Znak - obec Ostrov Obec Ostrov okres Havlíčkův Brod
Hlavní strana » Akce obce » Rok 2018 Dnes je pátek 12.07.2024, svátek má Bořek

Rok 2018

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi krátké ohlédnutí se za uplynulým rokem 2018.

Nejdříve chci poděkovat všem za včasné zaplacení poplatků za odebranou vodu za rok 2017 a komunální odpad na rok 2018. Náklady na odpady i vodu stále rostou a proto nelze odhadnout, jak dlouho bude obec schopna letošní ceny garantovat. Cena vodného se posune v roce 2019 na 11 Kč/m3 a cena stočného na 4 Kč/m3. Suché léto se podařilo překonat jenom díky Vám, ukázněným občanům, kdy se vystačilo s tím málem, co nám starý vrt dává. Začalo se s vodou šetřit, přestalo se zalévat a dostatek vody se s malými problémy podařilo zajistit. Děkuji moc občanům, že pochopili situaci s nedostatkem vody a nám tím ušetřili čas a peníze s dovozem vody v cisternách. Podařilo se získat dotaci na vrt, který je již hotový, má dostatek vody a v dobré kvalitě. V roce 2019 dojde k jeho napojení na stávající vodojem.

 

Byly dvoje volby, v lednu prezidenta a v říjnu do obecního zastupitelstva. Příprava a samotné volby zabírají vždy hodně času. Děkuji volebním komisím za zdárný průběh voleb.

 

SPOLEK RASTEPANO z.s., se postupně rozrůstá pod vedením paní Aleny Stejskalové. Spolek se dobře začlenil do obce a organizuje společenské akce, které se obyvatelům líbí. Tímto mu přeji hodně úspěchů, do jeho působení v roce 2019.

 

Co se podařilo vybudovat v obci.

 

 Z dotací programu obnovy vesnice se dobudovalo v Příhoně, kde se rozšiřovala místní komunikace a dále opravovala kanalizace. Došlo na výměnu starého betonového potrubí a tím se umožnilo i připojení se na kanalizaci stavebníka Martina Bence .

 

Připravovalo se vykoupení pozemku na vybudování chodníku. Děkuji panu Novákovi a panu Kozlíkovi, že vyšli obci vstříc. Je schválená Krajem Vysočina oprava silnice od pana Hroudy až k odbočce ke křížku ve vsi. Bude se měnit tvar křižovatky, nový povrch a bude se budovat chodník s osvětlením, po kterém obyvatelé stále volají.

 

Dokončují se věcná břemena na vedení plynu. Po jejich dokončení se plánuje předání vedení plynu, který vede po naší obci, z majetku svazku plynofikace Ledečska, do majetku RWE.

 

Schválil se projekt na budování Obecního domu a začalo se řešit získání dotace, zatím bezúspěšně.

 

Koupil se objekt bývalého družstva na Kamenném stádě od ZD Leština za 479 000 Kč, je to trochu paradox, protože tyto pozemky obec historicky vlastnila, ale stejně jsme je museli koupit.

 

Koupili jsme smeták na čištění chodníků a úklid sněhu z chodníku za 35 000 Kč.

 

Opravili jsme prostřednictvím firmy Epitaf Okrouhlice Mariánský křížek za 8 500 Kč.

 

Obec dostala dotaci na vybudování nového vrtu. Dotace byla osobně předána panu starostovi z rukou ministra životního prostředí pana Brabce v Jihlavě na výjezdním zasedání vlády za přítomnosti ostatních ministrů, předsedy vlády pana Babiše a hejtmana Běhounka. Dotace činí 80% nákladů na projekt, 849 328 Kč.

 

Dotace Odpady 2018. Podařilo se získat dotaci  v rámci  kraje Vysočina a na vybudování nových kontejnerových stání 50%, 47 573 Kč.

 

Podařilo se po roční práci získat nový znak a vlajku obce. V září jsme převzali z rukou pana místopředsedy poslanecké sněmovny pana Filipa v Praze v poslanecké sněmovně oficiálně obecní znak a vlajku.

 

 

 

Jaké společenské akce v naší obcí v 2018 se realizovaly

 

Dne 10. února se podařilo zorganizovat Masopustní rej.

 

Tradiční akce pálení čarodějnic, bylo v režii naší omladiny a jako vždy krásná akce s hojnou účastí rodičů a dětí.

 

Další akce duben, která se podařila spolku Rastepano, bylo stavění máje s posezením na Kamenném stádě, přišlo asi 40 občanů, krásná akce se všem líbila.

 

V dubnu byla brigáda sázení stromků, zasázelo se na 900 stromků v pavlovských zatáčkách a na Kamenném stádě. Účast byla hojná a tak se dopoledne vše zvládlo. Všem moc děkuji. Letos budeme zase sázet po kůrovcové kalamitě, kdy padlo na 500 kubíku dřeva a to není ještě konec. Bude-li znovu suché léto, pravděpodobně bude kůrovec zase řádit.

 

ČISTÁ VYSOČINA je akce, kdy mladí uklízí okolí silnice od Ledče nad Sázavou k Pavlovu a k Vilémovicím. Tímto jim ještě jednou za úklid děkuji.

 

Stavění máje dne 5. května, hezká akce.

 

Punkový festival Ostrovský lazaret na 300 lidí, 26. 5. nám zahrálo 7 kapel.

 

Kácení máje 2. června. Krásné počasí, zájem rodičů a dětí nás velmi potěšil. Připravené atrakce pro děti a občerstvení pro starší přilákalo na 100 místních i přespolních. Velkým lákadlem bylo vozidlo dobrovolných hasičů z Ledče nad Sázavou a vystoupení heligonkářů.

 

3. 8. byla VEŘEJNÁ SCHŮZE na Kamenném stádě. Sešlo se přes 30 spoluobčanů, kteří se zájmem o obec přinesli nové podněty, co ještě v obci vylepšit. Hlavně se řešilo, zda stavět Obecní dům a co s nedostatkem pitné vody. Za jejich zájem o dění v obci jím tímto děkuji.

 

Loučení s prázdninami dne 25. srpna, krásný den, děti si ho užily.

 

 Sto let vzniku republiky, oslavy se konaly 20. 10., na dětském hřišti a při té příležitosti jsme zasadili strom svobody lípu. Krásná akce a překrásné počasí. Hojná účast, děkuji.

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU s novými ozdobami od paní Pavelkové a LAMPIONOVÝ PRŮVOD, další povedená akce, ve spolupráci se Spolkem Rastepano. Na 70 účastníků z toho 19 dětí se prošlo s rozsvícenými lampiony po vsi. Dospělí si připomněli, že nastává čas adventu.

 

24. 12. 14,00 hod. ZPÍVÁNÍ KOLED U STROMEČKU. Počasí přálo – jen ten sníh nebyl, 60 spoluobčanů si přišlo zazpívat koledy za doprovodu Petry Špačkové, Davida Špačka, Jaroslava Tutky,a Míly Špačková. Bylo to moc krásné a muzikanti hráli nádherně. Všichni si koledy zazpívali. Příjemně naladění se rozcházeli do svých domovů ke slavnostní štědrovečerní večeři.

 

Vánoční balíčky s osobním přáním do nového roku, předal starosta a místostarosta devíti obyvatelům starším 75 let. Předali dárek, také paní M. Novákové, panu J. Bencovi a panu J Kubátovi k životnímu výročí a popřál hodně zdraví do dalších let. Popřáli šesti narozeným dětem v roce 2018 a předal dar rodičům s přáním hodně zdraví všem.

 

Určitě budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, dále svoz velkoobjemového odpadu, pronájem buňky na hřišti k soukromím oslavám, pronájem obecního stanu a lavic, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony.

 

Na nových stránkách www ostrov-obec.cz , ve fotogalerii, je odkaz na rajče, kde jsou fotky ze všech akcí.

 

Starosta Ing. Jan Rajdl

 

TŘÍKRALOVÁ  SBÍRKA  2018


Obrázek sam-4162.jpg

 


Maškarní rej

Dne 10. 2. 2018 v 14.00 hodin se sešlo na návsi v Ostrově u čekárny asi 50 dospělých a 17 dětí u příležitosti druhého masopustního průvodu. Většina účastníků přišla v maskách. Nálada byla výborná, všichni okukovali nápadité masky svých kamarádů. Počasí se vydařilo, bylo těsně nad nulou a bílý sníh lemoval silnici, vykouklo i sluníčko. Po krátkém uvítání starosty a přání, ať jsou maškary hodně veselé, se všichni vydali průvodem po vsi. Masopustní rej se vydařil, všichni měli výbornou náladu a užili si hodně legrace. Masek se sešlo na 38, více než v roce 2017 a byly opravdu nápadité, hrubá mouka, hladká mouka, polohrubá mouka, čarodějnice, Viking, Nastěnka, myška, ježek, mrkev, nádražák, kostlivec, kouzelnice, lupiči, karatista, večerníček, Pat a Mat, Křemílek a Vochomůrka, berušky, Karkulka, řezník, kominík, lev, mimozemšťan , lampa a mnoho dalších skvělých masek. Děkuji všem, velkým i malým, za účast, že si udělali čas a přišli společně oslavit konec masopustu. Děkuji spolku RASTEPANO za přípravu, napečené koblihy a výborný čaj. Těšíme se za rok na shledanou.                                                                                                            Ing. Jan Rajdl starosta

Obrázek img-0-069.jpg

 

 

Obec Ostrov děkuje mladým brigádníkům, kteří v sobotu dne 14. 4. 2018 provedli kompletní úklid v rámci akce ,,Čistá Vysočina“ podél silnice směrem od Ledče nad Sázavou do Pavlova a do Vilémovic a vyčistili od odpadků i podél cest v obci. Práce to byla potřebná, neukázněných občanů je stále dost a kluci posbírali několik pytlů odpadků.

 Všem moc děkuji za vzorně provedenou práci.

starosta Ing. Jan Rajdl

 

 

 Obrázek uklid-2018.jpg

Výsadba  smrků 21. dubna 2018

Zastupitelé schválili na rok 2018 zalesnění smrkem lesní pozemek k Pavlovu v lokalitě před zatáčkami. Původní les byl napaden kůrovcem a velké sucho dokonalo zkázu. Část lesa se muselo vykácet. Martin Benc les vykácel a vyčistil. Pak díky Vám, občanům Ostrova, se podařilo s veselou náladou, zasadit v sobotu za dopoledne všech 900 smrků. Přišlo i s dětmi 30 brigádníků a dílo se podařilo. Počasí nám přálo a společně jsme tak obnovili další část obecního lesa. Tímto všem co přišli, moc děkujeme.                                          Starosta obce Ostrov                    Ing. Jan RajdlObrázek dsc00163-1-.jpg


Čarodějnice

Obrázek dsc00244.jpg


 

Oprava křížku

 Zastupitelé schválili na rok 2018 opravu křížku při vjezdu do Ostrova. Podařilo se sehnat firmu Kamenosochařství Epitaf z Okrouhlice. Po dohodě došlo k celkové opravě křížku, dále osazení nové sošky Krista a úprava okolí s uložením klekátka. Práce byla provedena včas, jak lze vidět podle fotografií i s krásným výsledkem.

Věřím, že i občanům se opravený křížek líbí.

Ing. Jan Rajdl


Obrázek krizek-pred-opravou-2018.jpg     Obrázek krizek-opraveny.jpg

 

Stavění Máje

 Dne 5. 5. 2018 proběhla další akce v režii Spolku RASTEPANO. Na víceúčelovém hřišti se za účasti asi 35 občanů a dětí, stavěla už podruhé v Ostrově máj. Krásnou máj připravil František Stejskal a Martin Pavelka, věnec upletly paní Pavelková Eva, Nouzová Zdeňka, Rajdlová Jana a Stejskalová Alena. O občerstvení se staral Martin Pavelka.

 Nádherné počasí nám přálo a akce – Stavění Máje – se Spolku RASTEPANO zdařila.

 Děkuji všem organizátorům i všem co přišli se pobavit při stavění máje a těšíme se na kácení máje, které proběhne společně se zábavným odpolednem pro děti i dospělé na Kamenném stádě dne 2. 6. 2018. V programu bude plno soutěží pro děti, dobrovolní hasiči se svojí technikou, zahraje dechovka a dojde i na diskotéku pana Březiny.

  

Starosta Ing. Jan Rajdl

Obrázek dsc00300.jpg    Obrázek dsc00312.jpg


Čištění koupacího jezírka


Obrázek dsc00281.jpg     Obrázek dsc00273.jpg 


 Již třetí ročník menšího hudebního festivalu pod názvem Punkový Ostrov (lazaret fest) se konal 26. května 2018 na Kamenném Stádě. Celá akce se nesla v rychlých punkových rytmech, které produkovalo 7 kapel. Přijely si zahrát kapely z Prahy, Brna, Kolína, Opařan a blízkého okolí.

 Třetí ročník Ostrovského festivalu se vydařil nad očekávání organizátorů. Počasí přálo, občerstvení bylo zajištěno a účast byla hojná cca 200 lidí.

 Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci, pomáhali s občerstvením hostů a následným úklidem. Dále starostovi a místním zastupitelům obce za umožnění akci pořádat a poskytnutí skvělého zázemí. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří vydrželi lehce hlučnější sobotu. Těšíme se na další ročník.

 Organizátoři LAZARET FEST

 

 Obrázek la1.jpg  Obrázek la2.jpg  Obrázek la3.jpg

 

Dětské odpoledne, heligonky a zábavný večer, dne 2. 6. 2018

Tak by se dala ve zkratce nazvat další velmi krásná akce spolku RASTEPANO. Obec zapůjčila stan a přispěla na dárky pro děti. O zábavu, soutěže a sponzorské dary se postarali členové spolku. Děti soutěžily v malování, prolézání pytlem, házení míčem, házením kroužků, chytáním rybiček, prostřelováni míčku brankami a nakonec si mohli nechat namalovat na obličej to, co si přály. Dětem se to moc líbilo, za každý provedený úkol dostaly odměnu v podobě sladkosti, omalovánek, tužek, pitíček a dalších drobností. Děti si odpoledne pořádně užily a za hudebního doprovodu diskžokeje pana Březiny si zatančily.

Pro starší bylo zážitkem vystoupení heligonek. Jejich vystoupení se všem moc líbilo a tímto jim ještě jednou moc děkujeme. Škoda jen, že Vás starších přišlo málo.

Navštívili nás také dobrovolní hasiči z Ledče nad Sázavou. Přijeli s hasičským autem, předvedli dětem ukázku akce zásah likvidace požáru pomocí hasičského vozidla s cisternou a pomocí čerpadla, hadic a vody z jezírka. Nakonec se odvážní mohli vyzkoušet stříkat z hasičského auta. Děkujeme dobrovolným hasičům za zpestření dětského odpoledne.

Díky moc spolku RASTEPANO za perfektní organizaci, za napečené sladkosti, výborné klobásy, cukrovou vatu, párečky v rohlíku a další dobroty. Věříme, že všem občanům a dětem se akce se líbila. Účast byla hojná, dětí přišlo celkem 36 a nás starších kolem 100.  Určitě se budeme těšit na další akci spolku RASTEPANO.

Ing. Jan Rajdl

 

Obrázek dd1.jpg

Obrázek dd3.jpg

 

Obrázek dd4.jpg

Předání vlajky a znaku v Poslanecké sněmovně ČR

Zastupitelé obce Ostrov schválili v roce 2017na podnět starosty zhotovení znaku a vlajky. Podařilo se sehnat firmu ALERION z Brna a začalo se s vytvářením návrhu. Na návrhu se velkou měrou podílel pan MVDr. Jaroslav Vosika, který vypracoval první písemnou verzi našeho znaku. Po jednání s heraldikem došlo k úpravě z pohledu heraldiky a jejich použitelných znaků. Po úpravách a schválení zastupitelstvem se podala žádost do Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny podvýboru pro heraldiku a vexilologii ke schválení znaku a vlajky.  Naše práce byla dne 11. 7. 2018 korunovaná úspěchem a předseda podvýboru pro heraldiku a vexilologii nám písemně oznámil, že 14. 6. 2018 komise schválila náš návrh. Dne 23. 8. 2018 přišla pozvánka od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k slavnostnímu aktu udělení znaku a vlajky obci Ostrov. Dne 17. 9. 2018 v 14.00 hodin v sále slavnostních aktů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nám byla předána listina opravňující nás používat schválený znak a vlajku obce Ostrov. Předání se účastnil starosta Ing. Jan Rajdl a kronikářka obce Eva Pavelková. Z rukou místopředsedů Poslanecké sněmovny pana Vojtěcha Filipa a Vojtěcha Pikala a za přítomnosti ministryně vlády Jany Maláčové převzal starosta rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny o udělení znaku a vlajky obce Ostrov.

