Znak - obec Ostrov Obec Ostrov okres Havlíčkův Brod
Hlavní strana Dnes je neděle 17.02.2019, svátek má Miloslava

Obec Ostrov

Cirkusu klaun s balónky — Stocková ilustrace OÚ OSTROV A RASTEPANO Z.S. VÁS ZVOU NA


                                                                MAŠKARNÍ REJ


AKCE SE USKUTEČNÍ 23.2.2019 OD 14.00 HOD., NA NÁVSI U HORNÍ ČEKÁRNY.

DOSPĚLÉ I DĚTSKÉ MASKY JSOU VÍTÁNY. OBČERSTVENÍ, HUDBU A HEZKÉ POČASÍ ZAJISTÍME.                                                                      Ing. Jan Rajdl, Alena Stejskalová

Platba poplatků

 na účet: 30622521/0100, variabilní symbol= číslo popisné, poznámka: příjmení

 v hotovosti: na obecním úřadě ve středu od 19:00 hod.

poplatek za popelnice na rok 2019: 400 Kč za osobu

poplatek za psa na rok 2019: 50 Kč za psa

vodné za rok 2018: bez vodoměru 600 Kč/osobu, důchodce (celý rok) 300 Kč/osobu

                                s vodoměrem 9Kč/m3

stočné za rok 2018: bez vodoměru 150 Kč/osobu, důchodce (celý rok) 75 Kč/osobu

                                 s vodoměrem 2 Kč/m3


      2019 rallye apalucha

            více fotek na: https://ostrov36.rajce.idnes.cz/

     Obrázek sankovani-1.jpg  Obrázek sankovani-2.jpg    Obrázek sankovani3.jpg     Obrázek sankovani4.jpg  Obrázek sankovani5.jpg    Obrázek sankovani6.jpg

   

Radovánky na sněhu

 

Příjemné odpoledne při sjezdech na louce za Ostrovem směrem k Pavlovu, připravil pro děti i starší spolek Rastepano. Sjezd na čemkoliv a na závěr koulovačka na krásném sněhu. Rodiče i děti se příjemně unavily při náročných sjezdech.  Nálada byla výborná.  Počasí se vydařilo, nikomu z přítomných se domů nechtělo.  

 

Děkuji, všem dětem, rodičům a občanům, kteří se přišli pobavit. Děkuji spolku RASTEPANO za opravdu povedenou akci. Těšíme se na další akci na shledanou.

 

Ing. Jan Rajdl

 

Starosta

   V sobotu a neděli 5. a 6.1.2019 bude v Ostrově probíhat tříkrálová sbírka pro charitu.

Obrázek 2019-tri-kralove.jpg  Obrázek 2019-tri-kralove-3.jpg      

 

    Obrázek img-4952.jpg       HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2019


 

Zpívání u vánočního stromku

 

Na Štědrý den se sešlo asi 62 občanů i s dětmi, aby si zazpívali společně vánoční koledy. Po krátkém projevu starosty, zamyšlení se nad oslavou narození Ježíše Krista a s přání dobra a dobrořečení, tedy šířit v roce 2019 jen dobro. Dále, aby i ostatní šířili o Vás jen samé dobro. Potom jsme si společné zpívali koledy a popřáli si hezkých vánočních svátků. Hudební doprovod Petry Špačkové na harmoniku, Davida Špačka na triangl, Miloslavy Špačkové na trumpetu a Jaroslava Tutky na tenor, byl jako vždy perfektní a všichni si radostí zazpívali vánoční koledy. Bylo to krásné odpoledne a děkuji všem přítomným i muzikantům, že si našli chvilku se vánočně naladit.

 

Starosta Ing. Jan Rajdl

FOTKY NA:    https://ostrov36.rajce.idnes.cz/2018_zpivani_u_stromecku/

   Obrázek zpivani2.jpg   Obrázek zpivani1.jpg  Obrázek zpivani3.jpg 


Pozvánka na zpívání u vánočního stromku 

 Spolek RASTEPANO z. s. Ostrov

 Obecní úřad Ostrov                                            

 Zvou všechny občany Ostrova dne 24. 12. 2018 v 14,00 hodin na zpívání koled u vánočního stromečku. Přijďte si společně zazpívat koledy s hudebním doprovodem, popřát si šťastné a veselé vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší do roku 2019. 

 Alena Stejskalová, Ing. Jan Rajdl


Rozsvícení vánočního stromečku

Lampionový průvod

Zahájit společně adventní čas se sešlo v neděli 2. 12. 2018 v Ostrově na návsi 42 občanů a 19 dětí. Všichni přišli s dobrou náladou popřát si předvánočního klidu a nezapomněli přinést lampióny a něco sladkého k zakousnutí. Po zapálení svíček se vytvořil průvod, který se za deště a doprovodu hudby Petry Špačkové na buben, vydal kolem Prosů, Kubátů, Vavřičků a zpět okolo Lebedů ke stromečku. Po přivítání a zamyšlení se nad dobou adventní pana starosty, bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Petra Špačková nám zahrála u stromečku koledy a naladila všechny přítomné vánočně. Rozzářené oči dětí i dospělých, byly odměnou všem, jak organizátorům, tak členům spolku RASTEPANO, kteří se na přípravě podíleli. Děkuji všem občanům, kteří přinesli sladkosti a dobroty k čaji.

Děkuji všem spoluobčanům, kteří za deštivého počasí si přišli popovídat a předvánočně se naladit. Opravdu nás to moc potěšilo.

Přijměte, prosím pozvání ke stromečku 24. 12.2018, v 14,00 hodin, kde si společně zazpíváme koledy a popřejeme si radostné svátky a šťastný nový rok 2018.

Starosta Ing. Jan Rajdl

https://ostrov36.rajce.idnes.cz/2018_lampionovy_pruvod/

 

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku a lampionový průvod

 Spolek RASTEPANO z. s. Ostrov

 Obecní úřad Ostrov

 

Zvou všechny občany a děti na rozsvícení vánočního stromku a lampionový průvod. Sraz na návsi dne 2. 12. 2018 v 16,30 hodin. Dejme na chvíli zapomenout předvánočnímu shonu. Rozsvítíme společně vánoční strom. Světlo lampiónů ať nám připomene začátek doby adventní a blížící se nejkrásnější svátky roku Vánoce.

 Přijďte si popovídat a naladit předvánoční atmosféru, zahřát se čajem a ochutnat něco sladkého.

Alena Stejskalová,  Ing. Jan Rajdl

 


Od 1. 11. 2018 pracuje pro naší obec nové zastupitelstvo v čele se starostou panem Ing. Janem Rajdlem a místostarostou Jakubem Žatečkou.

Přejeme jim hodně úspěchů a elánu v jejich práci.

Děkujeme končícím zastupitelům za jejich dlouholetou práci a panu Nouzovi za jeho práci místostarosty v uplynulých čtyřech letech.      

            

Obrázek zastupitelstvo-2018.jpg


Oslava založení 100 let Československa

 

 U příležitosti oslavy 100 let Československa se dne 20. 10. 2018 v 15.00 hodin sešlo na dětském hřišti v Ostrově 81 občanů připomenout si události před 100 lety a na památku vysadit strom svobody lípu, kterou obec získala zdarma od nadace Partnerství.  Nálada byla výborná, počasí se vydařilo a oslava důstojná. Po úvodní písni „Ach synku, synku“, starosta všechny přivítal a všem poděkoval. Následoval projev starosty k událostem první světové války s hudebním doprovodem dobových písní. Dále se vysadil strom svobody, lípa. Starosta začal s výsadbou a postupně všichni zastupitelé i občané společně zaházeli hlínou strom s přáním, ať roste dalších, nejméně 100 let. Během akce každý účastník dostal odznak s obecním znakem a placku jako vzpomínku na výsadbu stromu svobody.

 Děkuji všem občanům, kteří přišli zavzpomínat na události před 100 lety a na vojáky co se z Ostrova zúčastnili první světové války a přežili její hrůzy, pan Smejkal č.p. 17, Rajdl František č.p. 10, Cihlář Václav č.p. 15, Kadanský Ferdinand č.p. 18, Krajíček č.p. 23, Vosyka Václav č.p.10, Rajdl Josef č.p. 22, Beneš Václav č.p.13.

  Za uctění památky padlých vojáků, pan Rajdl Josef č.p. 10, Kubát č.p. 4.

 Děkuji Petře Špačkové a celé rodině za hudební doprovod, paní Tutkové za vyhotovení dobové kroniky fotografií, panu Vosikovi za sepsání vzpomínek na události první světové války, zastupitelům za přípravu výsadby stromu, všem co přinesli něco dobrého na zub, spolku Rastepano  za organizaci akce, sponzorům za finanční příspěvek.

 

Ing. Jan Rajdl  Starosta


 

Předání vlajky a znaku v Poslanecké sněmovně ČR

 

Zastupitelé obce Ostrov schválili v roce 2017na podnět starosty zhotovení znaku a vlajky. Podařilo se sehnat firmu ALERION z Brna a začalo se s vytvářením návrhu. Na návrhu se velkou měrou podílel pan MVDr. Jaroslav Vosika, který vypracoval první písemnou verzi našeho znaku. Po jednání s heraldikem došlo k úpravě z pohledu heraldiky a jejich použitelných znaků. Po úpravách a schválení zastupitelstvem se podala žádost do Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny podvýboru pro heraldiku a vexilologii ke schválení znaku a vlajky.  Naše práce byla dne 11. 7. 2018 korunovaná úspěchem a předseda podvýboru pro heraldiku a vexilologii nám písemně oznámil, že 14. 6. 2018 komise schválila náš návrh. Dne 23. 8. 2018 přišla pozvánka od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k slavnostnímu aktu udělení znaku a vlajky obci Ostrov. Dne 17. 9. 2018 v 14.00 hodin v sále slavnostních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nám byla předána listina opravňující nás používat schválený znak a vlajku obce Ostrov. Předání se účastnil starosta Ing. Jan Rajdl a kronikářka obce Eva Pavelková. Z rukou místopředsedů Poslanecké sněmovny pana Vojtěcha Filipa a Vojtěcha Pikala a za přítomnosti ministryně vlády Jany Maláčové převzal starosta rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny o udělení znaku a vlajky obce Ostrov.

 

Ikonografický význam navrženého obecního znaku je následující: Heroldská figura zeleného návrší evokuje zelený ostrov a představuje tzv. mluvící znamení obce Ostrov (nazývané též Zelený Ostrov), ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ (tj. jméno znamení).

 

Obecné figury tří stříbrných (tj. bílých) kamenů v zeleném návrší (tj. Ostrově) vyjadřují četné (místní) roztroušené balvany a legendu o Kamenném stádu.

 

V modrém poli štítu (barvě vodotečí i čisté oblohy) spočívají nad návrším (tj. Ostrovem) obecné figury bramborového květu (přirozené barvy), mezi dvěma zlatými (tj. žlutými) obilnými klasy, vyjadřující zemědělský charakter i tradiční plodiny regionu.

 

Heroldské zlaté (tj. žluté) vlnité dělení zeleného návrší (paty štítu) symbolizuje (kdysi zlatonosnou) řeku Sázavu, tvořící hranici katastru. Obecná figura černého mlýnského kola je pak připomínkou zdejšího starobylého Ostrovského mlýna.

Ing. Rajdl


 


Telefon: 724 176 382

Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou