Znak - obec Ostrov Obec Ostrov okres Havlíčkův Brod
Hlavní strana Dnes je čtvrtek 22.11.2018, svátek má Cecílie

Obec Ostrov

Od 1. 11. 2018 pracuje pro naší obec nové zastupitelstvo v čele se starostou panem Ing. Janem Rajdlem a místostarostou Jakubem Žatečkou.

Přejeme jim hodně úspěchů a elánu v jejich práci.

Děkujeme končícím zastupitelům za jejich dlouholetou práci a panu Nouzovi za jeho práci místostarosty v uplynulých čtyřech letech.      

            

Obrázek zastupitelstvo-2018.jpg


Oslava založení 100 let Československa

 

 U příležitosti oslavy 100 let Československa se dne 20. 10. 2018 v 15.00 hodin sešlo na dětském hřišti v Ostrově 81 občanů připomenout si události před 100 lety a na památku vysadit strom svobody lípu, kterou obec získala zdarma od nadace Partnerství.  Nálada byla výborná, počasí se vydařilo a oslava důstojná. Po úvodní písni „Ach synku, synku“, starosta všechny přivítal a všem poděkoval. Následoval projev starosty k událostem první světové války s hudebním doprovodem dobových písní. Dále se vysadil strom svobody, lípa. Starosta začal s výsadbou a postupně všichni zastupitelé i občané společně zaházeli hlínou strom s přáním, ať roste dalších, nejméně 100 let. Během akce každý účastník dostal odznak s obecním znakem a placku jako vzpomínku na výsadbu stromu svobody.

 Děkuji všem občanům, kteří přišli zavzpomínat na události před 100 lety a na vojáky co se z Ostrova zúčastnili první světové války a přežili její hrůzy, pan Smejkal č.p. 17, Rajdl František č.p. 10, Cihlář Václav č.p. 15, Kadanský Ferdinand č.p. 18, Krajíček č.p. 23, Vosyka Václav č.p.10, Rajdl Josef č.p. 22, Beneš Václav č.p.13.

  Za uctění památky padlých vojáků, pan Rajdl Josef č.p. 10, Kubát č.p. 4.

 Děkuji Petře Špačkové a celé rodině za hudební doprovod, paní Tutkové za vyhotovení dobové kroniky fotografií, panu Vosikovi za sepsání vzpomínek na události první světové války, zastupitelům za přípravu výsadby stromu, všem co přinesli něco dobrého na zub, spolku Rastepano  za organizaci akce, sponzorům za finanční příspěvek.

 

Ing. Jan Rajdl  Starosta


 

Předání vlajky a znaku v Poslanecké sněmovně ČR

 

Zastupitelé obce Ostrov schválili v roce 2017na podnět starosty zhotovení znaku a vlajky. Podařilo se sehnat firmu ALERION z Brna a začalo se s vytvářením návrhu. Na návrhu se velkou měrou podílel pan MVDr. Jaroslav Vosika, který vypracoval první písemnou verzi našeho znaku. Po jednání s heraldikem došlo k úpravě z pohledu heraldiky a jejich použitelných znaků. Po úpravách a schválení zastupitelstvem se podala žádost do Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny podvýboru pro heraldiku a vexilologii ke schválení znaku a vlajky.  Naše práce byla dne 11. 7. 2018 korunovaná úspěchem a předseda podvýboru pro heraldiku a vexilologii nám písemně oznámil, že 14. 6. 2018 komise schválila náš návrh. Dne 23. 8. 2018 přišla pozvánka od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k slavnostnímu aktu udělení znaku a vlajky obci Ostrov. Dne 17. 9. 2018 v 14.00 hodin v sále slavnostních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nám byla předána listina opravňující nás používat schválený znak a vlajku obce Ostrov. Předání se účastnil starosta Ing. Jan Rajdl a kronikářka obce Eva Pavelková. Z rukou místopředsedů Poslanecké sněmovny pana Vojtěcha Filipa a Vojtěcha Pikala a za přítomnosti ministryně vlády Jany Maláčové převzal starosta rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny o udělení znaku a vlajky obce Ostrov.

 

Ikonografický význam navrženého obecního znaku je následující: Heroldská figura zeleného návrší evokuje zelený ostrov a představuje tzv. mluvící znamení obce Ostrov (nazývané též Zelený Ostrov), ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ (tj. jméno znamení).

 

Obecné figury tří stříbrných (tj. bílých) kamenů v zeleném návrší (tj. Ostrově) vyjadřují četné (místní) roztroušené balvany a legendu o Kamenném stádu.

 

V modrém poli štítu (barvě vodotečí i čisté oblohy) spočívají nad návrším (tj. Ostrovem) obecné figury bramborového květu (přirozené barvy), mezi dvěma zlatými (tj. žlutými) obilnými klasy, vyjadřující zemědělský charakter i tradiční plodiny regionu.

 

Heroldské zlaté (tj. žluté) vlnité dělení zeleného návrší (paty štítu) symbolizuje (kdysi zlatonosnou) řeku Sázavu, tvořící hranici katastru. Obecná figura černého mlýnského kola je pak připomínkou zdejšího starobylého Ostrovského mlýna.

Ing. Rajdl
Telefon: 569 720 998, 724 176 382

Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou