pohled na obec Ostrov zobrazení mapy s obcí Ostrov
Nacházíte se zde: Hlavní strana

Obec Ostrov

Pozvánka na výsadbu Stromu svobody

Dne 20. 10. 2018 v 15.00 hodin u dětského hřiště

Vás Obec Ostrov a spolek Rastepano zve na vzpomínku k 100 letému výročí založení Československa.

Program: 1. Zahájení slavnosti a přivítání

                  2. Projev starosty

                  3. Vzpomínka na události před 100 lety, prohlídka dobových fotografií

                  4. Zasazení stromu -  Lípy svobody

                  5. Předání odznáčku se znakem obce

                  6. Občerstvení

 

 

   Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční:

   v pátek dne 5. října 2018 od 14. 00 hodin do 22,00 hodin a

   v sobotu dne 6. října 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

   VÝSLEDKY JSOU NA ÚŘEDNÍ DESCE.


 

 Obrázek img-4646.jpg  Předání vlajky a znaku v Poslanecké sněmovně ČR

Zastupitelé obce Ostrov schválili v roce 2017 na podnět starosty zhotovení znaku a vlajky. Podařilo se sehnat firmu ALERION z Brna a začalo se s vytvářením návrhu. Na návrhu se velkou měrou podílel pan MVDr. Jaroslav Vosika, který vypracoval první písemnou verzi našeho znaku. Po jednání s heraldikem došlo k úpravě z pohledu heraldiky a jejich použitelných znaků. Po úpravách a schválení zastupitelstvem se podala žádost do Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny podvýboru pro heraldiku a vexilologii ke schválení znaku a vlajky.  Naše práce byla dne 11. 7. 2018 korunovaná úspěchem a předseda podvýboru pro heraldiku a vexilologii nám písemně oznámil, že 14. 6. 2018 komise schválila náš návrh. Dne 23. 8. 2018 přišla pozvánka od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k slavnostnímu aktu udělení znaku a vlajky obci Ostrov. Dne 17. 9. 2018 v 14.00 hodin v sále slavnostních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nám byla předána listina opravňující nás používat schválený znak a vlajku obce Ostrov. Předání se účastnil starosta Ing. Jan Rajdl a kronikářka obce Eva Pavelková. Z rukou místopředsedů Poslanecké sněmovny pana Vojtěcha Filipa a Vojtěcha Pikala a za přítomnosti ministryně vlády Jany Maláčové převzal starosta rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny o udělení znaku a vlajky obce Ostrov.

Ikonografický význam navrženého obecního znaku je následující: Heroldská figura zeleného návrší evokuje zelený ostrov a představuje tzv. mluvící znamení obce Ostrov (nazývané též Zelený Ostrov), ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ (tj. jméno znamení).

Obecné figury tří stříbrných (tj. bílých) kamenů v zeleném návrší (tj. Ostrově) vyjadřují četné (místní) roztroušené balvany a legendu o Kamenném stádu.

V modrém poli štítu (barvě vodotečí i čisté oblohy) spočívají nad návrším (tj. Ostrovem) obecné figury bramborového květu (přirozené barvy), mezi dvěma zlatými (tj. žlutými) obilnými klasy, vyjadřující zemědělský charakter i tradiční plodiny regionu.

Heroldské zlaté (tj. žluté) vlnité dělení zeleného návrší (paty štítu) symbolizuje (kdysi zlatonosnou) řeku Sázavu, tvořící hranici katastru. Obecná figura černého mlýnského kola je pak připomínkou zdejšího starobylého Ostrovského mlýna.

Ing. Jan Rajdl

  Nový znak naší obce  ostrov-znak-a-vlajka-nahled-final.pdf

Obrázek dsc01894.jpg Obrázek dsc01895.jpg  Obrázek dsc01897.jpg

 

Obrázek dsc01900.jpg  Obrázek dsc01908.jpg  Obrázek dsc01912.jpg 

 

Obrázek dlp1.jpg  Obrázek dlp2.jpg 


Loučení s prázdninami

 Dne 25. 8 2018 v 14.00 hodin se sešlo na víceúčelovém hřišti na Kamenném Stádě, asi 25 občanů a 12 dětí, u příležitosti rozloučení se s prázdninami. Nálada byla výborná, všichni si s radostí vyzkoušeli připravené hry a poslechli si veselou hudbu.  Počasí se vydařilo, nikomu z přítomných se domů nechtělo. Děti si opékaly buřty a dospělí se posilnili pivem a grilovanou klobásou.

