni vánoční atmosférou.

 

Děkuji Honzíkovi Pavelkovi a Petrovi Havlovi za jejich vystoupení, že nám přišli ukázat, co umí. Bylo to moc krásné, zahřálo nás to u srdíčka a ujistilo, že máme opravdu moc šikovné muzikanty v obci. Věřím, že budou v této tradici pokračovat a můžeme se těšit na jejich další vystoupení. Třeba příští rok přibydou další mladí hudebníci. Všem přítomným děkuji, že si našli chvilku si zazpívat koledy a vánočně se naladit.

Ing. Jan Rajdl

starosta
 
 
Obrázek vanoce-23.jpgObrázek vanoce-23-2.jpgObrázek vanoce-23-3.jpgObrázek vanoce-23-4.jpgObrázek vanoce-23-5.jpgObrázek vanoce-23-6.jpgObrázek vanoce-23-7.jpg


Rozsvícení vánočního stromečku a lampionový průvod

 

Zahájit společně adventní čas se sešlo v neděli 3. 12. 2023 v Ostrově na návsi 40 občanů a 20 dětí. Všichni přišli s pohodovou náladou popřát si předvánočního klidu. Po rozsvícení lampionů se vytvořil průvod, který se za doprovodu vánočních koled vydal na pochod kolem kapličky, Peculkou, Příhonem a po chodníku ke stromečku. Po krátkém úvodním slovu starosty bylo slavnostně odpočítáno rozsvícení vánočního stromečku. Nové ozdoby a nové osvětlení krásně ozdobilo stříbrný smrk věnovaný od Martina a Evy Pavelkových. Sníh dokresloval svoji přítomností slavnostní atmosféru první adventní neděle. Rozsvícený stromeček byl odměnou všem, a to jak rodičům, tak členům Obecního spolku Rastepano, kteří se na přípravě podíleli. Děti dostali jako odměnu napečené dobroty a na zahřátí čaj, dospělí se zahřívali svařeným vínem. Děkuji všem občanům, kteří přinesli sladkosti a dobroty k čaji.

Děkuji všem spoluobčanům za příjemně strávený podvečer a milé zahájení doby adventní.

Přijměte prosím pozvání ke stromečku 24. 12.2023 v 14:00 hodin, kde si společně zazpíváme koledy a popřejeme si radostné svátky a šťastný nový rok 2024.

 

Ing. Jan Rajdl

starosta

Obrázek stromecek-2023.jpgObrázek stromecek-22023.jpgObrázek stromek-23.jpgObrázek stromek-23-2.jpgObrázek stromek-23-3.jpgObrázek stromek-23-4.jpgObrázek stromek-23-5.jpgObrázek stromek-23-6.jpgObrázek stromek-23-7.jpgObrázek stromek-23-8.jpgObrázek stromek-23-9.jpgObrázek stromek-23-10.jpgObrázek stromek-23-11.jpg1. ročník traktoriády


Dne 30. 9. 2023 proběhla akce traktotiáda v režii RASTEPANO – OSTROVSKÝ SPOLEK, z.s.

 

Pochmurné, zimouřivé a deštivé ráno v sobotu nás všechny, co jsme se sešli na přípravě akce, moc optimisticky neladilo. Vypadalo to na usmolený den, ještě ve 12.00 hodin mrholilo. Po 13.00 hodině se pomalu začalo probouzet sluníčko a tím i nálada všech organizátorů. Traktory na soutěž se pomalu sjížděly a začali se trousit i první diváci. Trať pro soutěžní jízdu byla vytyčená a upravená na jízdu slalomem, couvání, převoz kelímku plného vody a vodní příkop.  Občerstvení v režii spolku bylo také připraveno na hojnou účast. A světe div se, sluníčko a zajímavá akce přilákala neuvěřitelné množství návštěvníků. Rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty a příznivci traktorů se přišli podívat k nám na Kamenné stádo a nasát motoristickou atmosféru za zvuku motorů a krásy traktorů. Traktory byly domácí výroby i továrních značek a byly slavnostně vyzdobeny a připraveny předvést a poměřit své přednosti i řidičské schopnosti svých majitelů.

 

Ostrovský spolek RASTEPANO připravil všem, co se účastnili jako soutěžící, diváci i jako organizátoři, krásné odpoledne. Děkuji všem organizátorům za překrásně strávené odpoledne. Děkuji Evě Pavelkové za dobrý nápad a perfektní přípravu soutěžního odpoledne. Dále Martinovi Pavelkovi za zajištění občerstvení a ještě jednou všem, kteří makali pro zdar první traktoriády.


