Znak - obec Ostrov Obec Ostrov okres Havlíčkův Brod
Hlavní strana » Akce obce » Rok 2017 Dnes je pátek 12.07.2024, svátek má Bořek

Rok 2017

Vážení spoluobčané,

dovolte mi krátké ohlédnutí se za uplynulým rokem 2017.

Nejdříve chci poděkovat všem za včasné zaplacení poplatků za odebranou vodu za rok 2017 a komunální odpad na rok 2018. Náklady na odpady i vodu stále rostou a proto nelze odhadnout, jak dlouho bude obec schopna letošní ceny garantovat. Když se podíváte po okolních obcích, jsme stále na nejnižších cenách. V létě nastal velký problém s množstvím vody, kdy nejdříve nastal velký výpadek vody a museli jsme řešit situaci postupným vypínáním a zapínáním vody. Pak došlo k výpadku vody úplně a pan Štecher zjistil, že je poškozené čerpadlo, které se muselo vyměnit. Začalo se s vodou šetřit, přestalo se zalévat a dostatek vody se s malými problémy podařilo zajistit. Děkuji moc občanům, že pochopili situaci s nedostatkem vody a nám tím ušetřili čas a peníze s dovozem vody v cisternách.

SPOLEK RASTEPANO z.s., který má zatím 14 členů a věřím, že se bude postupně určitě jeho základna rozrůstat pod vedením paní Aleny Stejskalové. Spolek dobře pracoval a organizuje společenské akce naší obce. Tímto mu přeji hodně úspěchů, do jeho působení v roce 2018.

Co se podařilo vybudovat v obci.

 Z dotací programu obnovy vesnice se dobudovalo v druhé etapě KOUPACÍ JEZÍRKO. Účelem je, aby se měli v letních měsících, kde scházet rodiče s dětmi a naučili své ratolesti plavat. V  roce 2018 se bude pokračovat v pracích na úpravách okolních prostoru koupacího jezírka. Z ohlasů okolních obcí je zřejmé, že místo které zastupitelé vybrali bylo správné.

Vykupovaly se pozemky na vybudování chodníku. Děkuji rodině Ackermanových, Krajíčkových a Honzovi Kozlíkovi, kteří vyšli obci vstříc. Ještě zbývá koupit pozemek kolem domu J. Kozlíka a od pana Nováka, kde je třeba posunout kamenný plot, ale i to jsme schopni panu Novákovi vybudovat.

Je schválená Krajem Vysočina oprava silnice od pana Hroudy až k odbočce ke křížku ve vsi. Bude se měnit tvar křižovatky, nový povrch a bude se budovat chodník s osvětlením.

Bezúplatné vrácení pozemku pozemkovým fondem na Kamenném stádě parcelní číslo 140/4 a 663. Pozemkový fond již tyto pozemky vrátil.

Dokončují se věcná břemena na vedení plynu. Po jejich dokončení se plánuje předání vedení plynu, který vede po naší obci, z majetku svazku plynofikace Ledečska, do majetku RWE.

Schválil se projekt na budování Obecního domu a zadalo se zhotovení jeho projektové dokumentace panu Bělohradskému, mladšímu.

Obec podala žádost na vybudování nového vrtu. Žádost byla již akceptována s podporou dotace 80%.

Dotace na malou lesní techniku. Podařilo se získat dotaci v rámci Kraje Vysočina a nakoupit nový křovinořez a postřikovač s dotací 60 %.

 

Jaké společenské akce v naší obcí v 2017 se realizovaly

První společnou akcí byla, díky bohaté sněhové nadílce, akce sjezd na čemkoli na stráni pod čističkou. Došlo i na odměny účastníků v podobě kulatých sladkých medailí. Podařená akce se za slunného, ale mrazivého dne všem moc líbila.

Dne 18. února se podařilo zorganizovat Masopustní rej. Ani pamětníci jako pan Kubát Jan, který se sám účastnil jako pirát, nedokázal přesně určit, kdy naposledy se masopust v Ostrově konal. Průvodu se účastnilo přes 50 masek, které v průvodu doprovázelo asi 25 přihlížejících.

Tradiční akce pálení čarodějnic, bylo v režii naší omladiny a jako vždy krásná akce s hojnou účastí rodičů a dětí.

Další akce, která se podařila spolku Rastepano, bylo stavění máje s posezením na Kamenném stádě, přišlo asi 40 občanů, krásná akce se všem líbila.

Kácení máje bylo spojeno s dětským zábavným odpolednem. Krásné počasí, zájem rodičů a dětí nás velmi potěšilo. Připravené atrakce pro děti a občerstvení pro starší přilákalo na 100 místních i přespolních. Velkým lákadlem bylo vozidlo dobrovolných hasičů z Ledče nad Sázavou a heligonkáři.

ČISTÁ VYSOČINA je akce kdy mladí uklízí okolí silnice od Ledče nad Sázavou k Pavlovu a k Vilémovicím. Tímto jim ještě jednou za úklid děkuji.

Na 100 účastníků další akce, druhého hudebního festivalu LAZARET. 7 kapel si pochvalovalo nejen organizaci, ale i dobré počasí a pivo. Akce se obešla bez incidentu a účastníci po sobě vzorně uklidili.

30. 6. byla VEŘEJNÁ SCHŮZE na Kamenném stádě. Sešlo se přes 50 spoluobčanů, kteří se zájmem o obec přinesli nové podněty co ještě v obci vylepšit. Hlavně se řešilo, zda stavět Obecní dům a co s nedostatkem pitné vody. Za jejich zájem o dění v obci jím tímto děkuji.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU s novými ozdobami od paní Pavelkové A LAMPIONOVÝ PRŮVOD, další povedená, akce ve spolupráci se Spolkem Rastepano. Na 70 účastníků z toho 19 dětí se prošlo s rozsvícenými lampiony po vsi. Ze tmy dětem zářily oči radostí a dospělí si připomněli, že nastává čas adventu. Do kroku hráli David a Petra Špačkovi, dík.

24. 12. 14,00 hod. ZPÍVÁNÍ KOLED U STROMEČKU. Počasí přálo – jen ten sníh nebyl, 60 spoluobčanů si přišlo zazpívat koledy za doprovodu harmoniky Petry Špačkové. Bylo to moc krásné a motivující, všichni s radostí zazpívali. Příjemně naladění se rozcházeli do svých domovů ke slavnostní štědrovečerní večeři.

Vánoční balíčky s osobním přáním do nového roku, předal starosta osmi obyvatelům starším 75 let. Předal dárek, také paní Nouzové k životnímu výročí a popřál hodně zdraví do dalších let. Popřál Editce Práškové k jejímu narození a předal dar rodičům s přáním hodně zdraví.

Určitě budeme zajišťovat pro občany revize a vyčištění komínů, dále svoz velkoobjemového odpadu, společné výlety, pronájem buňky na hřišti k soukromím oslavám, pronájem obecního stanu, deratizaci kanalizace proti potkanům, upozorňovat občany na nové nařízení, vyhlášky a zákony.

Na Kamenném Stádě si pronajala objekt silážní jámy a budovu pod ní firma PROFLEX s.r.o. dopravní společnost. Tento prostor je v ochranném pásmu II. stupně našeho vodního zdroje. Tímto je prosím o šetrné zacházení s nebezpečnými odpady, aby nedošlo k zamoření pitné vody.

Na stránkách www ostrov-obec.cz , ve fotogalerii, je odkaz na rajče, kde jsou fotky z akcí.

Starosta Ing. Jan Rajdl

Obrázek sam-2315.jpg

Obrázek p2180074-3-.jpg

Obrázek p4300215.jpg

 

Obrázek p5070253.jpg

Obrázek p6170551.jpg

Obrázek p6170524.jpg

 

Obrázek dscn2231.jpg

Obrázek pc030561.jpg


Obrázek dscn2266.jpgTelefon: 724 176 382

Obecní úřad Ostrov, Ostrov 36, 584 01 Ledeč nad Sázavou