 

Děkuji, všem dětem a občanům, kteří se přišli pobavit. Děkuji spolku RASTEPANO za opravdu povedenou akci. Těšíme se za rok na shledanou.

 https://ostrov36.rajce.idnes.cz/2018_Louceni_s_prazdninami/?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created

Ing. Jan Rajdl

 Obrázek dlp3.jpg  Obrázek dlp4.jpg


částečná uzavírka silnice Ostrov - Vilémovice 23.7. - 24.9.2018


vrt.pdf        Dotace na nový vrt

 V roce 2017 obec poprvé za své existence co má vodu z vrtu pocítila co je nedostatek vody. Proto zastupitelé schválili na rok 2018 posílení vodárenské soustavy o nový vrt z dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Podala se žádost a dotace nám byla rozhodnutím Ministerstva životního prostředí poskytnuta v částce 911 957 Kč.

vlada.jpgObrázek vlada.jpg

Dne 28. 5. 2018 na setkání starostů a členů vlády byla slavnostně dotace předána panu starostovi z rukou ministra ŽP pana Mgr. Richarda Brabce.

Vše se zdárně rozbíhá a věříme, že se nám podaří v tomto roce nový vrt napojit na vodovod, ale v létě to ještě nebude.

Proto Vás občany Ostrova žádám o šetření s vodou, protože sucho je veliké a vody málo.

Starosta

Ing. Jan Rajdl


 Obrázek dd1.jpg  Obrázek dd2.jpg  Obrázek dd3.jpg

 

Dětské odpoledne, heligonky a zábavný večer, dne 2. 6. 2018

Tak by se dala ve zkratce nazvat další velmi krásná akce spolku RASTEPANO. Obec zapůjčila stan a přispěla na dárky pro děti. O zábavu, soutěže a sponzorské dary se postarali členové spolku. Děti soutěžily v malování, prolézání pytlem, házení míčem, házením kroužků, chytáním rybiček, prostřelováni míčku brankami a nakonec si mohli nechat namalovat na obličej to, co si přály. Dětem se to moc líbilo, za každý provedený úkol dostaly odměnu v podobě sladkosti, omalovánek, tužek, pitíček a dalších drobností. Děti si odpoledne pořádně užily a za hudebního doprovodu diskžokeje pana Březiny si zatančily.

Pro starší bylo zážitkem vystoupení heligonek. Jejich vystoupení se všem moc líbilo a tímto jim ještě jednou moc děkujeme. Škoda jen, že Vás starších přišlo málo.

Navštívili nás také dobrovolní hasiči z Ledče nad Sázavou. Přijeli s hasičským autem, předvedli dětem ukázku akce zásah likvidace požáru pomocí hasičského vozidla s cisternou a pomocí čerpadla, hadic a vody z jezírka. Nakonec se odvážní mohli vyzkoušet stříkat z hasičského auta. Děkujeme dobrovolným hasičům za zpestření dětského odpoledne.

Díky moc spolku RASTEPANO za perfektní organizaci, za napečené sladkosti, výborné klobásy, cukrovou vatu, párečky v rohlíku a další dobroty. Věříme, že všem občanům a dětem se akce se líbila. Účast byla hojná, dětí přišlo celkem 36 a nás starších kolem 100.  Určitě se budeme těšit na další akci spolku RASTEPANO.

                                                                                                                                                                                                                                              Ing. Jan Rajdl starosta


Obrázek dd4.jpg Obrázek dd5.jpg  Obrázek dd6.jpg

http://ostrov36.rajce.idnes.cz/2018_kaceni_maje/


Punkový Ostrov

 

Již třetí ročník menšího hudebního festivalu pod názvem Punkový Ostrov (lazaret fest) se konal 26. května 2018 na Kamenném Stádě. Celá akce se nesla v rychlých punkových rytmech, které produkovalo 7 kapel. Přijely si zahrát kapely z Prahy, Brna, Kolína, Opařan a blízkého okolí.