 

Ing. Jan Rajdl
 
starosta

Obrázek trak-1.jpgObrázek trak-2.jpgObrázek trak-3.jpgObrázek trak-4.jpgObrázek trak-5.jpgObrázek trak-6.jpgObrázek trak-7.jpgObrázek trak-8.jpgObrázek trak-9.jpgObrázek trak-10.jpgObrázek trak-11.jpgObrázek trak-12.jpgObrázek trak-14.jpgObrázek trak-13.jpgPosvícení


Obec Ostrov děkuje všem, kteří se v pátek dne 8. 9. 2023 sešli slavit třetí posvícení se mší svatou u kapličky na návsi, která je zasvěcena Svaté Anežce České.


Všichni jsme vzdali úctu naší patronce a děkovali jí za ochranu občanů naší krásné obce Ostrov. Po mši svaté jsme poseděli u kapličky a povídali se sousedy při kávě a výborných koláčích od spolku RASTEPANO.  Moc děkuji paní Pavelkové, Nouzové a ostatním, kteří koláče napekli. Koláče byly jako vždy výborné. Děkuji Martinovi Pavelkovi a ostatním, co se podíleli na občerstvení a organizaci celé slavnosti posvícení. Děkuji Petře Karlové a zpěvákům za hudební doprovod mše svaté. Děkuji děkanovi ThDr. Janu Bártovi za mši svatou a udělení požehnání všem občanům, za něž byla mše sloužena.


Přálo počasí, dobrá nálada nechyběla. Opravdu krásná akce, moc děkuji.

 

Ing. Jan Rajdl
starosta

 

Obrázek posviceni-1.jpgObrázek posviceni-2.jpgObrázek posviceni-3.jpgObrázek posviceni-4.jpgObrázek posviceni-5.jpgObrázek posviceni-6.jpgObrázek posviceni-7.jpg

 Obrázek pozvanka-traktoriada-1.jpg

Obrázek pozvanka-posviceni.jpg

Obec Ostrov vydává PAMĚTNÍ LIST ke 100. výročí

Obrázek pametnilist100letostrov-varianta3-1.jpg

 


Zábavné odpoledne s kácením máje a večer s hudbou dne 24. 6. 2023

 

Magická noc svatého Jána a krásné počasí přilákalo děti i rodiče, a to nejen z Ostrova, ale i z okolí. Těší nás, že si přišlo zasoutěžit přes 35 dětí. Obec zapůjčila stan, skákací hrad a pomohla finančně. O zábavu, soutěže a sponzorské dary se postarali členové spolku Rastepano. Děkuji Evě Pavelkové za její nápady a organizaci tak krásného odpoledne. Děti vždy za své výkony na hřišti dostanou odměnu. Pro ně také máme zdarma párek v rohlíku, pití, sladkosti a zmrzlinu. Dětem se to moc líbilo. V 16,30 vystoupily břišní tanečnice – skupina Safeja. Předvedly tři krásné taneční vystoupení. Byl to nádherný den a téměř všechny děti skončily v koupacím jezírku. Tolik dětského veselí a radosti na Kamenném stádě již dlouho nebylo. Určitě to byla nejlepší odměna všem organizátorům. Pro starší bylo zážitkem vystoupení harmonikáře Petra Havla. Jeho vystoupení se všem moc líbilo a tímto mu ještě jednou moc děkujeme. Došlo i na kácení máje a k tomu nám zahrál a celý večer provázel DJ Honza Černý.

Díky moc spolku RASTEPANO za perfektní organizaci, za napečené sladkosti, výborné klobásy, párečky v rohlíku a další dobroty. Věříme, že všem občanům a dětem se odpoledne moc líbilo. Určitě se budeme těšit na další akci spolku Rastepano.


Ing. Jan Rajdl
starosta

Obrázek dd2023.jpgObrázek dd2023-2.jpgObrázek dd2023-3.jpgObrázek dd2023-4.jpgObrázek dd2023-5.jpgObrázek dd2023-6.jpgObrázek dd2023-7.jpg
Stavění máje

 

Dne 6. 5. 2023 proběhla další akce v režii Spolku RASTEPANO. Na víceúčelovém hřišti se za účasti asi 20 občanů a dětí stavěla už posedmé v Ostrově máj. Krásnou máj připravil František Stejskal a Martin Pavelka. O občerstvení se staral Martin Pavelka. Počasí moc nepřálo, ale akce – Stavění Máje – se Spolku RASTEPANO zdařila. Děkuji všem organizátorům i všem, kteří se přišli pobavit při stavění máje a těšíme se na kácení máje, které proběhne společně se zábavným odpolednem pro děti i dospělé na Kamenném stádě dne 24. 6. 2023.