 

Ikonografický význam navrženého obecního znaku je následující: Heroldská figura zeleného návrší evokuje zelený ostrov a představuje tzv. mluvící znamení obce Ostrov (nazývané též Zelený Ostrov), ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ (tj. jméno znamení).

 Obecné figury tří stříbrných (tj. bílých) kamenů v zeleném návrší (tj. Ostrově) vyjadřují četné (místní) roztroušené balvany a legendu o Kamenném stádu.

 V modrém poli štítu (barvě vodotečí i čisté oblohy) spočívají nad návrším (tj. Ostrovem) obecné figury bramborového květu (přirozené barvy), mezi dvěma zlatými (tj. žlutými) obilnými klasy, vyjadřující zemědělský charakter i tradiční plodiny regionu.

 Heroldské zlaté (tj. žluté) vlnité dělení zeleného návrší (paty štítu) symbolizuje (kdysi zlatonosnou) řeku Sázavu, tvořící hranici katastru. Obecná figura černého mlýnského kola je pak připomínkou zdejšího starobylého Ostrovského mlýna.

Ing. Jan Rajdl

Obrázek dsc01912.jpg


 

Dotace na nový vrt

  V roce 2017 obec poprvé za své existence co má vodu z vrtu pocítila co je nedostatek vody. Proto zastupitelé schválili na rok 2018 posílení vodárenské soustavy o nový vrt z dotace Státního fondu životního prostředí ČR. Podala se žádost a dotace nám byla rozhodnutím Ministerstva životního prostředí poskytnuta v částce 911 957 Kč.

 Dne 28. 5. 2018 na setkání starostů a členů vlády byla slavnostně dotace předána panu starostovi z rukou ministra ŽP pana Mgr. Richarda Brabce.

 Vše se zdárně rozbíhá a věříme, že se nám podaří v tomto roce nový vrt napojit na vodovod, ale v létě to ještě nebude.

 Proto Vás občany Ostrova žádám o šetření s vodou, protože sucho je veliké a vody málo.

 

 

 

 

Obrázek vlada.jpg


Od 1. 11. 2018 pracuje pro naší obec nové zastupitelstvo v čele se starostou panem Ing. Janem Rajdlem a místostarostou Jakubem Žatečkou.

Přejeme jim hodně úspěchů a elánu v jejich práci.

Děkujeme končícím zastupitelům za jejich dlouholetou práci a panu Nouzovi za jeho práci místostarosty v uplynulých čtyřech letech.      


Obrázek zastupitelstvo-2018.jpg

Rozsvícení vánočního stromečku

Lampionový průvod

Zahájit společně adventní čas se sešlo v neděli 2. 12. 2018 v Ostrově na návsi 42 občanů a 19 dětí. Všichni přišli s dobrou náladou popřát si předvánočního klidu a nezapomněli přinést lampióny a něco sladkého k zakousnutí. Po zapálení svíček se vytvořil průvod, který se za deště a doprovodu hudby Petry Špačkové na buben, vydal kolem Prosů, Kubátů, Vavřičků a zpět okolo Lebedů ke stromečku. Po přivítání a zamyšlení se nad dobou adventní pana starosty, bylo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Petra Špačková nám zahrála u stromečku koledy a naladila všechny přítomné vánočně. Rozzářené oči dětí i dospělých, byly odměnou všem, jak organizátorům, tak členům spolku RASTEPANO, kteří se na přípravě podíleli. Děkuji všem občanům, kteří přinesli sladkosti a dobroty k čaji.

Děkuji všem spoluobčanům, kteří za deštivého počasí si přišli popovídat a předvánočně se naladit. Opravdu nás to moc potěšilo.

Přijměte, prosím pozvání ke stromečku 24. 12.2018, v 14,00 hodin, kde si společně zazpíváme koledy a popřejeme si radostné svátky a šťastný nový rok 2018.

Starosta Ing. Jan Rajdl
Telefon: 724 176 382

Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou