pohled na obec Ostrov zobrazení mapy s obcí Ostrov
Nacházíte se zde: Hlavní strana

Obec Ostrov

Dětské odpoledne, heligonky a zábavný večer, dne 17. 6. 2017

Tak by se dala ve zkratce nazvat další velmi povedená akce spolku RASTEPANO. Obec zapůjčila stan a přispěla na občerstvení, o zábavu, soutěže a sponzorské dary se postarali členové spolku. Děti si zasoutěžily ve skládání kostek, prolézání pytlem, házení míčem, skákáním v pytli, lezením po stopách, chytáním rybiček, prostřelováni míčku brankami a nakonec si mohly nechat namalovat na obličej to, co si přály. Dětem se to moc líbilo, za každý provedený úkol dostaly odměnu v podobě sladkosti, omalovánek, tužek, pitíček a dalších drobností, které věnovaly sponzorující firmy z Ledče nad Sázavou. Také těm děkujeme. Děti si odpoledne pořádně užily a nakonec si zahrály společně fotbálek.

Pro starší bylo zážitkem vystoupení heligonek ve složení pan Pavelka, pan Beneš a bratři Kluchovi. Jejich vystoupení se všem moc líbilo a tímto jim ještě jednou moc děkujeme.

Došlo také na kácení máje, které bylo jako další tradice  v Ostrově po mnoha letech znovu obnoveno.

Navštívili nás také dobrovolní hasiči z Ledče nad Sázavou. Přijeli s hasičským autem, předvedli dětem ukázku jejich moderní hasičské techniky. Nakonec se odvážní mohli svést hasičským autem terénem v okolí. Děkujeme dobrovolným hasičům za zpestření dětského odpoledne.

Díky moc spolku RASTEPANO za perfektní organizaci, za napečené sladkosti, výborné klobásy, cukrovou vatu, párečky v rohlíku a další dobroty. Věříme, že všem občanům a dětem se zábavné odpledne líbilo. Určitě se budeme těšit na další akci spolku RASTEPANO.

Ing. Jan Rajdl

starosta

 

Obrázek p6170509.jpg Obrázek p6170524.jpg Obrázek p6170548.jpgObrázek p6170549.jpg Obrázek p6170551.jpg Obrázek p6170560.jpg


POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI

  

Obecní úřad Ostrov zve občany na veřejnou schůzi, která se bude konat v pátek

 dne 30. 6. 2017 v 19.00 hodin, na Kamenném stádě, na víceúčelovém hřišti u buňky.

 

Program:

 

 1.  Přivítání občanů obce

 2.  Seznámení občanů s činností OZ a OÚ

 3.  Prohlídka kroniky

 4.  Seznámení se záměrem stavby víceúčelové budovy a nového obecního úřadu (k nahlídnutí budou 3 návrhy budoucí stavby)

 5.  Objízdné trasy při opravě silnice pod žel. mostem

 6.  Třídění odpadu

 7.  Náměty občanů

   

  Těšíme se na Vaši účast, pohoštění je zajištěno.

 

Starosta  Ing. Jan Rajdl

 

 

 

 

OÚ Ostrov a Rastepano z.s. si Vás dovolují pozvat na

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA HŘIŠTI dne 17.6.2017

Program:

od 14.00 zábava pro děti – hry, soutěže, malování na obličej, diskotéka, ukázka hasičské techniky

od 16.00 kácení máje

od 16.30 zahrají heligonkáři

od 17.30 zábava pro dospělé

Občerstvení zajistíme my, dobrou náladu si přinesete vy a hezké počasí si objednáme. 

                                                                                                                      Ing. Jan Rajdl

                                                                                                                      Alena Stejskalová

 

Na tuto akci mají psi vstup zakázán. Děkujeme.      

 

 

Stavění Máje

Dne 7. 5. 2017 se uskutečnila další akce pod záštitou Spolku RASTEPANO. Na Kamenném stádě se za velké účasti občanů a dětí stavěla po dlouhé době v Ostrově máj. Sešlo se 30 spoluobčanů, kteří se přišli pobavit a zařádit si s dětmi na sportovním víceúčelovém hřišti. Krásnou máj připravil František Stejskal se svým synem Honzou, věnec upletly paní Pavelková Eva, Nouzová Zdeňka a Stejskalová Alena. O občerstvení se staral Martin Pavelka.

Počasí se nám přálo a akce – Stavění Máje – se Spolku RASTEPANO zdařila.

Děkujeme všem, co přišli a už se těšíme na kácení máje, které proběhne společně se zábavným odpolednem pro děti i dospělé na Kamenném stádě dne: 17.6.2017.

 Starosta Ing. Jan Rajdl

     Obrázek p5070250.jpg Obrázek p5070253.jpg Obrázek p5070256.jpg Obrázek p5070260.jpg Obrázek p5070262.jpg Obrázek p5070267.jpg

 

Vážení spoluobčané,

je možno se vyjádřit k třem studiím na zadání stavební dokumentace k budování obecního domu, která je na úřadě k nahlédnutí, dále bude Veřejná schůze v červnu na Kamenném stádě, kde také bude k nahlédnutí - více úřední deska.

Starosta Ing. Jan RajdlObrázek p4300209.jpg Obrázek p4300208a.jpg   Obrázek p4300212.jpg

Obrázek p4300215.jpg Obrázek p4300216.jpg Obrázek p4300221.jpg

Obrázek carodejn.jpgPozvánka

Obecní zastupitelstvo obce Ostrov zve občany a děti na pálení Čarodějnic  

v neděli 30. 4. 2017 v 19.00 hodin nad dětským hřištěm.   Ing. Jan RajdlOPRAVA SILNICE OSTROV - PAVLOV - OPATOVICE (DVĚ ETAPY)

UZAVÍRKA 18.4.2017 - 31.7.2017

VÍCE NA ÚŘEDNÍ DESCE

 

 

Obrázek sam-2414.jpg Obrázek sam-2399.jpg Obrázek p2180074-3-.jpg

Maškarní rej

Dne 18. 2. 2017 v 14.00 hodin se sešlo na návsi v Ostrově u čekárny, asi 70 občanů, u příležitosti znovu vzkříšení průvodu masek po vesnici v době masopustní. Ani pamětníci si nepamatovali, kdy se naposledy masopust v Ostrově slavil. Nálada byla výborná, všichni si s radostí okukovali masky svých kamarádů. 

Počasí se moc nevydařilo, ale déšť nikomu z přítomných vůbec nevadil. Po krátkém poděkování starosty a s přáním, ať maškary jsou hodně veselé, se všichni vydali průvodem po vesnici za doprovodu hudby. 

Masopustní rej se vydařil, hlavně děti byly hodně veselé a tančily. Masek se sešlo na 30, od kočiček, víl, vodník, rytíř, řezník, kominík, ale překvapila i dřívější generace, pan Kubát byl za piráta a paní Pavelková za lupiče. 

Děkuji, všem občanům co se přišli pobavit, děkuji spolku RASTEPANO za opravdu povedenou akci. Za napečené koblihy a výborný čaj. Těšíme se za rok na shledanou.

Ing. Jan Rajdl

 

   Obrázek sam-2403.jpg Obrázek sam-2404.jpg Obrázek sam-2407.jpg

 Obrázek sam-2425.jpg  Obrázek sam-2422.jpg Obrázek sam-2416.jpg

       

Vážení spoluobčané,

dovolte mi krátké ohlédnutí se za uplynulým rokem 2016.

Nejdříve chci poděkovat všem za včasné zaplacení poplatků za odebranou vodu za rok 2016 a komunální odpad na rok 2017. Náklady na odpady i vodu stále rostou a proto nelze odhadnou, jak dlouho bude obec schopna letošní ceny garantovat. Když se po ohlédnete po okolních obcích jsme stále na nejnižších cenách.

Podařilo se založit SPOLEK RASTEPANO z.s., který má zatím 4 členy a postupně se bude určitě jeho základna rozrůstat pod vedením paní Aleny Stejskalové. Spolek začíná pracovat a bude mít za úkol organizovat společenské akce naší obce. Tímto mu přeji hodně úspěchů, do jeho působení.

Co se podařilo vybudovat v obci.

 Z dotací programu obnovy vesnice se začalo budovat v první etapě KOUPACÍ JEZÍRKO. Účelem je, aby se měly v letních měsících kde naše děti s rodiči scházet a naučit plavat. V tomto roce bude pokračovat zvelebování koupacího jezírka. Z ohlasů okolních obcí je zřejmé, že místo které zastupitelé vybrali je na správném místě.

Dále se vybudovalo třetí pole KOŘENOVÉ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD z dotací kraje Vysočina.  Podařilo se získat dotaci 65% z částky 930 000,00 Kč celkových nákladů. Tím se podařilo z revitalizovat  i další dvě pole a navýšila se také kapacita celkově připojených obyvatel přes 200. Dílo budovala firma Evos-Hydro Ledeč nad Sázavou.

Dále se podařilo osvětlit část dolní silnice před obecním úřadem a křižovatku do obce naproti domu pana Hory. Přežili jsme všichni veliký nápor automobilů v letních měsících, kdy byla z důvodů opravy železničního mostu uzavřena silnice do Ledče nad Sázavou. Ještě jednou moc děkuji za vaši schovívavost. Jenom to trošku někdo kazil házením hřebíků na objízdné trase přes Kamenné stádo. Ten kdo hřebíky na straně Hradce házel, bral z kapes peníze všem, kdo spěchali, do práce nebo třeba k lékaři. Ještě se snažíme vykoupit pozemky a dobudovat chodník od pana Hroudy, až do vesnice. Dále se pokoušíme zase vrátit pozemky na Kamenném stádě do vlastnictví obce Ostrov, tak jak to historicky vždy bylo.

Jaké společenské akce v naší obcí v 2016 se realizovaly:

První společnou akcí byly ČARODEJNICE, účast byla hojná a mládež se dobře pobavila.  

ČISTÁ VYSOČINA je akce kdy mladí uklízí okolí silnice od Ledče nad Sázavou k Pavlovu a k Vilémovicím. Tímto jim ještě jednou děkuji.

Další povedenou akcí byla výsadba stromků na Kamenném stádě, kdy 30 brigádníků vysázelo za dopoledne na 1300 nových smrčků. Děkujeme znovu.

Na 150 účastníků další akce, prvního hudebního festivalu PUNKOVÝ OSTROV si pochvalovalo nejen organizaci, ale i dobré počasí a pivo.

15. 7. byla VEŘEJNÁ SCHŮZE na Kamenném stádě. Sešlo se přes 40 spoluobčanů, kteří se zájmem o obec přinesli nové podněty co ještě v obci vylepšit. Za jejich zájem o dění v obci jím tímto děkuji.

3. 9. akce TŘETÍ RODÁCI byla zase na Kamenném stádě. Počasí bylo jako na objednávku, všichni v dobré náladě, no prostě bezva akce. Vystřídaly se tři kapely, které s velkým zápalem pro hudbu potěšily určitě každého.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU A LAMPIONOVÝ PRŮVOD další povedená akce ve spolupráci se Spolkem Rastepano. Na 60 účastníků z toho 17 dětí se prošlo s rozsvícenými lampiony po vsi. Za tmy dětem zářily oči radostí a dospělí si připomněli, že nastává čas adventu. Do kroku hráli David a Petra Špačkovi, dík.

24. 12. 14,00 hod. ZPÍVÁNÍ KOLED U STROMEČKU. Bohužel počasí nepřálo - pršelo a tak jen 30 spoluobčanů si přišlo zazpívat koledy za doprovodu harmoniky Petry Špačkové. Přesto to bylo moc krásné a všichni si s radostí zazpívali.

Určitě budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, dále svoz velkoobjemového odpadu, společné výlety, pronájem buňky na hřišti k soukromým oslavám, pronájem obecního stanu, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony.

Na Kamenném Stádě si pronajala objekt silážní jámy a budovu pod ní firma PROFLEX s.r.o. dopravní společnost. Tento prostor je v ochranném pásmu II. stupně našeho vodního zdroje. Tímto je prosím o šetrné zacházení s nebezpečnými odpady, aby nedošlo k zamoření pitné vody.

Na stránkách www ostrov-obec.cz , ve fotogalerii, je odkaz na rajče. kde jsou fotky z akcí.

Starosta Ing. Jan Rajdl 

 

 Obrázek sam-2315.jpg   Obrázek sam-2289.jpg  ostrov-3-kralova-sbirka.pdf

 

Děkujeme všem dárcům na tříkrálovou sbírku pro Charitu.

 

Obrázek pc240085.jpg  Obrázek pc240080.jpg  Obrázek pc240086.jpg

Zpívání koled u vánočního stromku

Dne 24.12.2016 ve 14.00 hodin se sešlo na návsi v Ostrově u stromečku, asi 30 občanů. Nálada byla výborná, všichni si s radostí zazpívali koledy v hudebním doprovodu Petry Špačkové. Počasí se moc nevydařilo, ale déšť nikomu z přítomných vůbec nevadil. Po krátkém poděkování starosty si všichni popřáli krásné a požehnané vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku.

Děkuji, všem občanům co si přišli popřát, děkuji Petře Špačkové a celé rodině za hudební doprovod.

Ing. Jan Rajdl

Starosta

 Obrázek pc240081.jpg Obrázek pc240082.jpg Obrázek pc240083.jpg 

 

Spolek RASTEPANO z. s. Ostrov a Obecní úřad Ostrov

Zvou všechny občany Ostrova na zpívání u vánočního stromku 

na návsi dne 24. 12. 2016 ve 14 hodin.

Společně si zazpíváme koledy a popřejeme si radostné svátky 

a šťastný nový rok 2017.


 

    Obrázek dscn1586.jpg Obrázek dscn1515.jpg


Rozsvícení vánočního stromečku a lampionový průvod

 Zahájit společně adventní čas se sešlo v neděli 27. 11. 2016 v Ostrově na návsi  43 občanů a 17 dětí. Všichni přišli s pohodovou náladou popřát si předvánočního klidu, rozjímání a nezapomněli přinést lampióny. Po zapálení svíček se vytvořil průvod, který se za doprovodu hudby Davida na buben a Petry na harmoniku vydal na pochod kolem Prosu,  Kubátů a Lebedů ke stromečku. Po krátkém úvodním slovu pana starosty bylo slavnostně odpočítáno rozsvícení vánočního stromečku. Rozzářené oči malých dětí, byly odměnou všem, jak rodičům, tak členům spolku Rastepano, kteří se na přípravě podíleli. Děkuji všem občanům,  kteří přinesli sladkosti a dobroty k čaji.

 

Děkuji všem spoluobčanům, kteří si přišli popovídat a předvánočně se naladit.

 

Přijměte, prosím pozvání ke stromečku 24. 12.2016, kde si společně zazpíváme koledy a popřejeme si radostné svátky a šťastný nový rok 2017.

 

Starosta Ing. Jan Rajdl


Obrázek dscn1539.jpg   Obrázek dscn1558.jpg  Obrázek dscn1560.jpg

 


Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku a lampionový průvod

Spolek RASTEPANO z. s. Ostrov

Obecní úřad Ostrov

Zvou všechny občany Ostrova na rozsvícení Vánočního stromku a lampionový průvod po návsi dne 27. 11. 2016 v 16,30 hodin. Je potřeba se trochu zastavit a připomenout si, že nastává doba předvánoční. Na adventním věnci zapalujeme postupně svíčky a tím si připomínáme blížící se dobu vánoční.

Přijďte si popovídat a naladit předvánoční atmosféru, zahřát se čajem a ochutnat něco sladkého.

                                                                                                        Alena Stejskalová

                                                                                                              Ing Jan Rajdl


    

 

Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina a do Senátu Parlamentu

České republiky se konají: 

     • v pátek 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
     • v sobotu 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

  V   případě   konání   II. kola  voleb  do  Senátu se  tyto  uskuteční :

 • dne   14.  října 2016 od   14.00   hodin   do   22.00   hodin    a

 • dne   15.  října 2016 od     8.00   hodin   do   14.00   hodin.

 

 

 

Obrázek sam-1357.jpg Obrázek sam-1350.jpg Obrázek sam-1359.jpgObrázek sam-1375.jpg Obrázek sam-1428.jpg Obrázek sam-1460c.jpg


POZVÁNKA


Zastupitelé obce Ostrov srdečně zvou v pořadí už na 

TŘETÍ RODÁKY.

Budou se konat v sobotu dne: 3. 9. 2016

na víceúčelovém hřišti na Kamenném Stádě

od 15,00 hodin.

Zváni jsou rodáci obce, příznivci a přátelé Ostrova.


Program: 1. Přivítání občanů obce

                  2. Slovo starosty

                  3. Vznik obecně prospěšného spolku

                  4. Hudba a společenská zábava

                  5. Občerstvení zajištěno

                                                                  Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Zastupitelé obce Ostrov a starosta Ing. Jan Rajdl Informace k uzavírce železničního mostu jsou na úřední desce.

 

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI

  

Obecní úřad Ostrov zve občany na veřejnou schůzi, která se bude konat v pátek

 

dne 15. 7. 2016 v 19.00 hodin, na Kamenném stádě, na víceúčelovém hřišti u buňky.

 

 

 

Program:

 

 1.  Přivítání občanů obce

 2.  Seznámení občanů s činností OZ a OÚ

 3.  Představení nové kronikářky obce

 4.  Seznámení s průběhem akce Rodáci 3 dne: 3.9.2016

 5.  Objízdné trasy při opravě žel. mostu

 6.  Třídění odpadu

 7.  Náměty občanů

   

  Těšíme se na Vaši účast, pohoštění je zajištěno.

 

Starosta  Ing. Jan Rajdl 

 

Určitě jste zaregistrovali, že se 21. května 2016 konal menší hudební festival pod názvem Punkový Ostrov (lazaret fest). Celá akce se se nesla v rychlých punkových rytmech, které produkovalo 6 kapel.

 

Jako první se představila místní mladá kapela s výstižným názvem Chirurgická ambulance (den po té ji jeden z členů opravdu musel vyhledat, jelikož si při bouřlivém tanci zlomil nohu). Perfektní výkon také podala ledečská formace красный кирпич (Červená cihla). Dále vystoupila crust-grindová  kapelka Anal Bleaching v čele s frontmanen Jirkou Hůlou. Čtvrtou a hlavní kapelou byly RV4 (ruční vidle čtyřbodé) ostřílená parta punkerů z Benešova, kterým se koncert povedl na 100%. Veselý punk z posázaví zahrála kapela Primitiv Plebs z Ledče a na závěr vystoupili Světelští  Aggressive Tyrants stylově dost hrubí grind-hardcore.

 

První ročník Ostrovského festivalu se vydařil nad očekávání organizátorů. Počasí přálo, pivo teklo proudem a účast byla hojná cca 150 lidí.

 

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci, pomáhali s občerstvením hostů a následným úklidem. Dále starostovi a místním zastupitelům obce za umožnění akci pořádat a poskytnutí skvělého zázemí. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří vydrželi lehce hlučnější sobotu. Těšíme se na další ročník.

 

Odkazy na kapely

 

http://bandzone.cz/aggressivetyrants

 

http://bandzone.cz/primitivplebs

 

http://bandzone.cz/rv4

 

http://bandzone.cz/cha

http://bandzone.cz/cihla

Obrázek p5210183.jpg  Obrázek p5210188.jpg Obrázek p5210184.jpg Obrázek p5210202.jpg  Obrázek p5210211.jpg Obrázek p5210199.jpg 

Obrázek p5210181.jpg  Obrázek p5210179.jpg Obrázek p5210178.jpg Osvědčení o úspoře emisí

 

Obec Ostrov má smlouvu s firmou EKO-KOM, která odebírá tříděný odpad. Jedná se o plasty, sklo, papír, nápojový karton a kovy. Díky Vám občané se daří každoročně zvyšovat množství tříděného odpadu a zároveň snižovat množství směsného komunálního odpadu. Podíl obalové složky v komunálním odpadu se snížil na 13,8%, to je nižší obsah než v roce 2014. Obec obdržela OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ za rok 2015. Úspora energie, kterou jsme dosáhli, je 94 075 MJ a roce 2014 byla úspora jenom 71 618 MJ. Za čistě vytříděný odpad je Obci zaplaceno. V roce 2014 to bylo cekem 7 830,50 Kč a v roce 2015 to byla částka 10 317,50 Kč.

 

Všem obyvatelům Obce Ostrov děkuji, že svůj domovní odpad tak dobře třídí.

 

Starosta obce Ostrov   Ing. Jan Rajdl

 Obrázek osvedceni.jpg

 Výsadba 1300 smrků

Obrázek l3.jpg Obrázek l2.jpg Obrázek l4.jpg

Zastupitelé schválili na rok 2016 zalesnění smrkem lesní pozemek nad obecní studnou v lokalitě Kamenné Stádo. Původní les byl napaden kůrovcem a velké sucho dokonalo zkázu. Celý porost se musel vykácet. Martin Benc les vykácel a vyčistil. Pak díky Vám občané Ostrova, jak mladí, tak i my starší, ruku v ruce zasadili za dopoledne všech 1300 smrků. Přišlo i s dětmi 40 brigádníků a dílo se podařilo. Počasí přeje a tak smrky krásně rostou. Ještě jednou všem co přišli, děkujeme.

Starosta obce Ostrov

Ing. Jan Rajdl

Obrázek l1.jpg Obrázek l5.jpg Obrázek l6.jpg

 

 

  Vodní nádrž - koupací jezírko

   Obrázek kj1.jpg Obrázek kj3.jpg Obrázek kj2.jpg 

 

Zastupitelé schválili na rok 2016 z programu obnovy vesnice, budovat Vodní nádrž - koupací jezírko, v lokalitě Kamenné stádo, nad Ostrovem. Podařilo se sehnat potřebná povolení a dotaci z Kraje Vysočina. Zakázku získala firma SOFIAGUA s.r.o. Světlá nad Sázavou.

Obec získala na dílo v první etapě dotaci 150 000,00 Kč. Bude pokračovat v roce 2017 druhou etapou.

Dílo započala firma SOFIAGUA s.r.o. Světlá nad Sázavou dne 23. 5. 2016 a práce zdárně pokračují.

Starosta obce Ostrov

Ing. Jan Rajdl


Rozšíření kořenové ČOV

Obrázek cov1.jpg  Obrázek cov2.jpg  Obrázek cov3.jpg

 

Zastupitelé schválili na rok 2016 rozšíření kořenové čističky odpadních vod o jedno pole. Podařilo se sehnat potřebná povolení a nakonec i stavební povolení. Zakázku získala firma Evos-Hydro s.r.o. Ledeč nad Sázavou. Obec získala na dílo v hodnotě 876 329,89 dotaci z Kraje Vysočina v hodnotě 525 790,00 Kč.

Dílo započala firma Evos-Hydro s.r.o. Ledeč dne 18. 5. 2016 a práce zdárně pokračují.

Starosta obce Ostrov

Ing. Jan Rajdl  

 

 

Čarodějnice 2016

Obrázek img-1280.jpgObrázek img-1282.jpgObrázek img-1283a.jpgObrázek img-1275.jpgObrázek img-1277.jpg


Obrázek ca1.jpgPozvánka

Obecní zastupitelstvo obce Ostrov zve občany a děti na pálení Čarodějnic

v sobotu 30. 4. 2016 v 19.00 hodin nad dětským hřištěm.   Ing. Jan Rajdl


         Obrázek ca3.jpg                        Obrázek ca2.jpg

  


FCC Dačice s.r.o.         
Provozovna Ledeč nad Sázavou         
         
         Vážení občané,         
         
naše firma ve spolupráci s Obecním úřadem  bude ve vaší obci provádět sběr nebezpečného         
a velkoobjemového odpadu. Termín svozu uvedeného odpadu byl po dohodě stanoven na den :         
         
         
SOBOTA   2.4.2016         
         
         
         
STANOVIŠTĚ:   1) Prosíčka , na návsi   8,00 ► 8,30 hod
                          2) Nezdín , u separace   8,40 ► 9,10 hod
                          3) Horní Hradec , u čekárny   9,20 ► 9,50 hod
                          4) Hradec , na návsi   9,55 ► 10,20 hod
                          5) Hamry , na okraji   10,30 ► 10,45 hod
                          6) Ostrov   11,15 ► 11,45 hod

Nebezpečný odpad:   autobaterie , oleje , barvy a obaly od nich , mastné hadry a pod.      
      
Velkoobjemový odpad:   nábytek , staré matrace , hadry , pneumatiky bez disků , podlahové krytiny a pod.      
         
Zpětný odběr: televize, rádia, počítače vč. monitorů, ledničky, pračky, vysavače apod.      
   spotřebiče musí být kompletní se všemi součástkami a komponenty      
         
Tekuté a sypké materiály budou odebírány pouze v neporušených a pevně uzavřených obalech.         
         
Nebude přijímáno:   druhotné suroviny vč.separovaných, komunální odpad, biologický odpad, zelený odpad , pneumatiky na diskách a odpady z podnikatelské činnosti      
         
Děkujeme vám za dodržování uvedených časů a v případě krátkého zpoždění nás prosím omluvte.         
         
         
Ve sběrném dvoře v Ledči n/S - Pivovarské ulici provádíme též výkup železa a barevných kovů.         
         
Provozní doba SDO  :   Pondělí 8,00 ► 15,00 hod.  
      tel.  569 727 132   Úterý 8,00 ► 15,00 hod.  
   Středa 8,00 ► 17,00 hod.  
   Čtvrtek 8,00 ► 15,00 hod.  
   Pátek 8,00 ► 15,00 hod.  
   Přestávka 10,00 ► 11,00 hod.  
   Sobota 8,00 ► 11,00 hod.  


 

NABÍZÍME ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRÁCE KOMINÍKA p. DVOŘÁKA ZDEŇKA,

Tel. 602 619 339, který provede:

REVIZI KOMÍNA za poplatek 250,00 Kč

VYČIŠTĚNÍ KOMÍNA A REVIZI KOMÍNA za poplatek 300,00 Kč

Revize komína by se měla ze zákona provádět 1x ročně. 

Potvrzení o revizi komína nutné uschovat pro případnou kontrolu nebo pojistnou událost.

SLUŽBA SE USKUTEČNÍ V OSTROVĚ DNE 7.5.2016 (PÁTEK) OD 8.00 HOD.

V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO ZÁJMU TAKÉ DNE 8.5.2016

Zájemci se mohou hlásit na obecní email Obecniurad.Ostrov@seznam.cz, tel. číslo starosty 724 176 382 nebo místostarosty 605 166 995 do 30.4.2016

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

 

dovolte mi krátké ohlédnutí se za uplynulým rokem 2015.

 

Nejdříve chci poděkovat všem za včasné zaplacení poplatků za odebranou vodu za rok 2015 a komunální odpad na rok 2016. Jenom připomínám, že se zase objeví kontejner od dubna na bio odpad a nově i popelnice na papír, kterou musíme mít ze zákona. Pokud nebude stačit popelnice a bude papíru větší množství, tak požádáme o kontejner.

           

Podařilo se vybudovat z dotací programu obnovy vesnice sociální zařízení OÚ, obecní úřad jsme pojistili, nechali provést elekto. revize budovy, revize hromosvodu, revize elektrického zařízení, revize požárních zařízení a kolaudaci nové vestavby OÚ, dále dofinancovat dětské hřiště, je dokončena první část zaměření silnice na Pavlov přes obec a jsou tyto změny zapsány katastrálním úřadem do majetku obce.

Podala se žádost na kraj Vysočina na dotaci ohledně rozšíření kořenové čističky o jedno pole (o 500 000,00 Kč), vykoupil se pozemek pod novou část čističky, vykoupil se pozemek Na Pouzkách, požádali jsme o dotaci na vybudování koupacího jezírka na Kamenném Stádě pod hřištěm a zadali vypracování projektové dokumentace na jezírko i na hřiště, které nemá potřebnou dokumentaci a na novou část čistírny odpadních vod, z důvodů napadení kůrovcem a extrémního sucha se muselo vykácet velké množství obecního lesa z nařízení lesů ČR, který se musí na jaře zasázet, tímto Vás prosím o pomoc, na brigádu Vás určitě pozveme, dále se řeší záměny pozemků Na Příhoně tak, aby cesta byla obecní a mohlo se v budoucnu na její opravu žádat o dotace, takto je třeba dát i ostatní komunikace do vlastnictví obce, dále se dokončila změna územního plánu obce tak, aby mohli začít stavět Ladislav a Martin Pros, podařilo se začít vést kroniku obce od listopadu roku 2014 a máme novou kronikářku paní Evu Pavelkovou, pokud máte něco co by v kronice mělo být ( fotografie, zajímavosti o obci) rádi je kronikářce předáme, kroniku od počátku vzniku obce slíbili, že dopíší pan M. Cihlář a MVDr. J. Vosika, tímto jim přeji ať se dílo podaří, protože obec se za roky jejich působení hodně změnila k lepšímu a je třeba to určitě písemně zaznamenat.

 

Určitě budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, dále svoz velkoobjemového odpadu, společné výlety, pronájem buňky na hřišti k soukromím oslavám, budeme organizovat sousedské posezení všech občanů na Kamenném Stádě, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony.

 

V tomto roce čeká všechny občany do 31.12.2016 kontrola stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, kdo neprovede tuto kontrolu vystavuje se pokutě až do výše 20 000,00 Kč. Potom každé 2 roky, tady pokud bude zájem občanů, rádi zajistíme odborně způsobilou osobu na kontrolu kotle za přijatelnou cenu. Pokud by někdo již někoho znal kdo kontrolu provádí, ať nám to oznámí.

 

Na Kamenném Stádě si pronajala objekt silážní jámy a budovu pod ní firma PROFLEX s.r.o. dopravní společnost. Tento prostor je v ochranném pásmu II. stupně našeho vodního zdroje. Tímto je prosím o šetrné zacházení s nebezpečnými odpady, aby nedošlo k zamoření pitné vody.

 

Starosta Ing. Jan Rajdl

 

 

1.1.2016 má naše obec 146 občanů


POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI

 

Obecní úřad Ostrov zve občany na veřejnou schůzi, která se bude konat v pátek

dne 4. 12. 2015 v 18.00 hodin, na Obecním Úřadě v zasedací místnosti.

Program:

 Přivítání občanů obce

 Seznámení občanů s činností OZ a OÚ v roce 2015

 Placení poplatků v roce 2016 a) vodné a stočné

                                                        b) poplatek popelnice a ostatní

 Projekt na rekonstrukci čistírny 2016

 Budování koupacího jezírka na Kamenném stádě

 Připomínky občanů a návrhy na zkrášlení obce

 Pohyb cizích osob po obci

 Různé diskuse

             Těšíme se na Vaši účast, pohoštění je zajištěno.

Starosta: Ing. Jan Rajdl

 

 

 

Obec Ostrov nabízí k odprodeji palivové dříví v kulatině, cena pro občany obce 700,00Kč/m3.

Případní zájemci se nahlásí p. Benc Petr, Tel: 723 987 863


Obrázek stromek.jpg                                                                                                          Obrázek snehulak-1.jpg

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromku

 

Srdečně Vás zveme, všechny občany Ostrova na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, dne 29. 11. 2015 v 16.30 hodin. Stromek nám darovala rodina Pavelkova. Společně si tak připomeneme začátek adventní doby a s tím i nezadržitelně blížící se vánoce a konec roku 2015.

 

Přijďte se vánočně naladit, zahřát se čajem či něčím lepším a ochutnat něco sladkého. 

Ing. Jan Rajdl


 Vážení spoluobčané,

 Děkuji Vám všem za včasné zaplacení poplatků za vodu, popelnici a ze psa, které nám usnadnilo další práci na úřadě. Děkuji také paní Cihlářové, která poplatky vybírala.

 

Jak jste jistě už slyšeli z televize, dochází k novinkám ve třídění odpadů. Od dubna 2015 se musí ze zákona třídit ještě BIO odpady a KOVOVÉ odpady. Každá obec musí zajistit občanům sběr těchto odpadů. Tyto odpady musí zajišťovat firma která má řádné povolení a samozřejmě se musí za odvoz zaplatit. To se asi v dalším roce promítne do ceny za svoz popelnic. Na odpady budou přistaveny kontejnery. Nejsme vázáni žádným množstvím odevzdaných odpadů, proto pokud dáváte trávu a další BIO odpad na kompost, můžete to dělat dále neni to zakázané, tím snížíme množství svozů, tím méně ve výsledku všichni zaplatíme.

 

Co se myslí Bio odpady

 

Do těchto nádob bude možné dávat listí, trávu, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny, plevel, apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, pořezané nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny, spadané ovoce (prokládané trávou a řezem keřů), zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny (slupky z brambor, mrkve, kousky jablek, nať, apod.), zbytky pečiva a obilovin, čajové sáčky, kávovou sedlinu včetně filtrů a ubrousků, skořápky z vajec a ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat. Veškerý biologický odpad, vytříděný z komunálního odpadu, je nutné vhazovat do nádob bez igelitových sáčků a tašek.

 

Do nádob nepatří plasty, sklo, kovy, směsný komunální odpad, stavební odpad, zemina a kamení, nebezpečný o


Nacházíte se zde: Hlavní strana

Obecní úřad Ostrov
Ostrov 36
584 01 Ledeč nad Sázavou

Telefon: 569 720 998, 724 176 382