Obrázek maj1.jpgObrázek maj3.jpgObrázek maj4.jpgObrázek maj5.jpgObrázek maj6.jpgObrázek maj7.jpgObrázek maj8.jpg


Čarodějnice

 

Obec Ostrov děkuje všem, co pracovali na unikátní stavbě hranice na pálení čarodějnic. Kluci udělali i nové lavičky z fošen od Jakuba Žatečky. Hranice se svojí výškou 4,5 metru byla ohromující a stavba dokonalá. Počasí moc nepřálo na stavbu, ale v neděli jako když mávneš proutkem, rázem bylo hezky, vysvitlo sluníčko a příjemně hřálo. Děkuji Martinovi Pavelkovi za nákup buřtů a občerstvení. Všem se akce moc líbila, hlavně dětem, kteří si mohly zapálit čarodějnici a opéci špekáčky. Sedělo se dlouho do noci a zpívalo se při hře na kytaru.


Ing. Jan Rajdl
starosta

Obrázek c1.jpgObrázek c2.jpgObrázek c3.jpgObrázek c4.jpgObrázek c5.jpgObrázek c6.jpgObrázek c7.jpgObrázek c8.jpgObrázek c9.jpgPoděkování

Velice tímto děkuji Petru Nouzovi a Evě a Martinovi Pavelkovým za nápaditou výzdobu, která je k vidění při příjezdu do naší obce. Aktuálně příjezd zdobí smějící se smajlík, kterého předcházel lyžař a cyklista. 


Ing. Jan Rajdl
starosta

Obrázek smajlik-111.jpg

 

Ohlédnutí za rokem 2022

Vážení spoluobčané,

dovolte mi ohlédnutí za uplynulým rokem 2022.

Další rok, který poznamenala tentokráte nastupující inflace. Začaly se pomalu zdražovat veškeré produkty, hlavně potraviny, pohonné hmoty, byty, a dále skoro každé zboží. Do této inflace v únoru začala válka na Ukrajině. Rusko svojí agresí začalo boj o dobití Ukrajiny. To samozřejmě mělo vliv i na chod obecního úřadu a některých plánovaných akcí.

Zastupitelé se pravidelně scházeli na svých zasedáních a schválili začátkem roku tyto opatření. Na žádost pana Tomáše Popova mu bylo přiděleno popisné číslo 57, namísto evidenčního čísla 8. Ve spolupráci s odborem dopravy ve Světlé nad Sázavou s paní Kovandovou se nám podařilo zachovat vlakový přejezd se závorou, který je asi 200 metrů od domu paní Novákové a je to jediná přístupová cesta na pozemky nad tratí. Jednání bylo zdlouhavé a úmorné, neboť České dráhy chtěly odbagrovat nájezd a navždy přejezd zrušit. Klíče a obsluhu závor má ve své režii paní Dagmar Janáková. Dále zastupitelé schválili dodatek smlouvy s hasičskou jednotkou v Ledči nad Sázavou o finanční podpoře. Schválil se zápis do kroniky, dar farnosti Ledeč nad Sázavou ve výši 20.000,- Kč. Dále zastupitelé schválili čerpání dotace z programu OVV na projektovou dokumentaci na chodník.

Zpracování ročních výkazů. Leden, únor a březen jsou naplněny tvorbou výkazů a hlášení o pitné vodě, odpadní vodě, odpadech, ekonomické výkazy a statistické výkazy. Musím pochválit a poděkovat místostarostovi Jakubovi Žatečkovi, že dokáže s pomocí podkladů od Ing. Jitky Tutkové zvládat vypracování těchto výkazů, ikdyž jsou výkazy stále náročnější a složitější. Moc jim oběma děkuji, je to úmorná práce se slovy a čísly.

Děkuji všem za včasné zaplacení poplatků za popelnice, psa a pitnou vodu. Za popelnici a psa platíme zálohově na příslušný rok, za pitnou vodu platíme za minulý rok. Dále děkuji, že všechny domácnosti přistoupili na malou popelnici a tím snížili velkoobjemový odpad. Bohužel se nepovedlo dotáhnou sledování popelnic podle kódů, protože prostě nefungovaly z různých důvodů. Tak snad v roce 2023 to bude lépe fungovat. Více k odpadům na veřejné schůzi. Vodoměry se bohužel nepodařilo namontovat všem, ale těch pár, co nejsou připojeni, to snad stihnou c


Telefon: 724 176 382

Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou