Znak - obec Ostrov Obec Ostrov okres Havlíčkův Brod
Hlavní strana Dnes je pondělí 02.10.2023, svátek mají Olivie a Oliver

Obec Ostrov


 Obrázek pozvanka-traktoriada-1.jpg

Obrázek pozvanka-posviceni.jpg

Obec Ostrov vydává PAMĚTNÍ LIST ke 100. výročí

Obrázek pametnilist100letostrov-varianta3-1.jpg

 


Zábavné odpoledne s kácením máje a večer s hudbou dne 24. 6. 2023

 

Magická noc svatého Jána a krásné počasí přilákalo děti i rodiče, a to nejen z Ostrova, ale i z okolí. Těší nás, že si přišlo zasoutěžit přes 35 dětí. Obec zapůjčila stan, skákací hrad a pomohla finančně. O zábavu, soutěže a sponzorské dary se postarali členové spolku Rastepano. Děkuji Evě Pavelkové za její nápady a organizaci tak krásného odpoledne. Děti vždy za své výkony na hřišti dostanou odměnu. Pro ně také máme zdarma párek v rohlíku, pití, sladkosti a zmrzlinu. Dětem se to moc líbilo. V 16,30 vystoupily břišní tanečnice – skupina Safeja. Předvedly tři krásné taneční vystoupení. Byl to nádherný den a téměř všechny děti skončily v koupacím jezírku. Tolik dětského veselí a radosti na Kamenném stádě již dlouho nebylo. Určitě to byla nejlepší odměna všem organizátorům. Pro starší bylo zážitkem vystoupení harmonikáře Petra Havla. Jeho vystoupení se všem moc líbilo a tímto mu ještě jednou moc děkujeme. Došlo i na kácení máje a k tomu nám zahrál a celý večer provázel DJ Honza Černý.

Díky moc spolku RASTEPANO za perfektní organizaci, za napečené sladkosti, výborné klobásy, párečky v rohlíku a další dobroty. Věříme, že všem občanům a dětem se odpoledne moc líbilo. Určitě se budeme těšit na další akci spolku Rastepano.


Ing. Jan Rajdl
starosta

Obrázek dd2023.jpgObrázek dd2023-2.jpgObrázek dd2023-3.jpgObrázek dd2023-4.jpgObrázek dd2023-5.jpgObrázek dd2023-6.jpgObrázek dd2023-7.jpg




Stavění máje

 

Dne 6. 5. 2023 proběhla další akce v režii Spolku RASTEPANO. Na víceúčelovém hřišti se za účasti asi 20 občanů a dětí stavěla už posedmé v Ostrově máj. Krásnou máj připravil František Stejskal a Martin Pavelka. O občerstvení se staral Martin Pavelka. Počasí moc nepřálo, ale akce – Stavění Máje – se Spolku RASTEPANO zdařila. Děkuji všem organizátorům i všem, kteří se přišli pobavit při stavění máje a těšíme se na kácení máje, které proběhne společně se zábavným odpolednem pro děti i dospělé na Kamenném stádě dne 24. 6. 2023.

Obrázek maj1.jpgObrázek maj3.jpgObrázek maj4.jpgObrázek maj5.jpgObrázek maj6.jpgObrázek maj7.jpgObrázek maj8.jpg


Čarodějnice

 

Obec Ostrov děkuje všem, co pracovali na unikátní stavbě hranice na pálení čarodějnic. Kluci udělali i nové lavičky z fošen od Jakuba Žatečky. Hranice se svojí výškou 4,5 metru byla ohromující a stavba dokonalá. Počasí moc nepřálo na stavbu, ale v neděli jako když mávneš proutkem, rázem bylo hezky, vysvitlo sluníčko a příjemně hřálo. Děkuji Martinovi Pavelkovi za nákup buřtů a občerstvení. Všem se akce moc líbila, hlavně dětem, kteří si mohly zapálit čarodějnici a opéci špekáčky. Sedělo se dlouho do noci a zpívalo se při hře na kytaru.


Ing. Jan Rajdl
starosta

Obrázek c1.jpgObrázek c2.jpgObrázek c3.jpgObrázek c4.jpgObrázek c5.jpgObrázek c6.jpgObrázek c7.jpgObrázek c8.jpgObrázek c9.jpg



Poděkování

Velice tímto děkuji Petru Nouzovi a Evě a Martinovi Pavelkovým za nápaditou výzdobu, která je k vidění při příjezdu do naší obce. Aktuálně příjezd zdobí smějící se smajlík, kterého předcházel lyžař a cyklista. 


Ing. Jan Rajdl
starosta

Obrázek smajlik-111.jpg

 

Ohlédnutí za rokem 2022

Vážení spoluobčané,

dovolte mi ohlédnutí za uplynulým rokem 2022.

Další rok, který poznamenala tentokráte nastupující inflace. Začaly se pomalu zdražovat veškeré produkty, hlavně potraviny, pohonné hmoty, byty, a dále skoro každé zboží. Do této inflace v únoru začala válka na Ukrajině. Rusko svojí agresí začalo boj o dobití Ukrajiny. To samozřejmě mělo vliv i na chod obecního úřadu a některých plánovaných akcí.

Zastupitelé se pravidelně scházeli na svých zasedáních a schválili začátkem roku tyto opatření. Na žádost pana Tomáše Popova mu bylo přiděleno popisné číslo 57, namísto evidenčního čísla 8. Ve spolupráci s odborem dopravy ve Světlé nad Sázavou s paní Kovandovou se nám podařilo zachovat vlakový přejezd se závorou, který je asi 200 metrů od domu paní Novákové a je to jediná přístupová cesta na pozemky nad tratí. Jednání bylo zdlouhavé a úmorné, neboť České dráhy chtěly odbagrovat nájezd a navždy přejezd zrušit. Klíče a obsluhu závor má ve své režii paní Dagmar Janáková. Dále zastupitelé schválili dodatek smlouvy s hasičskou jednotkou v Ledči nad Sázavou o finanční podpoře. Schválil se zápis do kroniky, dar farnosti Ledeč nad Sázavou ve výši 20.000,- Kč. Dále zastupitelé schválili čerpání dotace z programu OVV na projektovou dokumentaci na chodník.

Zpracování ročních výkazů. Leden, únor a březen jsou naplněny tvorbou výkazů a hlášení o pitné vodě, odpadní vodě, odpadech, ekonomické výkazy a statistické výkazy. Musím pochválit a poděkovat místostarostovi Jakubovi Žatečkovi, že dokáže s pomocí podkladů od Ing. Jitky Tutkové zvládat vypracování těchto výkazů, ikdyž jsou výkazy stále náročnější a složitější. Moc jim oběma děkuji, je to úmorná práce se slovy a čísly.

Děkuji všem za včasné zaplacení poplatků za popelnice, psa a pitnou vodu. Za popelnici a psa platíme zálohově na příslušný rok, za pitnou vodu platíme za minulý rok. Dále děkuji, že všechny domácnosti přistoupili na malou popelnici a tím snížili velkoobjemový odpad. Bohužel se nepovedlo dotáhnou sledování popelnic podle kódů, protože prostě nefungovaly z různých důvodů. Tak snad v roce 2023 to bude lépe fungovat. Více k odpadům na veřejné schůzi. Vodoměry se bohužel nepodařilo namontovat všem, ale těch pár, co nejsou připojeni, to snad stihnou co nejdříve. Děkuji všem, co vodoměry již namontovali. Jeden poznatek z toho vyplynul a to, že používáním vodoměrů jsme za rok ušetřili skoro 800 kubíků vody. Z toho si můžeme udělat obrázek, jak se vodou nešetřilo. Pro vaši představu celkem za rok čerpáme 5 000 kubíků vody. Ještě bych chtěl poděkovat Lence Žatečkové za zpracování podkladů a Ing. Jitce Tutkové za výběr poplatků.

Zastupitelstvo v dubnu na svém zasedání projednalo a schválilo novou cenu palivového dříví pro občany. Dále schválilo odstranění sloupů telefonního vedení v Peculce. Toto se zatím nepodařilo, ale dojednalo se, že pokud se bude budovat chodník, tak nám sloupy posunou mimo nový chodník. Na občerstvení při čištění koupacího jezírka zastupitelé uvolnili 2.000,- Kč a na čarodějnice 5.000,- Kč. Dále schválili dodatek č. 1 ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře infomačního systému Helios Fenix a zateplení obecního úřadu. Na základě projektu se bude v roce 2023 zateplovat. Zastupitelé neschválili pokládku optického kabelu pod nově budovaný chodník.

Zastupitelé se dohodli, že sečení trávy bude nadále provádět Martin Pavelka, údržbu zeleně Eva Pavelková, správa vodárny Josef Nouza a Ing. Jan Vosika, zimní údržbu silnic Martin Pros, zimní údržbu chodníků Jiří Vosáhlo, Ing. Jan Vosika a rodina Lebedova, provoz koupacího jezírka zajistí Jiří Vosáhlo a Ing. Jan Vosika, správu vodoměrů František Stejskal, správu obecních lesů Jakub Žatečka a Martin Benc, deratizaci 2x ročně Jakub Žatečka, brigády bude zajišťovat Jakub Žatečka, správu obecních stránek bude mít na starost Lenka Žatečková, správu dětského hřiště Tomáš Pajer, údržba čističky Pavel Vosika a Jiří Novák, úklid kapličky Eva Pavelková. Doufám, že jsem na někoho nezapomněl. Tímto všem veliké díky za jejich práci pro obec v uplynulém roce a ochotu pracovat pro zvelebování naší malé, ale krásné obce. Zvláště děkuji Evě Pavelkové za její nové nápady, jak obec zkrášlit. Ještě se schválilo čištění koupacího jezírka, a to za pomoci hasičů z Hradce. Tímto jim moc děkujeme, protože jsou ochotni kdykoliv pomoc a nikdy neodmítnou. Bez jejich sousedské pomoci nelze některé práce a akce dělat.