 

Třetí ročník Ostrovského festivalu se vydařil nad očekávání organizátorů. Počasí přálo, občerstvení bylo zajištěno a účast byla hojná cca 200 lidí.

 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci, pomáhali s občerstvením hostů a následným úklidem. Dále starostovi a místním zastupitelům obce za umožnění akci pořádat a poskytnutí skvělého zázemí. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří vydrželi lehce hlučnější sobotu. Těšíme se na další ročník.

Organizátoři LAZARET FEST

http://ostrov36.rajce.idnes.cz/2018_Lazaret/

Oprava křížku

 Zastupitelé schválili na rok 2018 opravu křížku při vjezdu do Ostrova. Podařilo se sehnat firmu Kamenosochařství Epitaf z Okrouhlice. Po dohodě došlo k celkové opravě křížku, dále osazení nové sošky Krista a úprava okolí s uložením klekátka. Práce byla provedena včas, jak lze vidět podle fotografií i s krásným výsledkem.

 Věřím, že i občanům se opravený křížek líbí.

 Ing. Jan Rajdl

 

Obrázek img-20171221-wa0001.jpg  Obrázek krizek-opraveny.jpg


Obrázek dsc00273.jpg  Obrázek dsc00281.jpg Úklid jezírka

děkujeme všem brigádníkům, kteří nám vyčistili jezírko. Všem obyvatelům a zvláště dětem přejeme krásné léto obohacené vodními radovánkami v jezírku.

 

Stavění Máje

 Dne 5. 5. 2018 proběhla další akce v režii Spolku RASTEPANO. Na víceúčelovém hřišti se za účasti asi 35 občanů a dětí, stavěla už podruhé v Ostrově máj. Krásnou máj připravil František Stejskal a Martin Pavelka, věnec upletly paní Pavelková Eva, Nouzová Zdeňka, Rajdlová Jana a Stejskalová Alena. O občerstvení se staral Martin Pavelka.

 Nádherné počasí nám přálo a akce – Stavění Máje – se Spolku RASTEPANO zdařila.

 Děkuji všem organizátorům i všem co přišli se pobavit při stavění máje a těšíme se na kácení máje, které proběhne společně se zábavným odpolednem pro děti i dospělé na Kamenném stádě dne 2. 6. 2018. V programu bude plno soutěží pro děti, dobrovolní hasiči se svojí technikou, zahraje dechovka a dojde i na diskotéku pana Březiny.

 Starosta Ing. Jan Rajdl

 

fotky na: https://ostrov36.rajce.idnes.cz/2018_staveni_maje/

Obrázek dsc00300.jpg  Obrázek dsc00312.jpg

 

 

 

Čarodějnice

fotky na:     https://ostrov36.rajce.idnes.cz/2018_carodejnice/

Obrázek dsc00213.jpg  Obrázek dsc00244.jpgVýsadba  smrků 21. dubna 2018

Zastupitelé schválili na rok 2018 zalesnění smrkem lesní pozemek k Pavlovu v lokalitě před zatáčkami. Původní les byl napaden kůrovcem a velké sucho dokonalo zkázu. Část lesa se muselo vykácet. Martin Benc les vykácel a vyčistil. Pak díky Vám, občanům Ostrova, se podařilo s veselou náladou, zasadit v sobotu za dopoledne všech 900 smrků. Přišlo i s dětmi 30 brigádníků a dílo se podařilo. Počasí nám přálo a společně jsme tak obnovili další část obecního lesa. Tímto všem co přišli, moc děkujeme.                                                       Starosta obce Ostrov   Ing. Jan Rajdl


Obrázek dsc00146-1-.jpg Obrázek dsc00147-1-.jpg Obrázek dsc00148-1-.jpg Obrázek dsc00149-1-.jpg Obrázek dsc00166-1-.jpg Obrázek dsc00163-1-.jpg

https://ostrov36.rajce.idnes.cz/2018_sazeni_stromku/

 

 UZAVÍRKA KOMUNIKACE LEŠTINKA - PAVLÍKOV 10.4.-1.11.2018  - VÍCE ÚŘEDNÍ DESKA

  UZAVÍRKA SILNICE PŘES PAVLOV DO SVĚTLÉ OD 1.5. - 31.8.2018 - VÍCE NA ÚŘEDNÍ DESCE

Poděkování

Obec Ostrov děkuje mladým brigádníkům, kteří v sobotu dne 14. 4. 2018 provedli kompletní úklid v rámci akce ,,Čistá Vysočina“ podél silnice směrem od Ledče nad Sázavou do Pavlova a do Vilémovic a vyčistili od odpadků i podél cest v obci. Práce to byla potřebná, neukázněných občanů je stále dost a kluci posbírali několik pytlů odpadků.

 Všem moc děkuji za vzorně provedenou práci.

starosta Ing. Jan Rajdl

 Obrázek uklid-2018.jpg

 

  Obrázek img-0-069.jpg 

 

Maškarní rej

 

Dne 10. 2. 2018 v 14.00 hodin se sešlo na návsi v Ostrově u čekárny asi 50 dospělých a 17 dětí u příležitosti druhého masopustního průvodu. Většina účastníků přišla v maskách. Nálada byla výborná, všichni okukovali nápadité masky svých kamarádů.  Počasí se vydařilo, bylo těsně nad nulou a bílý sníh lemoval silnici, vykouklo i sluníčko. Po krátkém uvítání starosty a přání, ať jsou maškary hodně veselé, se všichni vydali průvodem po vsi.

 

Masopustní rej se vydařil, všichni měli výbornou náladu a užili si hodně legrace. Masek se sešlo na 38, více než v roce 2017 a byly opravdu nápadité, hrubá mouka, hladká mouka, polohrubá mouka, čarodějnice, Viking, Nastěnka, myška, ježek, mrkev, nádražák, kostlivec, kouzelnice, lupiči, karatista, večerníček, Pat a Mat, Křemílek a Vochomůrka, berušky, Karkulka, řezník, kominík, lev, mimozemšťan , lampa a mnoho dalších skvělých masek.

 

Děkuji všem, velkým i malým, za účast, že si udělali čas a přišli společně oslavit konec masopustu.

 

Děkuji spolku RASTEPANO za přípravu, napečené koblihy a výborný čaj.

 

Těšíme se za rok na shledanou.

 

Ing. Jan Rajdl

 

starosta


další fotky na: http://ostrov36.rajce.idnes.cz/2018_Maskarni_rej/

 Obrázek img-0-050.jpg Obrázek img-0-053.jpg                                           

    Obrázek img-0-048.jpg          Obrázek img-0-066.jpg Obrázek p2100735.jpgVážení spoluobčané,

 

dovolte mi krátké ohlédnutí se za uplynulým rokem 2017.

 Nejdříve chci poděkovat všem za včasné zaplacení poplatků za odebranou vodu za rok 2017 a komunální odpad na rok 2018. Náklady na odpady i vodu stále rostou a proto nelze odhadnout, jak dlouho bude obec schopna letošní ceny garantovat. Když se podíváte po okolních obcích, jsme stále na nejnižších cenách. V létě nastal velký problém s množstvím vody, kdy nejdříve nastal velký výpadek vody a museli jsme řešit situaci postupným vypínáním a zapínáním vody. Pak došlo k výpadku vody úplně a pan Štecher zjistil, že je poškozené čerpadlo, které se muselo vyměnit. Začalo se s vodou šetřit, přestalo se zalévat a dostatek vody se s malými problémy podařilo zajistit. Děkuji moc občanům, že pochopili situaci s nedostatkem vody a nám tím ušetřili čas a peníze s dovozem vody v cisternách.

 SPOLEK RASTEPANO z.s., který má zatím 14 členů a věřím, že se bude postupně určitě jeho základna rozrůstat pod vedením paní Aleny Stejskalové. Spolek dobře pracoval a organizuje společenské akce naší obce. Tímto mu přeji hodně úspěchů, do jeho působení v roce 2018.

 

Co se podařilo vybudovat v obci.

  Z dotací programu obnovy vesnice se dobudovalo v druhé etapě KOUPACÍ JEZÍRKO. Účelem je, aby se měli v letních měsících, kde scházet rodiče s dětmi a naučili své ratolesti plavat. V  roce 2018 se bude pokračovat v pracích na úpravách okolních prostoru koupacího jezírka. Z ohlasů okolních obcí je zřejmé, že místo které zastupitelé vybrali bylo správné.

 Vykupovaly se pozemky na vybudování chodníku. Děkuji rodině Ackermanových, Krajíčkových a Honzovi Kozlíkovi, kteří vyšli obci vstříc. Ještě zbývá koupit pozemek kolem domu J. Kozlíka a od pana Nováka, kde je třeba posunout kamenný plot, ale i to jsme schopni panu Novákovi vybudovat.

 Je schválená Krajem Vysočina oprava silnice od pana Hroudy až k odbočce ke křížku ve vsi. Bude se měnit tvar křižovatky, nový povrch a bude se budovat chodník s osvětlením.

 Bezúplatné vrácení pozemku pozemkovým fondem na Kamenném stádě parcelní číslo 140/4 a 663. Pozemkový fond již tyto pozemky vrátil.

 Dokončují se věcná břemena na vedení plynu. Po jejich dokončení se plánuje předání vedení plynu, který vede po naší obci, z majetku svazku plynofikace Ledečska, do majetku RWE.

 Schválil se projekt na budování Obecního domu a zadalo se zhotovení jeho projektové dokumentace panu Bělohradskému, mladšímu.

 Obec podala žádost na vybudování nového vrtu. Žádost byla již akceptována s podporou dotace 80%.

 Dotace na malou lesní techniku. Podařilo se získat dotaci v rámci Kraje Vysočina a nakoupit nový křovinořez a postřikovač s dotací 60 %.

  

Jaké společenské akce v naší obcí v 2017 se realizovaly

 První společnou akcí byla, díky bohaté sněhové nadílce, akce sjezd na čemkoli na stráni pod čističkou. Došlo i na odměny účastníků v podobě kulatých sladkých medailí. Podařená akce se za slunného, ale mrazivého dne všem moc líbila.

 Dne 18. února se podařilo zorganizovat Masopustní rej. Ani pamětníci jako pan Kubát Jan, který se sám účastnil jako pirát, nedokázal přesně určit, kdy naposledy se masopust v Ostrově konal. Průvodu se účastnilo přes 50 masek, které v průvodu doprovázelo asi 25 přihlížejících.

 Tradiční akce pálení čarodějnic, bylo v režii naší omladiny a jako vždy krásná akce s hojnou účastí rodičů a dětí.

 Další akce, která se podařila spolku Rastepano, bylo stavění máje s posezením na Kamenném stádě, přišlo asi 40 občanů, krásná akce se všem líbila.

 Kácení máje bylo spojeno s dětským zábavným odpolednem. Krásné počasí, zájem rodičů a dětí nás velmi potěšilo. Připravené atrakce pro děti a občerstvení pro starší přilákalo na 100 místních i přespolních. Velkým lákadlem bylo vozidlo dobrovolných hasičů z Ledče nad Sázavou a heligonkáři.

 ČISTÁ VYSOČINA je akce kdy mladí uklízí okolí silnice od Ledče nad Sázavou k Pavlovu a k Vilémovicím. Tímto jim ještě jednou za úklid děkuji.

 Na 100 účastníků další akce, druhého hudebního festivalu LAZARET. 7 kapel si pochvalovalo nejen organizaci, ale i dobré počasí a pivo. Akce se obešla bez incidentu a účastníci po sobě vzorně uklidili.

 30. 6. byla VEŘEJNÁ SCHŮZE na Kamenném stádě. Sešlo se přes 50 spoluobčanů, kteří se zájmem o obec přinesli nové podněty co ještě v obci vylepšit. Hlavně se řešilo, zda stavět Obecní dům a co s nedostatkem pitné vody. Za jejich zájem o dění v obci jím tímto děkuji.

 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU s novými ozdobami od paní Pavelkové A LAMPIONOVÝ PRŮVOD, další povedená, akce ve spolupráci se Spolkem Rastepano. Na 70 účastníků z toho 19 dětí se prošlo s rozsvícenými lampiony po vsi. Ze tmy dětem zářily oči radostí a dospělí si připomněli, že nastává čas adventu. Do kroku hráli David a Petra Špačkovi, dík.

 24. 12. 14,00 hod. ZPÍVÁNÍ KOLED U STROMEČKU. Počasí přálo – jen ten sníh nebyl, 60 spoluobčanů si přišlo zazpívat koledy za doprovodu harmoniky Petry Špačkové. Bylo to moc krásné a motivující, všichni s radostí zazpívali. Příjemně naladění se rozcházeli do svých domovů ke slavnostní štědrovečerní večeři.

 Vánoční balíčky s osobním přáním do nového roku, předal starosta osmi obyvatelům starším 75 let. Předal dárek, také paní Nouzové k životnímu výročí a popřál hodně zdraví do dalších let. Popřál Editce Práškové k jejímu narození a předal dar rodičům s přáním hodně zdraví.

 Určitě budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, dále svoz velkoobjemového odpadu, společné výlety, pronájem buňky na hřišti k soukromím oslavám, pronájem obecního stanu, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony.

 Na Kamenném Stádě si pronajala objekt silážní jámy a budovu pod ní firma PROFLEX s.r.o. dopravní společnost. Tento prostor je v ochranném pásmu II. stupně našeho vodního zdroje. Tímto je prosím o šetrné zacházení s nebezpečnými odpady, aby nedošlo k zamoření pitné vody.

 Na stránkách www ostrov-obec.cz , ve fotogalerii, je odkaz na rajče, kde jsou fotky z akcí.

Starosta Ing. Jan Rajdl 


Volba prezidenta 2. kolo

volilo 92 občanů

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c.    45 hlasů

Zeman Miloš Ing.  47 hlasů


Spolek Rastepano z.s. Ostrov a Obecní úřad Ostrov

Vás zvou na Maškarní rej, který se koná 10.2.2018 ve 14:00 hodin

na návsi u horní čekárny. Dospělé i dětské masky jsou vítány.

Hudba a občerstvení jsou zajištěny.

                                Alena Stejskalová a Ing. Jan Rajdl

Obrázek p2180074-3-.jpg

 

Tříkrálová sbírka pro oblastní charitu vynesla v Ostrově 6465,- Kč. Děkujeme.


 

 OÚ Ostrov            PF 2018

          vám přeje

              krásné a pohodové vánoce.

              Do nového roku hodně zdraví,

              klidných dní

              a splněných přání.

                                                                              za zastupitele

                                         ing. Jan Rajdl                              

 

 

Obrázek dscn2270.jpg  Zpívání u vánočního stromku Obrázek dscn2268.jpg

 

V neděli 24. 12. 2017 na Štědrý den se sešlo asi 60 občanů i s dětmi, aby si zazpívali společně vánoční koledy. Po krátkém projevu starosty a zamyšlení nad oslavou narození Ježíše Krista došlo na společné zpívání koled a popřání si hezkých vánočních svátků. Hudební doprovod Petry Špačkové na harmoniku, byl jako vždy perfektní a všichni si přišli s radostí zazpívat vánoční koledy. Byl krásný den a děkuji všem i Petře, že si našli chvilku se vánočně zahřát.

 

Starosta Ing. Jan Rajdl

 

 Obrázek dscn2266.jpg Obrázek dscn2273.jpg Obrázek dscn2271.jpg 


Nacházíte se zde: Hlavní strana

Obecní úřad Ostrov
Ostrov 36
584 01 Ledeč nad Sázavou

Telefon: 569 720 998, 724 176 382