V květnu jako pravidelně máme kontrolu z kraje na hospodaření obce. Již měsíc předem připravujeme s Ing. Jitkou Tutkovou podklady pro kontrolu. Vše musí být perfektní, a to jak majetek, faktury, prodeje, nákupy, výplaty, pracovní smlouvy a vše kolem účetnictví, nesmí chybět žádný podpis a musí být vše spočítané do haléře. Celý den kontrolor z kraje probírá každou část pečlivě a provádí zápis z kontroly. Je to den nekonečně dlouhý a namáhavý. Musím Ing. Jitku Tutkovou moc pochválit, protože kontrola za rok 2021 byla v pořádku a nebylo shledáno žádných nedostatků ve vedení obce ani v účetnictví obce,d a to je dobře.

V červnu zastupitelé schválili veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupku uzavřenou mezi Obcí Ostrov a Městem Ledeč nad Sázavou. Dále schválili žádost z dotační výzvy 04/2021 NPŽP – Výsadba stromů. Jde o výsadbu stromové aleje podél silnice nad dětským hřištěm a nad památníkem padlích. Tuto dotaci obec již získala v částce 100 %, a to 220.000,- Kč. Na podzim roku 2023 bude odbornou firmou provedena výsadba stromové aleje. Také jsme schválili počet členů nového zastupitelstva pro blížící se komunální volby a datum veřejné schůze na 12. 8. 2022, občerstvení za 5.000,- Kč, dále smlouvu o smlouvě budoucí věcného břemene přeložky plynu u popisného čísla 17.

Veřejná schůze byla na Kamenném stádě s velkou účastí a za to děkuji. Její program byl o třídění odpadů, které vysvětlil Ing. Jan Vosika, stav v obecních lesích vysvětlil pan Jakub Žatečka, šetření s vodou pak pan Josef Nouza. Ing. Jan Rajdl poděkoval všem za brigádnickou pomoc, mládeži za stavění Čarodějnice a účast na akcích pořádaných spolkem Rastepano. Došlo na diskuzi, kdy se občané živě zajímali o dění kolem obce. Věřím, že se podařilo na všechny dotazy odpovědět. Večer došlo na promítání v letním kině. Děkuji spolku Rastepano za pomoc s občerstvením během schůze.

V říjnu byla schválena smlouva o darování pozemku mezi Obcí Ostrov a Krajem Vysočina. Po roce několika násobných vyjednávaní se podařilo dohodnou na výměně pozemku p.č. 380/6 – 157 m2, p.č. 629/17 – 161 m2 , ve vlastnictví obce (skládka silnic), za pozemek bývalá stará silnice p.č. 629/2 – 3645 m2 ve vlastnictví kraje. Dnes můžu napsat, že Katastrální úřad v Havlíčkově Brodě pozemek přepsal do našeho vlastnictví. Musím poděkovat panu Jarošovi z majetkového odboru Kraje Vysočina za pomoc při převodu pozemků. Nebylo to jednoduché, ale podařilo se to. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o budoucí darovací smlouvě s Krajem Vysočina o darování pozemku na budování silnice dle záborového elaborátu při projektování opravy silnice a výstavby chodníku. Dále byla schválena nová vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to 660,- Kč za občana od roku 2023. Důvodem bylo navýšení cen za svoz komunálního, separovaného i velkoobjemového odpadu svozovou firmou FCC Dačice. Dále bylo schváleno zahájení vytváření digitálně technických map naší infrastruktury, vodovodu, kanalizace, obecní silnice, veřejného osvětlení atd. Bylo schváleno 5.000,- Kč na občerstvení při posvícení se mší svatou. Dále získání dotace na fotovoltaiku na budově OMD na Kamenném stádě a schvaluje žádost na získání dotace na Obecní dům. Žádost na dotaci Obecní dům byla již podaná a čekáme na její schválení nebo zamítnutí. Zastupitelé schválili do fondu obnovy vodovodů a kanalizace vložit částku 45.932,- Kč vybranou na stočném.

V září proběhly volby do obecního zastupitelstva. Příprava a samotné volby jsou vždy časově náročné. Děkuji celé volební komisi za perfektně zvládnutý průběh voleb. Jmenovitě Janě Žatečkové, Janě Rajdlové, Líbě Prosové a Andree Prosové. Kandidátka zůstala stejná jako minulé období. Starostou schválili zastupitelé mě a místostarostou Jakuba Žatečku. Děkuji jim za důvěru a za podporu v této stále složitější práci, kterou mi přislíbili.

Prosincové zasedání je ve znamení schvalování rozpočtu na rok 2023 a jeho příprava je vždy náročná. Je třeba určit, kolik peněz je potřeba na jednotlivé akce, tedy výši výdajů obce a vše dát do souladu s příjmy. Musím poděkovat Ing. Jitce Tukové za její trpělivost s mými připomínkami a jejich zapracování do rozpočtu. Dále se upravuje rozpočtový výhled na tři roky a ten se také schvaluje. Firma VODAK Humpolec nám zpracovala plán obnovy vodovodu a kanalizace, který zastupitelé schválili. Schvaluje se vždy dodatek smlouvy na rok s firmou FCC Dačice na svoz odpadů, s firmou Envirex Chotěboř na vzorky z kořenové čističky. Zastupitelé schvalují výši vodného a stočného na rok 2023

Musím moc poděkovat Jakubovi Žatečkovi a všem ostatním zastupitelům za jejich pomoc při řešení stále náročnějších úkolů v řízení obecního úřadu. Ing. Jitce Tutkové při pomoci s ekonomickou částí obecního úřadu a Lence Žatečkové dodržováním GDPR při všech činnosti obecního úřadu. Ještě chci moc poděkovat spolku RASTEPANO, že se osamostatnil ve své činnosti pro občany obce a jde mu to opravdu výborně. Mám z toho nesmírnou radost a přeji hodně úspěchů v jeho činnosti pro nás občany. Samozřejmě, že pokud se na nás obrátíte, obecní úřad Vám rád pomůže, a to jak finančně, tak organizačně. Děkuji panu děkanovi Janu Bártovi a Mgr. Janě Sklenářové za organizaci mše svaté u kapličky. Za hudební doprovod a zpěv při mši svaté Mgr. Petře Karlové a zpěvákům skupiny Gaudeámus ze Světlé nad Sázavou.

Vánoční balíčky s osobním přáním do nového roku předal starosta a místostarosta 7 obyvatelům starším 75 let. Předali dárek také paní Jitce Vosikové, Zdeňkovi Mužátkovi a Miroslavovi Drahozalovi k životnímu výročí a popřáli hodně zdraví do dalších let.

Dále budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, svoz velkoobjemového odpadu, bezplatný pronájem buňky na hřišti k soukromým oslavám, pronájem obecního stanu a lavic, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony. Na těchto obecních stránkách ve složce fotografie, je odkaz, kde jsou fotky ze všech akcí. Dále se zde dozvíte, jaké akce budou pořádány v roce 2023. Na závěr mého ohlédnutí za rokem 2022 chci poděkovat všem, kdo chodí na brigády, ale hlavně Vám mladým, jste budoucnost naší malé překrásné obce.


Ing. Jan Rajdl


Maškarní rej 

 

U příležitosti šestého průvodu masek po vesnici, který se uskutečnil dne 4. 3. 2023 v 14.00 hodin, se sešlo na návsi v Ostrově u čekárny zhruba 42 lidí, z nichž většina byla v maskách a mnohdy se mezi sebou nepoznávali. Panovala zde velice dobrá nálada.  Počasí nám bohužel moc nepřálo. Bylo 5 stupňů nad nulou a sluníčko se schovávalo pod mraky.  Po krátkém úvodu, ochutnání koblihů a něčeho na zahřátí, se masky vydaly průvodem po vsi.

Masopustní rej se vydařil. Řezník všem na potkání nabízel klobásy, a že shání svini na zabití. Otík zase nabízel suchý rohlík. Pes se snažil každého počůrat, školník dělal stále pořádek, Sněhurka svolávala trpaslíky, kteří přijeli až z Vídně. Ostatní se společně veselili. Poděkování si zaslouží všichni, kdo přišli v maskách, ale i bez masek. Škoda, že občanů bez masek, kteří nás přišli podpořit, nebylo moc. Bylo to bohužel zřejmě příčinou veliké nemocnosti.

Děkuji všem zúčastněným, kteří se přišli podívat a pobavit.

Děkuji spolu RASTEPANO za další zorganizovanou a povedenou akci. Dále děkuji za napečení výborných koblihů a uvaření čaje na zahřátí.

Už teď se jistě všichni těšíme a vymýšlíme masky na příští rok.


Ing. Jan Rajdl
starosta


 
Obrázek 23maskara1.jpgObrázek 23maskara2.jpgObrázek 23maskara3.jpgObrázek 23maskara4.jpgObrázek 23maskara5.jpgObrázek 23maskara6.jpg



Obrázek zatisi-s-loutnou-1.jpg

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023

Obrázek sbirka-23.jpgObrázek sbirka-231.jpgObrázek sbirka-232.jpg

 

 

  

Obrázek tri-kralove-letak.jpg

 

Zpívání koled 2022

Na Štědrý den odpoledne jsme se sešli u vánočního stromku, abychom si zazpívali společně vánoční koledy. Asi 55 občanů a dětí se sešlo. Po krátkém projevu starosty a s přáním všem požehnané Vánoce a hodně dárků pod stromečkem, vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2023, zatroubil na lesní roh koledy Honzík Pavelka. Hudební doprovod Petra Havla na harmoniku, byl jako vždy perfektní, škoda jen, že tentokrát počasí nepřálo. Byl sice teplý den, ale neustálé dešťové přeháňky ukončily i vystoupení Petra na harmoniku. Přesto jsme si společné zazpívali koledy a popřáli si navzájem hezkých vánočních svátků a hodně zdraví a štěstí do nového roku.  Bylo to hřejivé odpoledne a všichni šli domů příjemně naladěni vánoční atmosférou.

Děkuji Honzíkovi Pavelkovi a Petrovi Havlovi za jejich vystoupení, že nám přišli ukázat, co umí. Bylo to moc krásné, zahřálo nás to u srdíčka a ujistilo, že máme opravdu moc šikovné muzikanty v obci. Věřím, že budou v této tradici pokračovat a můžeme se těšit na jejich další vystoupení. Třeba příští rok přibydou další mladí hudebníci. Všem přítomným děkuji, že si našli chvilku si zazpívat koledy a vánočně se naladit.



Ing. Jan Rajdl
starosta

Obrázek vanoce2022-1.jpgObrázek vanoce2022-2.jpgObrázek vanoce2022-3.jpg

 

 

 

Obrázek obec-ostrov-pf-2023.jpg

 

Mikulášská nadílka

V pondělí 5. 12. 2022 navštívili místní děti Mikuláš, čert a anděl s nadílkou. 

Obrázek certi2022.jpg

  

Rozsvícení vánočního stromečku a lampionový průvod

Zahájit společně adventní čas se sešlo v neděli 27. 11. 2022 v Ostrově na návsi 45 občanů a 21 dětí. Všichni přišli s pohodovou náladou popřát si předvánočního klidu a nezapomněli přinést lampióny. Po rozsvícení lampionů se vytvořil průvod, který se za doprovodu vánočních koled vydal na pochod kolem kapličky, Peculkou, Příhonem a po chodníku ke stromečku. Po krátkém úvodním slovu starosty bylo slavnostně odpočítáno rozsvícení vánočního stromečku. Rozzářené oči malých dětí při pohledu na krásný rozsvícený stromeček, byly odměnou všem, jak rodičům, tak členům spolku Rastepano, kteří se na přípravě podíleli. Děti dostaly jako odměnu cukrovinky a na zahřátí čaj. Dospělí se zahřívali svařeným vínem. Děkuji všem občanům, kteří přinesli sladkosti a dobroty k čaji.

 

Děkuji všem spoluobčanům za příjemně strávený podvečer a milé zahájení doby adventní.

 

Přijměte, prosím, pozvání ke stromečku 24. 12.2022, kde si společně zazpíváme koledy a popřejeme si radostné svátky a šťastný nový rok 2023.


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek a-319162466-1192736934956327-3284376030753357897-n.jpgObrázek a2-319511264-531872482299932-5185512435749459180-n.jpgObrázek a3-319398750-1244412499450762-2405307708428368407-n.jpgObrázek a4-320098445-1757108541376724-7485051251700928226-n.jpgObrázek a5-319373637-401465652135534-7970401681225159909-n.jpgObrázek a6-319091220-396855919273120-7968357094298412451-n.jpg




Mše svatá

Obec Ostrov děkuje všem, kteří se v pátek dne 2. 9. 2022 zúčastnili mše svaté u kapličky na návsi, která je zasvěcena Svaté Anežce České. Již třetím rokem jsme vzdali úctu naší patronce a děkovali za ochranu našich občanů a ochranu naší krásné obce Ostrov. Po mši svaté jsme poseděli u kapličky a povídali se sousedy při kávě a výborných koláčích od spolku RASTEPANO. Moc děkuji paní Pavelkové, Nouzové a ostatním, co koláče napekli, byly výborné. Děkuji Martinovi Pavelkovi a ostatním, co se podíleli na občerstvení a organizaci slavnosti posvícení. Děkuji Petře Karlové, zpěvákům a Janu Ochovi za hudební doprovod mše svaté a při posezení. Děkuji děkanovi ThDr. Janu Bártovi za mši svatou a udělení požehnání všem občanům, za něž byla mše sloužena.

Přálo počasí, dobrá nálada nechyběla. Opravdu krásná akce, moc děkuji.


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek mse-2022.jpgObrázek mse-22img-20220902-085432.jpgObrázek mse-22img-20220902-091439.jpgObrázek mse-22img-20220902-150608.jpgObrázek mse-22img-20220902-160355.jpgObrázek mse-22img-20220902-160550.jpgObrázek mse22dscn1576.jpg


Zábavné odpoledne a večer na hřišti dne 11. 6. 2022

Kamenné stádo znovu ožilo. Krásné počasí přilákalo velké množství dětí a rodičů nejen z Ostrova, ale i z okolních obcí. Těší nás, že si k nám postupně nachází cestu rodiče s dětmi z okolních vesnic a přijdou se pobavit. Obec zapůjčila stan, skákací hrad a pomohla finančně. O zábavu, soutěže a sponzorské dary se postarali členové spolku a hasiči z Hradce. Děti vždy za své výkony na hřišti dostanou odměnu. Pro ně také máme zdarma párek v rohlíku, pití, sladkosti a zmrzlinu. Dětem se to moc líbilo. Soutěž hasičů se moc povedla, děti plnily různé úkoly a jejich zápal pro soutěž byla krásná. Ostatní je povzbuzovali k nejlepším výkonům, za něž byly odměněny. Byl krásný den, tak skoro všichni skončili v koupacím jezírku. Tolik veselí a radosti dětí na Kamenném stádě dlouho nebylo. Určitě to byla nejlepší odměna všem organizátorům. Pro starší bylo zážitkem vystoupení heligonek. Jejich hraní se všem moc líbilo a tímto jim ještě jednou moc děkujeme. Došlo i na kácení máje a k tomu nám zahrál a celý večer provázel DJ Jan Černý.

 

Díky moc spolku RASTEPANO za perfektní organizaci, za napečené sladkosti, výborné klobásy, párečky v rohlíku a další dobroty. Dále děkujeme hasičům z Hradce za krásnou soutěž, díky i heligonkářům za krásné písničky. Věříme, že všem občanům a dětem se odpoledne moc líbilo. Určitě se budeme těšit na další akci spolku RASTEPANO.

 

Ing. Jan Rajd
starosta

Obrázek detsky-den-22dscn0937.jpgObrázek detsky-den-22dscn0945.jpgObrázek detsky-den-22dscn0974.jpgObrázek detsky-den-22dscn0978.jpgObrázek detsky-den-22dscn1011.jpgObrázek detsky-den1.jpg

Obrázek detsky-den-22dscn0904.jpg

 

Čištění koupacího jezírka 2022 - poděkování

Obec Ostrov děkuje za vyčištění koupacího jezírka a jeho přípravu na novou sezónu. Za velké pomoci dobrovolných hasičů z Hradce, dále soukromého zemědělce Josefa Nouzy a mladých brigádníků z Ostrova, se vyčistilo jezírko a bude po napuštění a provedení drobných oprav uvedeno do letního provozu. Bude to již sedmá sezóna. Přeji všem krásné léto s relaxací u koupacího jezírka.

Všem moc děkuji za pomoc, opravdu se to povedlo.  


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek dscn0547-jezirko.jpgObrázek dscn0551-jezirko.jpgObrázek dscn0565-jezirko.jpg

Obrázek dscn0569-jezirko.jpg


Stavění máje 2022

Dne 7. 5. 2022 proběhla další akce v režii Spolku RASTEPANO. Na víceúčelovém hřišti se za účasti asi 35 občanů a dětí stavěla už podruhé v Ostrově máj. Krásnou máj připravil František Stejskal a Martin Pavelka. O občerstvení se staral Martin Pavelka. Nádherné počasí nám přálo a akce – Stavění Máje – se Spolku RASTEPANO zdařila. Děkuji všem organizátorům i všem, kteří se přišli pobavit a těšíme se na kácení máje, které proběhne společně se zábavným odpolednem pro děti i dospělé na Kamenném stádě dne 11. 6. 2022. V programu bude plno soutěží pro děti, budou zde dobrovolní hasiči se svojí technikou, zahraje dechovka a dojde i na diskotéku pana Březiny.


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek dscn0454-maj.jpgObrázek dscn0461-maj.jpgObrázek dscn0475-maj.jpgObrázek img-20220507-165520-maj.jpg


Čarodějnice 2022

Obec Ostrov děkuje Petrovi Nouzovi, Tomášovi Pajerovi, Vojtovi Pavelkovi, Janu Ochovi, Jirkovi Vosáhlovi a dalším, co postavili krásnou hranici na pálení čarodějnic. Její výška 4,5 metru byla ohromující a stavba unikátní. Tři dny a bylo hotovo. Děkuji Janu Ochovi za soudek piva z jeho soukromého pivovaru, bylo výborné. Počasí přálo a všem se akce moc líbila, hlavně dětem. Sedělo se dlouho do noci a zpívalo se při hře na kytaru.


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek img-20220430-191837-carodejnice.jpgObrázek img-20220430-193210-carodejnice.jpgObrázek img-20220430-194229-carodejnice.jpg

Obrázek img-20220430-205724-carodejnice.jpg


Obnova zeleně 2022 - poděkování

Obec Ostrov děkuje všem brigádníkům, kteří tvrdě pracovali na obnově zeleně na návsi a v Peculce. Práce to byla namáhavá a všichni brigádníci, tedy Eva Pavelková, Martin Pavelka, Vojta Pavelka, Petr Nouza, Jiří Vosáhlo, Jakub Žatečka, Tomáš Pajer, Jan Vosika, Václav Vrkota, Petr Havel, se pořádně zapotili. Pan Josef Nouza, Martin Pros a Martin Pavelka zapůjčili traktor na vytrhání a odvoz starých keřů s ostrými trny. Všem moc děkuji za vzorně provedenou práci a těším se na nový výsledek Vaší práce.

Ještě tímto děkuji za údržbu travnatých a okrasných ploch Evě a Martinovi Pavelkovým.


Ing. Jan Rajdl
starosta


Obrázek img-20220322-141143-zelen.jpgObrázek img-20220326-080411-zelen.jpgObrázek img-20220326-085325-zelen.jpgObrázek img-20220422-152401-zelen.jpgObrázek img-20220430-160952-zelen.jpgObrázek img-20220430-161056-zelen.jpg


Ohlédnutí za rokem 2021

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi ohlédnutí se za uplynulým rokem 2021.

Prožili jsme další rok, který poznamenala stále se šířící nemoc COVID-19, dnes mutace nazvaná OMIKRON. Tato mutace se rychle šířila celou obcí, jen málo rodin minula, zejména pak postihla rodiny s dětmi. To samozřejmě poznamenalo i chod obecního úřadu a plánované akce. Přesto se zastupitelé pravidelně scházeli na svých zasedáních a schválili začátkem roku dvě opatření. Jedno se týká velikosti popelnic pro rodinu. Schválili popelnici o velikosti 110 l na rodinu. Do konce roku se podařilo starostovi postupně přesvědčit všechny občany a na malé popelnice jim osobně nalepil čárový kód, který přiřadil každé rodině. Teď děkuji všem, že pochopili, že jediná cesta k udržení a nezdražování za popelnice je důsledně třídit odpad a stále snižovat množství komunálního odpadu do černých popelnic. Za rok budeme vědět, kdo jak hodně třídí, protože budeme mít přesný přehled o tom, kdo kolik popelnic s komunálem dal k vývozu. Zatím to nic neznamená, ale do budoucna možná ano, ale nebudu předbíhat. Druhé rozhodnutí zastupitelstva se týká pitné vody. Zastupitelstvo schválilo, že kdo nemá vodoměr, musí si ho nejpozději v roce 2022 namontovat. Potom dojde k zaplombování všech vodoměru a tím jejich převedení do vlastnictví obce, která se bude starat o výměnu a cejchování vodoměrů podle zákona. Všichni přislíbili, že si vodoměry namontují. Tím dojde ke sjednocení v odběru pitné vody a nastavení jednodušší vyhlášky o vodném a stočném.

Děkuji všem za včasné zaplacení poplatků za popelnice, psa a pitnou vodu. Za popelnici a psa platíme zálohově na příslušný rok, za pitnou vodu platíme za minulý rok.

Zpracování ročních výkazů. Leden a únor je naplněný tvorbou výkazů a hlášení o pitné vodě, odpadní vodě, odpadech, ekonomické výkazy a statistické výkazy. Musím pochválit a poděkovat místostarostovi Jakubovi Žatečkovi, že s pomocí podkladů od paní Ing. Jitky Tutkové,  dokáže zvládat vypracování těchto výkazů, ikdyž jsou výkazy stále náročnější a složitější. Moc jim děkuji, je to úmorná práce se slovy a čísly.

Zastupitelstvo se i v COVID době sešlo v roce 2021 sedmkrát při řešení otázek a rozhodnutí k zvelebení obce. V březnu schválilo vybudování úpravny vody na snížení pesticidu a dusičnanů v pitné vodě. Nabídka od firmy WATEK, s.r.o. z Ledeč nad Sázavou za předběžnou cenu 230.000,- Kč byla nejvýhodnější a její realizace v dubnu velmi rychlá. Systém filtru pracuje spolehlivě a přesně, je digitálně řízen a dosáhlo se tím snížit dusičnany a pesticidy na minimální hodnoty. Voda se pravidelně podle plánu kontroly celoročně sleduje. Firma Zdravotní ústav s pracovištěm v Jihlavě odebírá několikrát do roka vzorky, a to jak z domácností, tak z vodojemu a posílá nám výsledky. Za dodržování všech předpisů a správné odběry vody zodpovídá Josef Nouza a jeho soused Ing. Jan Vosika. Po dokončení úpravny vody, rekonstrukce rozvodů ve vodárně a nového vrtu je podle zaslaných rozborů pitná voda v 100% kvalitě. Každý rok se podle zákona část peněz za vybrané vodné vkládá do fondu obnovy vodovodu. V plánu je čerpat tyto prostředky na obnovu starého vrtu a výměnu části posledního úseku kovového potrubí, a to kolem pana Prose. Stočné se vybírá na náklady spojené s kořenovou čističkou. O její údržbu a chod se stará Pavel Vosika a Jiří Novák. Celoročně sledují hladinu odpadní vody v jezírkách, čistí přívod a kontrolují septik. O vyčištění septiku se stará Josef Nouza. Sečení trávy kolem zajišťuje Martin Pavelka a brigádu na úklid rákosu zajišťuje Jakub Žatečka. Ještě jeden náklad je, a to jsou odebírané vzorky odpadní vody na nátoku a výtoku z čističky. Provádí se čtyřikrát do roka a samozřejmě se také platí. Všem, co se starají o vodu jak pitnou tak odpadní, moc děkuji. Bez jejich ochoty bychom museli předat tuto starost firmě. Nedovedu si představit, jak vysoko by se vyšplhaly ceny za vodné a stočné. Ještě zastupitelé schválili čerpání dotace na úpravnu vody, kterou obec dostala ve výši 123.500,- Kč. Dále schválili prodej části pozemku rodině Gramerových. Ještě jedno rozhodnutí padlo, a to dar pro farnost v Ledči nad Sázavou ve výši 20.000,- Kč na topení a opravu kostela.

V dubnu jsme konečně získali pravomocné povolení na výstavbu obecního domu. To je rozhodující pro získání dotace z EU.  Věříme, že se podaří dotaci získat. V roce 2021- 2027 je nové dotační období, a to je příležitost pro náš záměr. Stále se řeší věcná břemena na plyn. Jedna z posledních byla dořešena se Žatečkovými, Krajem Vysočina a s ČD. Za vše se musí platit, ale není jiná cesta. Když se nepodařilo břemena udělat při plynofikaci, musíme to dodělat my. Pokud se podaří převést rozvod plynu po obci na RVE, spadne z nás všem velký kámen a zodpovědnost za rozvod plynu. Ještě se schválilo čištění koupacího jezírka, a to za pomoci hasičů z Hradce. Tímto jim moc děkujeme, protože jsou ochotni kdykoliv potřebujeme pomoci. Bez jejich sousedské pomoci nelze některé práce a akce dělat. V květnu jako pravidelně máme kontrolu z kraje na hospodaření obce. Již měsíc předem připravujeme s Ing. Jitkou Tutkovou podklady pro kontrolu. Vše musí být perfektní, a to majetek, faktury, prodeje, nákupy, výplaty, pracovní smlouvy a vše kolem účetnictví, nesmí chybět žádný podpis a musí být vše spočítané do haléře. Celý den kontrolor z kraje probírá každou část pečlivě a provádí zápis z kontroly. Je to den nekonečně dlouhý a namáhavý. Musím Ing. Jitku Tutkovou moc pochválit, protože kontrola za rok 2020 byla v pořádku a nebylo shledáno žádných nedostatků ve vedení obce ani v účetnictví obce, což je velice dobře.

V červnu zastupitelé schválili smlouvu o společném postupu mezi obcí a Krajem Vysočina při opravě silnice a vybudování chodníku od pana Hroudy, podél Vodičků a Prosů až s napojením na stávající chodník v obci. V září se podařilo vysoutěžit firmu OPTIMA, spol. s r. o. z Vysokého Mýta na zhotovení projektové dokumentace za 330.000,- Kč. V roce 2022 se získá stavební povolení a poté dotace na chodník. Jeho budování se plánuje na rok 2023. Zastupitelé schválili text na základní kámen při výstavbě obecního domu a že bude kámen vysvěcen  4. 9. 2021 při mši svaté u kapličky. Ještě jsme schválili koupi pozemku od Vodičků avšech Prosů na chodník. Jenom připomínám, že předtím jsme koupili pozemky od Kozlíků, Krajíčků a Ackermanů podél silnice. Všem děkuji a slibuji, že chodník bude. Byl schválen dar spolku Rastepano ve výši 10.000,- Kč na jeho činnost a SDH Hradec ve výši 2.000,- Kč na ceny na soutěž. Byl schválen datum veřejné schůze 13. 8. 2021 a její program.


Telefon: 724 176 382

Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou